• İçerik Kategorilerimiz

 • Anket

  Kazakistan'da "renkli devrim" olma ihtimali var mı?

  Yükleniyor ... Yükleniyor ...
 • ankara web tasarim

  Konsolosluk

  02 Ağustos 2010

  Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları karşılılık ilkesine dayanarak 90 gün içinde bir ay (30 gün)  kalış süresini aşmamak kaydıyla  kadar giriş – çıkış vize almadan ziyarette bulunabilirler.
  - Kazakistan’a gidecek T.C. vatandaşların pasaportları geçerlilik süresi en az altı ay (120 gün) olması gerekmektedir;
  - Bir aydan fazla kalacak olan T.C. vatandaşları ziyaret amaçlarına uygun olarak Kazakistan’a giriş – çıkış vize almaları gerekmektedir.
  - Uluslararası kurumlar, resmi devlet makamları mensupları Kazakistan’a giriş – çıkış vize almaları için Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın Konsolosluk Genel Müdürlüğüne müracaat ederek davetiye hazırlamaları gerekmektedir. Diğer durumlarda Kazakistan’a gidecek olan T.C. vatandaşları ziyaret edecek olan tüzel ya da gerçek kişilerle temasa geçerek kendi adlarına bir davetiye hazırlamaları gerekmektedir. İş bu davetiyede gidecek şahıs almak istediği vize türünü, süresini ve giriş – çıkış sayısını belirlemelidir. Davet eden taraf ise bu arzusunu bir dilekçeyle Kazakistan Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı ya da anılan Bakanlık Almatı Temsilciliği Konsolosluk Genel Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

  Vize almak için gerekli evraklar:

  1. Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın onaylı davetiyesi;
  2. Başvuruda bulunan şahısın pasaportu (pasaport süresi vize bitiş tarihinden en az 6 (altı) ay fazla olması gerekmektedir);
  3. Bir adet fotoğraf  (3×4)
  4. Başvuruda bulunan şahsın vize başvuru formu doldurması gerekmektedir;
  5. Vize başvurusunda bulunan şahısların pasaport iadesi, başvuru tarihinden 1 hafta sonra yapılacaktır.

  Vize başvuru formu örneği Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği web sitesinde bulunmaktadır. www.kazakhstan.org.tr

  Konsolusluk bölümünde sırasıyla;

   

  1.Vize Mevzuatı,

  2. Kazakistan Gümrük,

  3. Kazakistan’da Evlilik,

  4. Askerlik Erteletme İşlemleri

  5. T.C.’nin Kazakistan’da Bulunan Diplomatik Temsilciliklerinin İletişim Bilgileri

  1.VİZE MEVZUATI

  Kazakistan ile Turkiye arasinda `Iki ulkenin vatandaslarinin giris ve cikis vizelerinden karsilikli olarak muaf kalma esasi uzerinde` yapilan 02/03/1992 tarihli Anlasmanin 1. maddesine uygun olarak Turkiye Cumhuriyeti vatandaslari gecerli pasaport ile Kazakistan`a bir ay sure ile giris vizesi almadan gelebilirler.


  KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ VİZE MEVZUATI HÜKÜMLERİ
  (12 Şubat 2006 İtibariyle)

  Kazakistan Cumhuriyetinin (KC) taraf olduğu uluslararası anlaşmalarda farklı bir düzenleme getirilmediği takdirde, KC topraklarına giriş yapmak isteyen yabancı vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayanlar vize almak zorundadır.

  KC vizesi pasaport veya KC kurallarınca kabul edilen ve kimliği ispatlayan başka bir belge üzerine yapıştırılır. Vize KC’ye giriş/çıkış için geçerlidir (KC vize süresinin bitim tarihiden sonra 6 ay daha pasaport süresi olmalıdır) ve ülkeye giriş, kalış, çıkış ve transit geçiş hakkı verir.

  1. Uluslararası Kuruluşlar, yabancı Devlet Temsilcilikleri ve Devlet Kurumlarının Kazakistan vizesi/uzatması başvuruları Astana’daki Kazakistan Dışişleri Bakanlığı (KDB) Konsolosluk Hizmetleri Bölümüne (KHB) veya bu bölümünün Almatı’daki birimine yapılır.

  Yabancı ülke vatandaşlarını turistik veya iş amaçlı olarak davet eden devlet dışı kuruluşlar, İçişleri Bakanlığı Göçmen Polisi Bölümünün ilgili yerel birimlerinden izin belgesi aldıktan sonra KHB’ye yazılı başvuruda bulunmalıdırlar.

  Aşağıdaki ülkeler vatandaşları için yapılan davetler, daveti yapan kuruluş tarafından doğrudan Astana veya Almatı’daki KHB’ye sunulmalıdır:
  ABD, Andora, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgarıstan, BRD, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İşveç, İtalya, İzlanda, Kanada, Kıbrıs, Kore Cumhuriyeti, Kosta Rika, Küba, Letonya, Litvanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Meksika, Monako, Nauru, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Singapur, Slovakya, Slovenya, Şili, Türkiye, Uruguay, Vatikan, Yeni Zelanda, Yunanistan,

  Kişisel konularla ilgili olarak Kazakistan’a gelen yabancı vatandaşların ülkeye giriş izinleri KC iç güvenlik birimlerince (polis) değerlendirilir.

