• İçerik Kategorilerimiz

 • Anket

  Kazakistan'da "renkli devrim" olma ihtimali var mı?

  Yükleniyor ... Yükleniyor ...
 • ankara web tasarim

  Özbekistan Mevzuatı

  25 Ağustos 2010

  Özbekistan’da Şirket Nasıl Kurulur?

  Özbekistan’da Oturum İzni Nasıl Alınır?

  Özbekistan’da Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

  Özbekistan Yabancı Yatırımları Teşvik Yasası

  Özbekistan Mevzuatına Göre Yabancı Yatırımcılara  Tanınan İmtiyaz Ve Kolaylıklar

  Özbekistan’da Şirket Nasıl Kurulur?

  ÖZBEKİSTAN’DA YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN İŞLETME KURULMASI

  VE DEVLET KAYDININ YAPILMASI DÜZENİ

  Özbekistan’daki yabancı yatırımcılara yardım etmek ve onları bilgilendirmek amacıyla ülkede UZINFOINVEST Ajansı (www.uzinfoinvest.uz) adı altında bir kuruluş faaliyet göstermektedir.

  Özbekistan’da yabancı sermayeli şirketler, yabancı tüzel şahıs ve teşkilatlar tarafından kurulabilir. Yabancı sermayeli şirketler % 100 (yani, tam yabancı sermayeli), ortak şirket, şube ve temsilcilik şeklinde kurulabilir. Yabancı ortağın payının en az % 30 olması şarttır. Bu şirketler faaliyetlerini kendi Tüzükleri ve Özbekistan yasalarına göre yürütürler. Bazı faaliyetlerin yapılması için Bakanlar Kurulu’ndan lisans alınması şarttır. Şirketin yabancı yatırım şirketi sayılabilmesi için yabancı ortaklardan en az birisinin tüzel kişi olması ve şirket sermayesinin en az 150.000 $ olması şarttır. Şirket, Özbekistan Adalet Bakanlığı’nda kayıt edildikten sonra, Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırım ve Ticaret Bakanlığı’nda da registre edilmelidir. Şirket sermayesinin en az  % 30’u kayıttan önce yatırılmış olmalıdır.

  Ortak Şirket veya Şubesinin Kurulması İçin Gerekli Evraklar

  1.       Kayıt edilmesi konusunda dilekçe (Adalet Bakanlığına).

  2.       Tesis toplantı protokolü.

  3.       Şirket Tüzüğü

  4.       Tesis anlaşması

  5.       Şube kurulmasında yetki belgesi ( Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli)

  6.       Banka referans mektubu (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).

  7.       Arazi kullanma izni veya ofis için kira kontratı (varsa).

  8.       Şirket, devlet Kuruluşları ile ortak olarak kuruluyorsa devlet Mülki Komitesinin müsaade yazısı.

  9.       Kayıt ücreti olarak 5 resmi asgari maaş + 500 $ ödendiği hakkında belge.

  10.     Şirketin posta adresini tasdikleyici doküman.

  11.     Ticari ve ticari – aracı şirketler yukarıda belirtilen dokümanlar dışında, onların Tüzük faaliyetlerine uygun olan satış ve depo sahaları, ekipmanları, perakende satış kuruluşlarında ise ek olarak kontrol – yazar kasaların bulunduğunu veya onların satın veya kiraya alınması için kaynakların bulunduğunu tasdikleyici dokümanları da ibraz edecekler.

  %100 Yabancı Sermayeli Şirket veya Şubesi Kurulması İçin Gerekli Evraklar

  1. Yabancı şirket Tüzüğü kopyası (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).

  2.       Ticari Sicil (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).

  3.       Banka referans mektubu (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).

  4.       Kayıt ücreti olarak 2000 $ ödendiği hakkında belge.

  5.       Ticari ve ticari – aracı şirketler yukarıda belirtilen dokümanlar dışında, onların

  Tüzük faaliyetlerine uygun olan satış ve depo sahaları, ekipmanları, perakende satış kuruluşlarında ise ek olarak kontrol – yazar kasaların bulunduğunu veya onların satın veya kiraya alınması için kaynakların bulunduğunu tasdikleyici dokümanlar da ibraz edecekler.

  Özbekistan’da Yabancı Firma Temsilciliğinin Açılması İçin Gerekli Evraklar

  1. Kayıt edilmesi konusunda dilekçe (Dış Ekonomik İlişkiler, Yatırımlar ve Ticaret Bakanlığına) ve Temsilciliğin faaliyet programı.

