• İçerik Kategorilerimiz

 • Anket

  Kazakistan'da "renkli devrim" olma ihtimali var mı?

  Yükleniyor ... Yükleniyor ...
 • ankara web tasarim

  Tacikistan Mevzuatı

  30 Eylül 2010

  Tacikistan’da Şirket Nasıl Kurulur?

  Tacikistan’da Yatırım İmkanları

  Tacikistan İthalat Mevzuatı

  Tacikistan’da Geçerli Gümrük Vergisi Oranları

  Tacikistan’da Uygulanan   KDV ve Diğer Vergilerin Oranları

  Tacikistan’da şirket açmak için gerekli evrak ve işlemlerin liste halinde kısaca tarifi aşağıdadır.

  1. Tacik Yasalarına göre kurulacak şirketin Tacikçe bir isim seçilip, o ismin aynısının başkası tarafından kullanmadığını Adalet Bakanlığı’ndan teyit edilmesi,

  2. Faaliyet alanı ve türünün belirlenmesi,

  3.Şirketin adres belirlemesi, kira sözleşmesi veya mülkiyet belgesi ve bulunduğu belediyesinden adres belgesi alınması,

  4. Adliye için herhangi bir bankada kuruluş için ön hesap açtırıp belge almak (en az 500 somoni),

  5. Şirket kurucusunun pasaportunun noter tasdikli Tacikçe veya Rusça tercümesi,

  6. Özgeçmiş anketi doldurulması (Tacikçe veya Rusça),

  7. Şirket kuruluşu ile ilgili yazılı ve noter tasdikli karar,

  8. Kurulacak şirketin tüzüğünün hazırlanması,

  9. Yukarıda sayılan evrakların şirket sertifikası için Adalet Bakanlığı’na sunulması,

  Tacikistan’da Yatırım İmkanları

  Tacikistan’daki yatırım ortamının geliştirilmesi amacıyla, Tacikistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu’nun 145. Maddesinin 6. Paragrafına göre yerli/yabancı tüm yatırımcılara aşağıdaki şartlarda gelir vergisinden muafiyet tanınmaktadır:

  -          500.000 ABD Doları ve üstü için 2 yıl,

  -          500.000 ile 2.000.000 ABD Doları arasında yatırım yapanlara 3 yıl,

  -          2.000.000 ile 5.000.000 ABD Doları arasında yatırım yapanlara 4 yıl,

  -          5.000.000 ABD doları üzerinde yatırım yapanlara 5 yıl.

  Yatırımcılar, Tacikistan Cumhuriyeti’ndeki yatırım faaliyetleri ile ilgili tüm ödemelerini yabancı paraları yerel para birimine çevirerek yapabilirler, faaliyetleri sonucunda elde ettikleri yerel para cinsinden kazançlarını da yabancı para birimine çevirebilirler. Tacikistan?da döviz transferi üzerindeki kısıtlamalar ?Tacikistan Döviz Koruma Kanunu? esaslarına göre yapılmaktadır.

  Tacikistan İthalat Mevzuatı

  Tacikistan’a ithal edilen malların çoğu Tacikistan’a lisanssız getirilebilmektedir. Ama Tacikistan nüfus sağlığına, tüketim-ekolojik durumuna veya milli güvenliğine hasar  getirilebilecek mal kategorileri dahil olan malların ithal edilmesi için lisans  gerekmektedir. Tacikistan Cumhuriyeti’ne ithal edilen malların lisanslama prosedürü, sadece üç kategori mallar için uygulanılmaktadır-alkol, tütün ve uyuşturucu ürünleri. İşbu lisanslama sistemi, dünyanın tüm ülkelerin malları için uygulanılmaktadır.

  Ayrıca, Tacikistan’ın ithalatında ve ihracatında istenilen belgeler şunlardır;

  ·         Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Odası tarafından verilen menşe şahadetnamesi;

  ·         Tacikdevletstandart (TACİKGOSSTANDART) tarafından verilen, kalite standardı sertifikası;

  ·         Tarım ürünleri için Tacikistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı “Goskarantin” Devlet Karantinası Kurumu tarafından sağlık sertifikası;

  ·         Tacikistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Devlet Veteriner Kontrolü İdaresi tarafından verilen, karantina sertifikası;

  ·         Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 24.02.96 tarih ve 424 sayılı Talimatına istinaden belirtilen mal kalemlerine göre tam peşin ödeme yapıldığına dair banka belgesi.