  2. Yabancı vatandaşlar vize alabilmek için ikamet ettikleri ülkedeki Kazakistan diplomatik/konsolosluk birimlerine aşağıda belirtilen evraklarla birlikte başvurmalıdırlar:

  - Geçerli bir pasaport (veya uluslararası seyahat belgesi)
  - Davet yazısının kopyası ve KHB’nin vize davet kabul yazısı (veya Polis tarafından verilen orijinal bireysel davet kabul belgesi)
  - Başvuru formu
  - Fotoğraf

  Pasaportun geçerlilik süresi, talep edilen vize süresinden en az 3 ay daha uzun olmalıdır. Yukarıda belirtilenler dışındaki bazı belgeler ilgili yerdeki KC konsolosluk birimleri tarafından ihtiyaç olunması halinde talep edilebilir.

  3. Kazakistan’a KC vatandaşı olan eşi, çocukları veya ailesi ile gelen yabancı vatandaşlara, belirtilen akrabaların başvurusu üzerine yılda iki defadan fazla olmamak ve 1 aylık süre kaydıyla vize verilebilir (Bu sınırlama ebeveyni KC vatandaşı olan ve ailesiyle birlikte seyahat eden reşit olmayan yabancı vatandaşlar için geçerli değildir)

  4. Yakın akrabalarının hastalık veya vefat hallerinde, durumu tevsik eden ve doktor tarafından onaylanmış uluslararası telgrafın ibrazı halinde vize verilir.

  5. KC’den göç etmiş KC kökenli yabancı vatandaşlar için, memleketlerini ve akrabalarının kabirlerini ziyaret edebilmeleri için 3 aydan fazla olmamak kaydıyla özel vize verilebilir. Bu kişiler başvurularını şahsen yapmalıdırlar (Turizm acentası olmadan) ve durumlarını tevsik eden – pasaportlarındaki ilgili bölüm, yakın akrabanın defin belgesi veya KC vatandaşlığından çıkış belgesi gibi- belgeler eklemelidirler.

  6. Şahsen başvurulması şartıyla memleketlerinin tarihi mekanlarını ziyaret edebilmeleri için yılda iki kez 3 aylık özel vize verilebilir.

  Aşağıda belirtilen ülke vatandaşları ile 3, 4, 5 ve 6 ncı paragraflarda zikredilen yabancı vatandaşların Kazakistan Büyükelçiliklerine yapacakları tek girişli resmi, özel, turistik ve iş vizesi başvurularında vize davet yazısına gerek yoktur:
  ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsviçre, İşveç, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malezya, Monako, Norveç, Portekiz, Singapur, Yeni Zelanda, Yunanistan.

  7. Diplomatik vizeler, diplomatik pasaport sahiplerine, bazı durumlarda da diplomatik vize verilmesi uygun görüldüğünde verilir. Diplomatik vizelerden konsolosluk ücreti alınmaz.

  8. Resmi vizeler, diplomatik kategoriye girmeyen yabancı ve diğer temsilcilikler ile uluslararası kuruluşlar personeline verilir. Ayrıca, KC devlet kurumları tarafından davet edilmiş ve iş için seyahat eden yabancı vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayanlara verilir.

  9. Yatırımcı vizesi, gerçek yatırımcılar – Kazakistan’da faaliyette bulunan büyük yabancı şirketlerin müdür, üst kademe yönetici temsilcilerine – veya iş projeleri geliştirmeye gerçekten niyeti/planı olan yatırımcılara verilir.

  10. Çalışma vizesi verilebilmesi için, diğer belgelere ek olarak, uluslararası anlaşma veya KC anlaşmasında aksine hüküm bulunmadıkça, yabancı işgücü çalıştırma izni (lisans) ibrazı gereklidir.

  11. İş vizesi, KC’de kayıtlı devlet-dışı tüzel kişilikler ile temaslarda bulunacak (iş görüşmeleri yapacak, değişik forumlara katılacak, pazar araştırması yapacak) KC’ye iş amaçlı olarak seyahat eden yabancı vatandaşlara, vatandaşlığı olmayanlara verilir.

  12. Turist vizesi düzenlenebilmesi için, KC’de turistik faaliyette bulunma yetkisini/lisansını haiz bir KC turizm organizasyonundan kabul onayı alınması gerekmektedir.

  6 ncı maddede belirtilen ülke vatandaşları, Astana, Almatı ve Atırau havaalanlarındaki Dışişleri Bakanlığı ofislerinden ve turizm organizasyonlarının KHB’ye yapacakları başvuru ile turist vizesini alabilirler.

  13. Öğrenci vizesi, eğitim kurumlarının beyanları kapsamında İçişleri organlarının izni (göçmen polisi) ile düzenlenir.

  14. Yabancılar ve vatandaşlığı olmayanların tedavi maksatlı, tıbbi kontrol, konsültasyon ve benzer amaçlı ziyaretlerinin ilgili kurum ve kuruluşların beyan ve davetleri ile tevsik edilmesi üzerine tedavi için vize düzenlenebilir.

  15. Sürekli oturum vizesi, mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin sunulması halinde düzenlenir.

  16. Transit vize, nihai varış ülkesine giriş için geçerli bir vize, KC topraklarındaki transfer noktasından hareket tarihini ispatlayan biletlerin, KC topraklarında gelinecek liman veya noktaya gelmeden en az 5 gün önceden sunulması halinde verilir.

  Uzatma vizeleri KHB ve bölge göçmen polisi ile Astana ve Almatı şehirleri yetkili birimlerince verilir.

  Vizenin başka bir yerden alınması durumunda, ki bu durum vize davet kabul belgesinde değişik şekillerde belirtilmektedir, yabancı vatandaşın ilk vize başvurusu yaptığı yerdeki KC diplomatik/konsolosluk birimlerince vize düzenlenebilir.