  ·         Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 13.07.99 tarih ve 1249 sayılı Talimatına istinaden ödemelerin 120 günde kapatılacağına dair banka pasaport garantisi.

  ·         Pamuk ve alüminiyim ihracat edilmesi sırasında, satış vergisinin yatırıldığına dair vergi dairesinin belgesi;

  ·         Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti 31.12.98 tarih ve 547 sayılı kararına istinaden, devlet şirketlerinin malların ihraç edilmesi sırasında “TACİKSARMOYAGUZOR” Sigorta Şirketinde sigortalama belgesi;

  ·          Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti 12.02.97 tarih ve 88 sayılı kararına istinaden, kıymetli ve yarı kıymetli metallerin ve bu metallerden yapılan malların, ham maddelerin, kırıntıların ve üretiminde kullanılan bazı nadir maddelerinin ithal ve ihraç edilmesi sırasında, Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı tarafından verilen izini;

  ·         Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti 07.08.97 tarih ve 453 sayılı kararına istinaden, değerli ve yarı değerli taşların ithal ve ihracatı sırasında, Tacikistan Cumhuriyeti

  Sanayi Bakanlığı tarafından verilen izini;

  ·         Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti 19.02.99 tarih ve 48 sayılı;27.10.99 tarih ve 453; 3.11.2001 tarih ve 491 sayılı kararlarına istinaden ispirto ürünlerin ihraç ve ithalatı ile ilgili izinler ve limitleri;

  ·         Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti 10.06.96 tarih ve 258 sayılı kararına istinaden, ilaç ve ecza malzemelerin ithalatı ve ihracatı sırasında, Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izin;

  ·         Tacikistan Cumhuriyeti “Çevre Koruma” Kanununa istinaden, Zehirli maddeler, organik ve kimyasal gübreler ve kimyasal bitki koruma maddelerin ithal edilmesi sırasında Tacikistan Cumhuriyeti Çevre Koruma Bakanlığı tarafından verilen izin;

  ·         Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti 20.02.98 tarih ve 62 sayılı kararına istinaden, dekoratif ot çeşitlerin (tohumları dahil) ve dut ipek böceği çeşitlerin ithalatı sırasında, Tacikistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı tarafından verilen izin;

  ·         Tacikistan Cumhuriyeti Başbakanlığı 01.08.94 tarih ve 371 sayılı kararına istinaden radyo elektronik araçların ve yüksek dalgalı araçların ithalatı sırasında, Tacikistan Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı tarafından verilen izin;

  ·         Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti 08.06.01 tarih ve 237 sayılı “Ülkemizde Üretilen Malların Dünya Piyasasında Satılması” kararına göre, Tacikistan’da üretilen ürün ve ham maddeler, listesi onaylanan mallar Tacikistan Üniversal Mal ve Ham Maddeler Borsası üzerinden satılmalı ve satılması için borsanın raporu olmalıdır.

  Tacikistan Cumhuriyeti gümrük tarifesi, Tacikistan Cumhuriyeti’nin  4 Kasım 1995 tarih ve 200 sayılı “Gümrük Tarifesi Kanunu’na dayanmaktadır. Gümrük tarifesi, Tacikistan Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’ne giren ve çıkan eşyalara uygulanır. Halihazırda, gümrük tarifesi sadece Tacikistan Cumhuriyeti’ne ithal edilen eşyalara uygulanmaktadır. Tacikistan’ın ihracatında  gümrük tarifesi uygulanması kaldırılmıştır.

  Tacikistan’da Geçerli Gümrük Vergisi Oranları

  Tacikistan’a yapılan ithalatlarda %0, %2,5, %5, %7, %10 ve %15 oranlarında gümrük vergileri alınmaktadır. Tacikistan Cumhuriyeti 25 Ekim 2003 tarih ve 450 sayılı kararına göre Avrasya Ekonomik Topluluğu üye ülkeler ve az gelişmiş ülkeler menşeli ürün ithalatlarında sıfır oranda gümrük vergisine tabi tutulmaktadır. Ayrıca, ülkede üretilen ve ithal edilen alkollü ve alkolsüz içecekler ve sirke, tütün ve tütünün yerinde kullanılabilen maddeler, mineral yakıtlar, petrol ve ürünleri, kauçuk,lastik ve ürünlerine çeşitli oranlarda 31 Mart 2003 tarih ve 153 sayılı karar uyarınca aksiz(ülkeye giriş) vergisi uygulanmaktadır.