  17. Yabancı vatandaşların kaydı
  Yabancı vatandaşların polis merkezlerine kayıtları KC’ye gelişleriyle 5 gün içerisinde yaptırılmalıdır. Kayıt şartı kuralı değişmiş olup, aşağıda belirtilen ülke vatandaşları, dışarıdaki KC Konsolosluklarından vizelerini alırken veya Kazakistan’ın 12 uluslararası havaalanındaki pasaport kontrol noktalarında kayıt yaptırabilirler. Bu işlemden sonra polis merkezine kayıt yaptırılmasına gerek yoktur:
  ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsviçre, İşveç, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malezya, Monako, Norveç, Portekiz, Singapur, Yeni Zelanda, Yunanistan.

  KC’ye 12 uluslararası havaalanından, “Dostık” uluslararası tren istasyonundan, Khorgos, Dostyk, Bakhty, Maikapshagai, Kordai, Kolghat otomobil kontrol noktalarından ve Aktau, Bautino limanından giriş yapan tüm ülke vatandaşları 01/01/2006 tarihi itibariyle sınırda kayıt yaptırabilmektedirler. Yabancı vatandaş bu noktalarda kayıt yaptıramadıysa yerel polis merkezlerinde kayıt yaptırması yine mümkündür. Kayıt ücreti yoktur.

  18. Vize düzenleme ve evraklar için Konsolosluk hizmetleri bedeli, onaylanmış konsolosluk bedelleri ve gerçek harcama maliyetleri çerçevesinde ABD Doları veya Kazakistan misyonunun karşılıklı olarak akredite olduğu bulunulan ülke para biriminde tahsil edilmektedir.

  - Tek giriş (çıkış) KC vize veya 3 aydan az vize uzatma bedeli 10-30 ABD Doları arasındadır.
  - Tek giriş-çıkış veya çıkış-giriş KC vizesi veya 3 aydan az vize uzatma bedeli 20-60 ABD Doları arasındadır.
  - Çift giriş-çıkış veya çıkış-giriş KC vizesi veya 3 aydan az vize uzatma bedeli 30-90 ABD Doları arasındadır.
  - Üç defalık giriş-çıkış veya çıkış-giriş KC vizesi veya 3 aydan az vize uzatma bedeli 35-105 ABD Doları arasındadır.
  - Çok defalık KC vizesi veya vize uzatması bedeli,
  1 yıl için 100-200 ABD Doları
  2 yıl için 200-400 ABD Doları

  Tek giriş 30 günden az süreli turist vize bedeli – 20-40 ABD Doları
  Çift giriş 60 günden az süreli turist vize bedeli – 30-60 ABD Doları
  Transit vize bedeli – 10-30 ABD Doları

  KC Hükümeti 23/01/2006 tarih ve 46 sayılı Kararı uyarınca “yatırımcı” vizeleri bila ücret düzenlenmektedir.

  KC’YE YABANCI VATANDAŞLARIN DAVETİ İÇİN KC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA VİZE DAVET DESTEK YAZISI GÖNDERİLME USULÜ

  KC Dışişleri Bakanlığınca vize davet destek belgesi düzenlenebilmesi için davette bulunan kuruluş aşağıdaki belgeleri KC Dışişleri Bakanlığı KHB’ye sunmalıdır:

  1. Standart davet mektubu

  2. Konsolosluk harcı ve hizmet bedelinin ödendiğine dair ödeme emri veya alındı makbuzun orijinali.
  3. KHB’ye ilk kez başvuruda bulunan kuruluş – kuruluş tüzüğü, KC Adalet Bakanlığı tescil belgesi, istatistik kartının noter tasdikli kopyalarını, vergi mükellefinin borcunun olduğuna/olmadığına dair belgenin orijinali (turistlerin davet edilmesi durumunda turistik faaliyet lisansı) sunmak zorundadır. Astana ve Almatı dışındaki şehirlerdeki kuruluşlar, yukarıda bahsedilen belgeleri aşağıdaki adreslere göndermelidirler.
  Astana, 010000, Left bank of Ishim river, building #35, street #1,  Department of Consular Service of the MFA, Passport-visa section, visa support sector.
  Veya: 65 Aiteke bi , Almaty, 480091, Department of Consular Service.
  Davet mektubu 3 nüsha olmalı ve biri KHB’ye, biri davet edilen şahsa gönderilmeli (mektup, faks, e-mail, v.s. yolu ile), üçüncüsü de davet eden kuruluşça muhafaza edilmelidir.

  KHB gelen başvuruları 7 gün içerisinde değerlendirir ve KC Dışişleri Bakanlığının yurtdışı kurumuna vize verme talimatı gönderdikten sonra vize destek numarasını bildirmektedir. Numara, davet eden kuruluşça, konsolosluktan Kazakistan vizesi alması için yabancıya bildirilecektir.
  Vize işlemleri gün ve saatleri: Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma. Saat 09.30-12.30 arası . Astana. Tel: 8 (7172) 720470, 720575, 720471, faks: 72 04 78, 72 04 60.
  Almatı’da KHB temsilciliği tel.: (727) 272 09 39, 272 03 11, faks: 272 08 43.