  Tacikistan’da Uygulanan   KDV ve Diğer Vergilerin Oranları

  Tacikistan’da  yurt içi satışlarda  ve ithalatta tek bir KDV uygulanmaktadır ve bu vergi  %18  oranındadır. İhracatta ise sıfır oranlı KDV uygulanmaktadır.

  Aşağıdaki mal teslimatları, iş yapımı ve hizmet verimi KDV’den muaf tutulmaktadır:

  1)Aşağıdakiler haricinde gayrı menkul satımı, aktarımı veya kiraya verilmesi:

  - otel odalarının satımı yada aktarımı yada tatil için gelenlere konut satımı ve aktarımı;

  - dairenin en az 2 yıl yaşam yeri olarak kullanılıp sonra satılması yada aktarılması durumları hariç, yeni kurulan dairlerin satımı yada aktarımı;

  2)Mali hizmetler sunulması (vergi kanunun 33.maddesine uygun olarak).

  3)Milli para ve/veya döviz (nümizmatik amaçlar hariç)  ve senetlerin teslimatı.

  4)Dini kuruluş tarafından dini hizmetlerin verilmesi;

  5)Kozmetik hizmetler haricinde, tıbbi hizmetlerin sunulması;

  6)Aşağıdaki alanlarda hizmet verilmesi:

  -okulöncesi eğitim ve öğretim;

  -genel ve orta öğretim;

  -ilk, orta, lisans ve yüksek öğretim;

  -ek ve özel öğretim.

  İşbu maddenin 5.ve 6. kısımlarında öngörülen faaliyet türleri, ancak Tacikistan Cumhuriyeti normatif kararlara uygun şekilde, bu tür faaliyetler yapma izni ve yetkisini alan kişiler tarafından yürütülüyorsa, KDV’den muaf tutulur.

  7)İnsancıl yardım şeklinde, mal teslimatı, iş yapımı  ve hizmet verilmesi.

  8)Tacikistan Cumhuriyeti cezaevleri tarafından yada cezaevi sistemleri içinde olan işletmeler tarafından yapılan mal teslimatı, iş yapımı yada hizmet verimi.

  9)Gazete, dergi, edebiyat ve çocuk edebiyatı, bilim teknik ve okul kitaplarının teslimatı ve onların basımı ile ilgili işler. İşbu bentte geçen ürün muafiyetleri, erotik ve reklam nitelikte olanlar için geçerli değildir.

  10)Tacikistan Cumhuriyeti hükümetinin belli ettiği listeye göre çocuk giyim çeşitleri (elbise, ayakkabı, çorap;

  11)Tacikistan Cumhuriyeti hükümetinin belli ettiği listeye göre sakatlar için kullanılan aletler;

  12)Sanatoryum hizmetleri;

  İşbu hizmetleri sunan işletmeler Tacikistan Cumhuriyeti hükümeti tarafından tespit edilmektedir.

  13) İşlenmemiş alüminyumun, ham pamuğun ve pamuk lifinin, ihracat dahil teslimatı.

  Tacikistan’da KDV’den Muaf Tutulan İthalatlar

  Aşağıdaki ithalatlar KDV’den muaf tutulmaktadır;

  a)Milli para ve/veya döviz (nümizmatik amaçlar hariç)  ve senetlerin ithalatı;

  b)Tacikistan Cumhuriyeti Milli bankası tarafından altın, gümüş, platin, palladiyum (rodyum, iridyum, rutenyum, osmiyum) ithalatı ve Tacikistan Cumhuriyeti Maliye bakanlığının Tacikistan Cumhuriyeti devlet haznesi için altın, gümüş, platin, palladiyum (rodyum, iridyum, rutenyum, osmiyum) doğal (işlenmiş ve işlenmemiş) elmaslar, safirler, zümrütler, yakutlar, inciler ithalatı;

  c)İnsancıl yardım olarak yardım kuruluşların, doğal afetler sonucunu gidermek için karşılıksız olarak gönderdiği malların ithalatı ve Tacikistan Cumhuriyeti organlarına karşılıksız olarak verilen malların ithalatı;