  Davet edilen her bir yabancı vatandaş başına tek girişli, iki, üç ve çoklu vize için 1168 KZT ödeme aşağıdaki hesaba yapılmalıdır:
  Beneficiary: RGKP ‘HOZUMİDRK’
  Beneficiary`s Bank: account # 000609966
  Vergi No 620300004058,
  OAO KAZKOMMERTSBANK,
  MFO195301716
  KBE 16, KNP 890

  Davet edilen her bir yabancı vatandaş başına tek girişli vize için 234 KZT, iki, üç ve çoklu vize için 584 KZT konsolosluk hizmet bedeli aşağıdaki hesaba yatırılmalıdır:
  Beneficiary: K.C. Maliye Bakanlığı,
  Account  # 000080900 gelir kodu 108101,
  Vergi No. 0З2200000017,
  (Konsolosluk hizmetler için K.C. Dış İşleri Bakanlığı)
  Beneficiary`s Bank: Astana şehri,
  Maliye Başkanlığı, Hazine Dairesi
  MFO 195301070
  KBE 11, KNP 911

  Yabancı vatandaşların KC vizesini gelişlerinde Astana, Almatı, Atırau, Uralsk havaalanında almaları durumunda 1168 tenge tutarında RGKP hizmeti ödemesi aşağıdaki hesaba yapılmaktadır:
  Beneficiary: RGKP ‘HOZUMİDRK’
  Beneficiary`s Bank: account # 000609966
  Vergi No 620300004058,
  OAO KAZKOMMERTSBANK,
  MFO195301716 KBE 16, KNP 890

  Davet edilen her bir yabancı vatandaş başına 234 KZT tutarında konsolosluk harcı ödemesi aşağıdaki hesaba yapılmaktadır:

  Beneficiary: K.C. Maliye Bakanlığı,
  Account  # 000080900 gelir kodu 108101,
  Vergi No. 0З2200000017,
  (K.C. Dış İşleri Bakanlığı konsolosluk harcı)
  Beneficiary`s Bank: Astana şehri,
  Maliye Başkanlığı, Hazine Dairesi
  MFO 195301070
  KBE 11, KNP 911
  NOT: Konsolosluk hizmet tarifeleri hükümleri uyarınca, konsolosluk hizmetleri bedeli ödenmediği takdirde başvurular değerlendirilmez.
  Davetiye mektubu sunulduktan sonra başvurular 7 takvim günü içerisinde değerlendirilecektir.

  KAYNAK: www.musavirlikler.gov.tr/upload/KAZ/VIZE%20MEVZUATI.doc


  2. KAZAKİSTAN GÜMRÜK

  Kazakistan’a giriş esnasında sizden iki adet form istenir. Bu formlar genellikle doldurmanız için uçakta sizlere dağıtılır. Giriş ve çıkış olmak üzere 2 parça olan bu form pasaport kontrolüne geçmeden doldurulmalıdır. Formun giriş bölümünü pasaport görevlilerine teslim edip diğer parçasını çıkış yapana kadar muhafaza etmeniz gerekmektedir. Bu form içerisinde; pasaport bilgileriniz, deklare edeceğiniz eşyaların listesi, ziynet eşyalarınızın listesi ve üzerinizde bulunan döviz miktarı vs. hakkında bilgiler sorulmaktadır. Pasaport kontrolü esnasında bu iki form kontrol edilerek damgalanır. Ülkeden çıkmada evvel, aynı formdan bir adet daha düzenlemeniz gerekmektedir. Çıkış esnasında, tekrar gümrük görevlileri tarafından doldurduğunuz form, girişteki form ile karşılaştırılacaktır. Beraberinizde getirdiğiniz ziynet eşyalarının ülke içerisinde satımı ve belge üzerinde bulunan miktardan daha fazla döviz ile yurt dışına çıkmanız yasaktır. Yurt dışına çıkarken yanınızda taşıyabileceğiniz maksimum miktar 3.000 Usd’dir.

  3.KAZAKİSTAN’DA EVLİLİK

  Evlenme başvurusu

  Şahsen başvuru gereklidir.

  Açıklamalar

  •    Evlenmek isteyen çiftlerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa şahsen müracaat etmeleri ve Evlenme Beyan Kağıdını birlikte imzalamaları gerekmektedir.
  •    Taraflardan birinin Evlenme Beyan Kağıdını yerel noter huzurunda imzalaması ve onaylatması halinde, diğer tarafın bu belgeyle birlikte Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa yalnız başına gelmesi yeterli olabilecektir.
  •    Bazı Büyükelçiliklerimizin / Başkonsolosluklarımızın bilgisayar sistemiyle İçişleri Bakanlığı’nın nüfus kütük bilgilerinin bulunduğu veri tabanı arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa şahsi başvurularıyla aynı anda medeni durumları tespit edilebilmekte, eğer evlenmelerine engel herhangi bir husus bulunmuyorsa “Evlenme Ehliyet Belgesi” de aynı anda düzenlenebilmektedir. (Bu imkan yalnızca eşzamanlı bağlantı sağlanan Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızda mevcuttur. Diğer temsilciliklerimizde bu işlem geleneksel yöntemlerle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir.)
  •    Yalnız her ikisi de Türk vatandaşı olan çiftlerin nikahı Büyükelçilikte / Başkonsoloslukta kıyılabilir.
  •    Aynı zamanda yabancı bir ülkenin vatandaşı olan Türk vatandaşlarının yerel makamlar nezdinde yaşayabilecekleri sorunların önlenmesi açısından, nikahlarını yetkili yerel makam önünde kıydırmaları tavsiye edilir.
  •    İki Türk vatandaşı isterlerse yerel makamlar önünde de evlenebilirler. Bunun akabinde gerekli belgelerle Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa başvurarak, evlenmelerini tescili başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
  •    Büyükelçilikte / Başkonsoloslukta kıyılacak nikah sırasında kadın ve erkek için birer nikah şahidi kimlikleriyle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Uluslararası Aile Cüzdanı Büyükelçilikte / Başkonsoloslukta kıyılan nikah akdini müteakip çiftlere verilir.
  •    Türk Medeni Kanunu’na göre Türk vatandaşı erkekler eşlerinin soyadını alamazlar. Türk vatandaşı kadın ise, evlendiği erkeğin soyadını alır. Ayrıca, kadın eşinin soyadıyla birlikte önceki soyadını da kullanmak istediği takdirde, bu konudaki dilekçesi alınır ve gerekli tescil işlemleri Türkiye’de nüfusa kayıtlı olduğu nüfus müdürlüğü nezdinde yaptırılır.
  •    Nüfus müdürlüğünden evliliğin tescil edildiğine ilişkin onay alındığında, Büyükelçilik / Başkonsolosluk tarafından ilgililer adına “NÜFUS CÜZDANI YENİLEME” başlığı altında açıklanan usule göre yeni soyadı ve yeni medeni hallerini gösteren yeni nüfus cüzdanları düzenlenir.

  Gerekli Belgeler

  •    Sizin ve evlenmek istediğiniz kişinin hangi tarihten beri nişanlı olduğunuza ve evlenmek istediğinize dair imzalı dilekçe (Bu dilekçeyi tarafların birlikte Büyükelçiliğimizde/Başkonsolosluğumuzda imzalamaları gerekmektedir.),
  •    Sizin ve evlenmek istediğiniz kişinin nüfus cüzdanları ve pasaportları,
  •    Sizin ve evlenmek istediğiniz kişinin son 6 ay içinde çekilmiş 6’şar adet renkli vesikalık fotoğrafınız (Hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar ile çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından, bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir).
  •    Kadın Türk vatandaşıysa, daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı,
  •    Kadın Türk vatandaşıysa ve evlilik soyadıyla birlikte önceki soyadını da taşımak istiyorsa, önceki soyadını da taşıma isteğini içeren form dilekçe,
  •    Nikah şahidi olacak iki kişinin nüfus cüzdanı fotokopileri ve adreslerini gösteren bir belge,
  •    Bir önceki evliliği iptal olan varsa, evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar. Bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği,
  •    Sizin ve evlenmek istediğiniz kişinin evlenmenize akli ve fiziki yönden bir engel olmadığını gösteren hastaneden veya doktordan alınmış sağlık raporları ve herhangi bir bulaşıcı hastalık bulunmadığını gösteren kan testleri

  Evlilik Tescili

  Şahsen başvuru gereklidir.

  Açıklamalar.
  •    Evlenme tescili işleminin ilke olarak evliliğin yapıldığı yere en yakın Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa başvurularak yapılması gerekmektedir.
  •     e-Konsolosluk ortamında evlilik bildirimine ilişkin dilekçenin hazırlanması mümkündür. Bu dilekçe hazırlandıktan sonra, yazıcıdan çıktı alınarak imzalanması ve gereken diğer belgelerle beraber postayla konsolosluğa gönderilmesi gerekmektedir.

  Gerekli Belgeler

  •    Evlilik belgesinin aslı (veya yetkili yerel makam veya evlendirme dairesinden alınan onaylı örneği),

  •    Sizin ve eşinizin nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri. Siz veya eşiniz yabancı uyruklu iseniz, yabancı uyruklu olanın doğum belgesi (birth certificate) veya anne ve baba adını, doğum yerini ve tarihini gösteren bir kimlik belgesi.

  •    Kadın Türk vatandaşıysa ve daha önceden evlenip boşanmışsa, boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenmenin yapılmış olması halinde yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı, Kadın Türk vatandaşıysa ve evlilik soyadıyla birlikte önceki soyadını da taşımak istiyorsa, önceki soyadını da taşıma isteğini içeren dilekçe,

  •    Yeni Nüfus Cüzdanı ve Uluslararası Aile Cüzdanında kullanılmak üzere, sizin ve eşinizin son 6 ay içinde çekilmiş 6′şar adet renkli fotoğrafı. (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar ile çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından, bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir).

  4.ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

  Askerlik Erteleme İşlemleri

  Yabancı ülkede yaşayan vatandaşlarımızın, askerlik işlemlerinin ertelenmesine imkan veren 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun  35/G  maddesi uyarınca “Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan yükümlülerin, durumlarını ispata yarayan belgeler ile Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne başvurmak suretiyle son yoklama,  celp ve sevk gibi işlemleri  her yıl yenilemek kaydıyla  38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığınca ertelenebilir. Erteleme şartlarına haiz olmadıkları anlaşılanlar veya erteleme sebebi ortadan kalkanlar ile kendi isteği ile erteleme hakkından vazgeçenler in ertelemeleri iptal edilerek askere sevki sağlanır.”

  Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesince Askerlik erteleme işlemleri için istenilen  belgeler :

  •    Başvuru formu (Ek-A)
  •    Son yoklama formu
  •    Çalışma izni (lisansiye) veya sürekli oturum belgesi (vitna jitelstva)
  •    İşyeri ile yapılan kontrat ( Firma sahibi ise Firma kuruluş belgeleri )
  •    Maaş bordrosu
  •    Halen çalıştığına dair şirketten yazı
  •    Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
  •    Dört adet fotoğraftır

   

  Askerlik İşlemleri

  Yedeklik yoklama bildirimi

  Özürlü Yükümlülerin Askerlik işlemleri

  Dövizle askerlik başvurusu (Taksit ödemesi)

  Dövizle askerlik başvurusu (İkinci aşama)

  Dövizle askerlik başvurusu (Birinci aşama)

  Erteleme başvurusu   (Birden Fazla Tabiyetli Türk Vatandaşları için)

  Erteleme- (Birden Fazla Tabiyetli Türk Vatandaşları için)

  Erteleme başvurusu   İkinci ve sonraki (İşçi – İşveren Statüsünde Olanlar)

  Erteleme Başvurusu-İlk erteleme (İşçi-İşveren Statüsünde Olanlar)