  d) İşletme tarafından kendi şirket tüzüğünde geçen mal üretimi iş yapımı veya hizmet verimiyle ilgili olan teknolojik üretim tesisatı, tüm yedek parçaları ve aletleri ile birlikte ithalat edilmesi. İthal edilen malın dolaylı vergiye tabi mal olmaması ve yabancı sermayeli işletmenin yabancı işçilerine ait mallar olmaması şarttır. Eğer bu tür ithalat gerçekleştiren işletme tasfiye ediliyorsa, yada Tacikistan Cumhuriyeti’ne ithalatı yapılan üretim tesisatı 4 yıl süreyle kullanılmıyorsa veya işletme tarafından başka kişiye satılıyorsa bu tür ithalat sonucunda ödenmeyen KDV tutarı bütçe yararına kesilecektir. Bu tür muafiyetin verilmesi ve tesisatın teknolojik üretim tesisatı sınıfına girdirilme düzeni Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafında belli ediliyor;

  e)Tacikistan Cumhuriyeti hükümeti tarafından listesi belli edilen yedek parçalarıyla birlikte tarım makineleri ve ilaçlar;

  f)Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylanmış ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yabancı devletler, yabancı devletler hükümetleri ve uluslararası kuruluşlar tarafından  sunulan kredi veya burslar hesabından gerçekleştirilen projeler uygulanması için ithal edilen mallar.

  g)Önemli özellik taşıyan binaların yapımı için ithal edilen inşaat malzemeleri. Bu binalar ve malların listesi Tacikistan Cumhuriyeti hükümeti tarafından belli ediliyor;

  h)Tacikistan alüminyum fabrikası tarafından alüminyum üretimi için ithal edilen (dolaylı vergiye tabi mallar haricinde) ham maddeler, malzemeler, enerji kaynakları ve tesisatlar. Adı geçen malların ithal listesi ve çapı Tacikistan Cumhuriyeti hükümeti tarafından belli ediliyor;

  i)Tacikistan Cumhuriyeti hükümetinin belli ettiği listeye göre sakatlar kullanım aletleri ithali.Uluslararası insan ve yük taşımacılık hizmetlerin sunulması ve bununla alakalı işlerin yapılması, uçağın uçuş halinde kullanacak malzeme ve petrol ürünleri teslimat işleri KDV’den muaftır.

  Tacikistan’da alınan diğer vergilerin listesi.

  Genel Devlet Vergileri

  1-Özel kişilerden tahsil edilen gelir vergisi %8 ve %13 arasında değişmektedir.

  2- Tüzel kişilerin kâr vergisi   %25

  3- Sosyal vergiler

  a)      sigorta edenler için maaş tutarının %20-25 aralığı

  b)      sigorta edilenler için maaşının %1’i oranında

  Kaynak: www.musavirlikler.gov.tr

  “Tacikistan Mevzuatı” için 1 Yorum

  1. irina diyor ki:

   MERT EKİCİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TURİZM TEKSTİL İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV TERCÜMANLIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
   Şirket / İş Tanımı
   MERT EKİCİ Yönetim Danışmanlığı San.ve Tic.Ltd.Şti özellikle Rusya-Kazakistan-Kıgızistan-Azerbaycan-Gürcistan-Ukrayna ve Moldova daki partner şirketler ile anlaşmalı uluslararası kurumsal bir şirkettir.Özellikle Doğu Bloku ülkelerindeki katıldığı yatırım ve gayrimenkul fuarları ile ufkunu genişletmeyi prensip olarak benimsemiştir.Ayrıca bu ülkelerden gelen yabancı uyruklu kişilerin Türkiyedeki bürokratik işlemlerinde (Yabancılar şube-Tapu Kadastro-Defterdarlık-Noter vb.) kendilerine danışmanlık hizmeti verilmektedir.Yine Türkiyede bulunan yabancı uyruklu kişilerin çalışma izinleri,vatandaşlık işlemleri gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.
   tel 0242 241 41 21
   cep 0534 911 75 29 irina
   saygılar

  Yorumlarınızın Yönetici Onayını Beklemesini İstemiyorsanız, Üye Olmak İçin Tıklayınız

  Misafir Olarak Yorum Yapın