  Erteleme Başvurusu (Öğrenci Statüsünde Olanlar)

  Askere Karar Aldırma (Er olarak

  Askere Karar Aldırma (Yurtdışındaki Yüksek Okullardan Mezun Olanlar)

  Bakaya İşlemleri

  Askere Karar aldırma (Türkiye’deki Yüksek Okullardan Mezun Olanlar)

  Daha ayrıntılı bilgi için TC Almaata Büyükelçiliği  web adresini ziyaret ediniz. http://www.turkbe.kz/

  5. T.C.’nin Kazakistan’da Bulunan Diplomatik Temsilciliklerinin İletişim Bilgileri

  ASTANA BÜYÜKELÇİLİĞİ
  Adres:
  Kaskad İş Merkezi Ofis No: 101 Kabanbai Batır Cad. 6/1 Astana
  Telefon:
  +7 7172 925 870
  Faks:
  +7 7172 925 874
  astana.be@mfa.gov.tr

  Bağlı Birimler

  ASTANA EKONOMİ MÜŞAVİRLİĞİ
  Adres:
  Kabanbai Batır No:6/1 Kaskad Business Center Ofis No:23 Astana/KAZAKİSTAN
  Telefon:

  Faks:
  +7 7172 925 874
  suat.ertilav@hazine.gov.tr

  ASTANA MALİYE MÜŞAVİRLİĞİ
  Adres:
  Kabanbai Batır No:6/1 Kaskad Business Center Ofis No:23 Astana/KAZAKİSTAN
  Telefon:
  + 7 71 72 92 58 70 — 00 7 71 72 92 58 71
  Faks:
  + 7 71 72 92 58 86

  ASTANA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ
  Adres:
  Kabanbai Batır No:6/1 Kaskad Business Center Ofis No:23 Astana/KAZAKİSTAN
  Telefon:
  + 7 71 72 92 58 70 — + 7 71 72 92 58 71

  ALMAATA BAŞKONSOLOSLUĞU
  Adres:
  TOLE BI, 29 480100 ALMATY
  Telefon:
  00 7727 278 41 65
  Faks:
  00 7727 278 41 68
  almatyturkbe@gmail.com

  Bağlı Birimler

  ALMAATA MALİYE MÜŞAVİRLİĞİ
  Adres:
  TOLE Bİ,29 ALMATY
  Telefon:
  + 7 727 250 76 38
  Faks:
  + 7 727 250 62 08
  Görev Bölgesi:
  Kazakistan

  ALMAATA EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ
  Adres:
  JAMBIL, 25 ALMATY
  Telefon:
  + 7 727 291 66 60
  Faks:
  + 7 727 291 69 25
  kazakistan.egt.mus@meb.gov.tr

  Görev Bölgesi:
  Kazakistan

  ALMAATA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ
  Adres:
  050004, Furmanova Str.65 Ofis.415 Almatı/ KAZAKHSTAN (KAZAKİSTAN)
  Telefon:
  + 7 (727) 273 21 98
  Faks:
  +7 (727) 273 63 72
  almati@csgb.gov.tr

  ALMAATA DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ
  Adres:
  TOLE BI, 29 480100 ALMTY
  Telefon:
  +7 727 250 71 86
  Faks:
  + 7 727 250 62 08
  Görev Bölgesi:
  Kazakistan

  ALMAATA BASIN MÜŞAVİRLİĞİ
  Adres:
  TOLE BI 29, 480100 ALMATY
  Telefon: +
  7 727 298 07 18
  Faks: +
  7 727 298 07 19
  almatibm@yahoo.com

  Görev Bölgesi:
  Kazakistan

  ASTANA İRTİBAT BÜROSU
  Adres:
  “OKAN İNTERCONTİNENTAL ASTANA ABAİ AVENUE 113, 6TH FLOOR, NO.614-615 P.K.473000 ASTANA
  Telefon:
  + 7 7172 32 54 57
  Faks:
  + 7 7172 32 54 65
  astanairtibat@gmail.com

  ALMAATA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
  Adres:
  TOLE BI 29 / 480100 ALMATY / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
  Telefon:
  + 7 727 293 00 22
  Faks:
  +7 7 727 293 00 26
  dtalm@nursat.kz

  TİKA Kazakistan Temsilciliği

  Adres: Kurgaldjinskoe Shosse Str,RGP Karaotkel UDP RK Leviy Bereg,

  VIP Site A-2/2 Kurgalcınskaya trassa 010000

  Astana / KAZAKSTAN
  E-Posta Adresi: astana@tika.gov.tr

  Tel: +7 (7172) 243 316 - 241 580
  Faks: +7(7172) 243 808

  TSE Kazakistan Temsilciliği

  Adres: Timiryazeva 42, “Atakent” Pavilion No:25 Almaty/Kazakistan
  Tel: 7 727 269 54 19
  Fax: 7 727 269 55 20
  Cep: 007 701 228 20 28
  e-mail: kazakistan@tse.org.tr

  Kazakistan’ın Türkiye’deki büyükelçilik bilgileri:
  Tel                            : (312) 491 91 00
  Faks                          : (312) 491 44 55
  Web                         : www.kazakhstan.org.tr
  Adres                       : Kılıç Ali Sokak №6, Diplomatik site, OR-AN Çankaya/Ankara

  “Konsolosluk” için 24 Yorum

  1. Harun diyor ki:

   Türkiyeden turist olarak geldiğim Kazakistan da, Ahıska Türkü bir hanımla evlenecegim ve Kazakistanda yaşayacağım ne yapma yapmalıyım. Kazakistan da yaşayan ve bu işleri bilen birisi telefondan arayarak yardımcı olurmu. Gmail hesabimdan iletilerimi okuyamiyorum.telefondan yardiminizi bu sebeple istedim.arti 77759614503 ilgi ve alakanıza binlerce teşekkür

  2. taner diyor ki:

   Esim turkmenistanli. Resmi olarak evliyim. Evlilik cuzdanim var. Esim suan turkmenistanda. Vize asimindan de port aldi. Dokuz aydir gorusemiyorum. Turkmenistana gitmek icin turkmenistanda bir sirketin davet etmesi lazimmis. On gunluk vize alarak turkmenistan gitmeme yardimci olun. İstanbulda oturuyorum. Sirkette calisiyorum. 0 539 747 64 58

  3. osman tascı diyor ki:

   sagılar selamlar ben suna bakude calısıyorum sevdıgım ınsan kazakıstanda yasıyor evlenmek ıcın gereklı evraklar ne dır bana yardımcı olursanız cok memnun vede mutlu olurum meıl adresıme gonderırsenız cok sevınırım saygılarımla… cevap ebklıyorum ……

  4. Mkemaldogan diyor ki:

   Merhabalar
   Kazakistan çalışma vizesi sahibinin kendi adıma araba alabilir miyim ?

  5. ozgurm diyor ki:

   ben ilkokul arkadaşım olan veli kadayıf ı arıyorum.. türkiyedeki ismi böyleydi ama kazakistana gittiğinde nasıl söylenir nasıl yazılır hiç bilmiyorum. google da defalarca tırnak içerisinde veli kadayıf sorgusu yaptım ama nafile tek bir sonuç bile çıkmadı. istanbul zeytinburnu ziya gökalp ilk öğretim okulunda okuyorduk. bende çok emeği vardır kendisinin ve ailesinin. onları hiç unutamıyorum. arkadaşımı nasıl bulucam bil bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim.

  6. gamze(karlygash) diyor ki:

   Merhaba,ben turk vatandaşyim,2014 ekim ayinda babami kaybettim,o yuzden iki çocugum ile kazakistana gelmiştim,kendimin turk pasaportum olmadigi için kazakistan pasaportyila giriş yaptim,çocuklarin turk pasaportlari var,şimdi donmem için turkiyeye turk konsoloslugundan yardim etmesini rica etmek istiyorum uçak biletin almaya yardim edin lütfen,28 şubatta aldigim ucak biletlerim yandi,kazakistan şikiştan salmadilar,çocuklarin vizeleri yok diye,uçak biletleri yandi,şimdi çocuklara vize icin başvurdum gereken evraklarlari verdim,odencek parayi odedim,şimdi geri bilet rezervasiyonun yapmak icin hiç param kalmadi,annem rahatsiz,emekli,kendinin bursuru kredileri var,lutfen turkiyeye donmem icin yardim edin,uçak biletleri çok pahali,lutfen allah rizasi için rica ediyorum yardim edin.kazakistan.atyrau.

  7. mustafa diyor ki:

   mrb Babam 9 Yıldır Kazakistanda Çalışıyor Eve hic Gelmedi. Biz Onun Kazakistandan Gönderilmesini İstiyoruz Ne olur. 9 yıldır Türkiyeye Girişi Yok. Eve Hic Bi katkısı yok ben 17 Yaşındayım kardeşim 12 yaşında Bize Para göndermedinden Evimize Hicbi akrabanın yardım etmedinden dolayı Okulumu yarıda bırakmak zorunda kalacam Okulumdan ayrılmak istemiyorum Gelecemi söndürecekler. Elinizi ayanızı öpüyüm bi yardım edn beni bıraktında 8 Yaşındaydım Bizi Para göndermemekle cok tehtit ediyo Telefonları kapatıyor. Karım vardiyo cocum vardiyo kazakistandan telefon edip. Türkiye Başkonsolosluna Duyrulur Yardım edn ne olursunuz.Babamın bi arştırılmasını istiyorum.Telefon numaram 5078549603 Allahrızası icn bi yardım edn ??

  8. Rüstem Çıraklı diyor ki:

   Kendi hatunlarınıza sahip çıkamıyorsunuz.. hepiniz gidip yabancı karı alıyorsunuz…vay Türkiye’nin haline. 10 yıl sonra,Türkiye kekoların toprakları olacaktır…

  9. eşim kazakıstan vatandaşı evlenmek için hangi belgeler gerekiyor

  10. Yıldıray diyor ki:

   Arkadaşlar ben Kazakıstan’dan evliyim. Evlenmek için ne gerekli diye soru soran arkadaşlara yardımcı olmak için yazıyorum. Öncelikle buradan Nüfus müdürlüğünden Apostil almanız gerekiyor. Daha sonra oraya gititğinizde bu apostili kazakça çeviri yaptırmanız gerekiyor. Sonrasında pasaport fotokopisi 4 adet fotoğraf ve kazakistan emniyetinden almış olduğunuz registrase denilen geçici oyurum izni isteniyor. Daha sonra nikah müdürlüğüne gidip nikahınızı kıydırıyorsunuz. Ama bu nikah daha sonra konsolosluğa veya Türkiye ye geldiğinizde nüfus müdürlüğüne bildirip tekrar burada yeni bir nikah kıyılması gerekiyor. Daha sonrasında yabancılar şubesini bu evrakları ulaştırmanız ve bir ay içerisinde yıllık oturum (ikamet teskeresi) almanız gerekiyor.
   Not : Apostil kişinin Türkiye de bekar olduğunu gösteren belgedir.

  11. faik diyor ki:

   Kazak bir bayanla evlenmek istiyorum..vize ve belgeler konusunda yardımcı olurmusunuz……

  12. Halil diyor ki:

   T.C. Vatandaşıyım.Ben 2 ay kadar önce kazakistan vatandaşı bir bayanla eşim ahıska türkü,türkiyede nikah yapıp evlendim eşim için türkiyede 1 yıllık ikamet tezkeresi aldık ve şu an türkiyede yaşıyoruz,

   1.Evlilik yaptığımızı Kazakistan hükümetine nasıl tescil ettirmemiz gerekiyor türkiyeden nasıl tescil ettirmem gerekiyor?

   2.Kazakistanda yaşamak istiyoruz kazakistanda nasıl vatandaşlık alabilirim veya uzun süreli ikamet almak için nasıl başvuru yapaliriz,hangi evraklar gerekiyor,türkiyeden başvuru yapabiliyormuyuz yani eşim benim için türkiyeden davetiye başvurusu yapabilirmi

   BİZE AYRINTILI BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM

  13. Bota diyor ki:

   Merhabalar, benim ismim Bota, yasim 32 kazakistanliyim turk vatandasiyla evlenmek istiyorum lutfen bu konuda yardimci olabilirseniz sevinirim

  14. Gürol kolso diyor ki:

   Slm ben gürol kazakıstan a uc sefer gıttım oradan bırıyle evlenıcem ne ıslem yapıcam hıc fıkrım yok yardımcı olurmusunu? Yanlız evlenınce turkıyede yasıyacagız

  15. yasin aydinkaya diyor ki:

   ben kazakistanin almata sehrinde 2007 yilinda evlendim ve bu evliligimden bir erkek birde kiz cocugum var resmi nikahim yok her ay biskeke giris cikis yapmak ve bazen vize alabiliyorum ve buda beni cok yipratiyor hem maddi hem manevi halaen kazakistandayim nikahtan resmi evllikten gecebilmek icin ne yapmam gerekli eger bilgiliyseniz bu konuda bana yardimci olmanizi bekliyorum saygilarimla

  16. Serkan diyor ki:

   Merhaba,

   Ben Türkiye’de yaşıyorum fakat 6 yıl kadar Kazakistan’da çalıştım, şimdi Kazakistan’a gidip evlenmek istiyorum, buradan hangi evrakları götürmem gerekli? yardımcı olursanız sevinirim.

  17. irina diyor ki:

   MERT EKİCİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TURİZM TEKSTİL İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV TERCÜMANLIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
   Şirket / İş Tanımı
   MERT EKİCİ Yönetim Danışmanlığı San.ve Tic.Ltd.Şti özellikle Rusya-Kazakistan-Kıgızistan-Azerbaycan-Gürcistan-Ukrayna ve Moldova daki partner şirketler ile anlaşmalı uluslararası kurumsal bir şirkettir.Özellikle Doğu Bloku ülkelerindeki katıldığı yatırım ve gayrimenkul fuarları ile ufkunu genişletmeyi prensip olarak benimsemiştir.Ayrıca bu ülkelerden gelen yabancı uyruklu kişilerin Türkiyedeki bürokratik işlemlerinde (Yabancılar şube-Tapu Kadastro-Defterdarlık-Noter vb.) kendilerine danışmanlık hizmeti verilmektedir.Yine Türkiyede bulunan yabancı uyruklu kişilerin çalışma izinleri,vatandaşlık işlemleri gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.
   tel 0242 241 41 21
   cep 0534 911 75 29 irina
   saygılar

  18. gumi diyor ki:

   ben kazak vatandaşıyım ve turk vatandaşıyla evlendim. Çocuğumuz doğdu ve Kazakistana çocukla gidiş hakkında ne tür yaptırımlar olduğundan haberdar olmak istiyorum

  19. mustafa emir diyor ki:

   543 508 26 66 elektrik teknisyeniyim ilginize kazakistanda çalışmaya varım uygun görürseniz

  20. Yerbol (Erol) diyor ki:

   Kazakistan’a ticari vizeler, Ikamet tezkeresi, calisma izinleri, limited sirket kayit etmek, muhasebe isleri, hukuki sorunlar, EGSAT Consulting

   yerboltexas@mail.ru, +7 702 460 02 57 Yerbol

  21. Temel Kil diyor ki:

   bir sene önce abim insaat iscisi olarak kazakistana gitti gidis ogidis kendisinden hic haber alamiyoruz. hangi sirketlen gitti hangi sehire gtti bilmiyoruz nerde nasil ariyacagimizida bilmiyoruz.kazakistandan bunu okuyanlarvarsa nerde nasil ariyacagima nerelerre bas vurmam gertigini bilenler varsa iyi haberlerinizi bekliyorum Adi. Sebahattin Kil Yas. 50-51
   Dogum yeri Samsun

  22. sevda diyor ki:

   ben sevda niayzoğlu ben turk vatandaşıyım benim akrabam yürtdışı edildi 5 yıl peki ben nikah yapsam türkiyey giriş yapabilirmi o kişiyle nikah yapsam ve hangi kağıtlar ve evraklar laızm bana nikah işlemleri için kazaksitan almaata konsolusta yapacam bana yardımcı olurmusunuz lütfen

  23. alperburak diyor ki:

   yokmu arkadaşlar yardımcı olacak…evlenemiyorum bir türlü lütfen elinden birşey gelecek birini tanıyorsanız yardım edin

  24. alperburak diyor ki:

   Evlilik müracatı e-konsolosluktan bile yapılır demişsiniz. ama bırak netten başvuruyu kazakistan konsolosluğu türkiyede evlenmemiz için bizzat bile evrak vermiyor. 2 tane evrak için kazakistana gitmelisiniz diyor. evlilik için ne yapmalıyım.lütfen bana yardım edin.