  2.       Yabancı firma Tüzüğü kopyası (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).

  3.       Ticari Sicil (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).

  4.       Banka referans mektubu (Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).

  5.       Temsilcilik açılması konusunda firma Kurucularının Kararı.

  6.       Temsilcilik açılması konusunda firma temsilciliğine verilen vekaletname (Temsilci hakkında detaylı bilgileri içeren, Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli)

  7.       Temsilciliğin yabancı çalışanları hakkında bilgiler ve pasaport kopyaları.

  8.       Özbekistan’daki tüzel kişiliğe sahip kuruluşun referans mektubu.

  9.       Temsilcilik ofisinin kira kontratı veya kiralama konusunda garanti mektubu

  (Kira kontratı şehir Hakimiyetinin ilgili birimi tarafından onaylanmış olmalıdır.)

  10.     Kayıt ücreti olarak 1170 $ ödendiği hakkında belge.

  Tüm evraklar Özbekçe’ye veya Rusça’ya tercüme edilmiş olmalıdır.

  Özbekistan’da Oturum İzni Nasıl Alınır?

  Özbekistan’da firma kurabilmek için Özbekistan Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma Ruhsatı alınması gerekmektedir. Çalışma Ruhsatı 1 yıl süre için verilmekte ve her yıl uzatılabilmektedir.

  Firma için 1 yıl süreli verilmesine karşın, firma sahibi yabancı işadamı için ilk başvuruda Çalışma izni 6 ay süreli verilmekte, sonraki uzatımlarda bu süre 1 yıla kadar çıkarılabilmektedir.

  Firma sahibinin dışında kalan diğer yabancı çalışanlar için Çalışma izni 3 ya da 6 ay süreli olarak düzenlenmektedir.

  Oturum izni, pasaporttaki vize süresini aşmayacak şekilde Özbekistan Dışişleri ve Çalışma Bakanlığı koordinasyonunda bulunulan bölge ile sınırlı olarak verilmektedir.

  Özbekistan’a iş kurma amaçlı gelindiğinde, vizenin mutlaka iş vizesi olarak alınmış olması gerekmektedir. Turistik amaçlı vize ile gelinmesi halinde, ülkede iş kurma imkanı tanınmamaktadır.

  Özbekistan’da Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

  Özbekistan’da firma kurabilmek için Özbekistan Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma Ruhsatı alınması gerekmektedir. Çalışma Ruhsatı 1 yıl süre için verilmekte ve her yıl uzatılabilmektedir.

  Firma için 1 yıl süreli verilmesine karşın, firma sahibi yabancı işadamı için ilk başvuruda Çalışma izni 6 ay süreli verilmekte, sonraki uzatımlarda bu süre 1 yıla kadar çıkarılabilmektedir.

  Firma sahibinin dışında kalan diğer yabancı çalışanlar için Çalışma izni 3 ya da 6 ay süreli olarak düzenlenmektedir.

  Oturum izni, pasaporttaki vize süresini aşmayacak şekilde Özbekistan Dışişleri ve Çalışma Bakanlığı koordinasyonunda bulunulan bölge ile sınırlı olarak verilmektedir.

  Özbekistan’a iş kurma amaçlı gelindiğinde, vizenin mutlaka iş vizesi olarak alınmış olması gerekmektedir. Turistik amaçlı vize ile gelinmesi halinde, ülkede iş kurma imkanı tanınmamaktadır.

  Özbekistan’da Yabancı İşçi Nasıl Çalıştırılır?

  Özbekistan’da firma kurabilmek için Özbekistan Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma Ruhsatı alınması gerekmektedir. Çalışma Ruhsatı 1 yıl süre için verilmekte ve her yıl uzatılabilmektedir.

  Firma için 1 yıl süreli verilmesine karşın, firma sahibi yabancı işadamı için ilk başvuruda Çalışma izni 6 ay süreli verilmekte, sonraki uzatımlarda bu süre 1 yıla kadar çıkarılabilmektedir.

  Firma sahibinin dışında kalan diğer yabancı çalışanlar için Çalışma izni 3 ya da 6 ay süreli olarak düzenlenmektedir.

  Oturum izni, pasaporttaki vize süresini aşmayacak şekilde Özbekistan Dışişleri ve Çalışma Bakanlığı koordinasyonunda bulunulan bölge ile sınırlı olarak verilmektedir.

  Özbekistan’a iş kurma amaçlı gelindiğinde, vizenin mutlaka iş vizesi olarak alınmış olması gerekmektedir. Turistik amaçlı vize ile gelinmesi halinde, ülkede iş kurma imkanı tanınmamaktadır.

  Özbekistan Yabancı Yatırımları Teşvik Yasası

  ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI’NIN

  “DOĞRUDAN ÖZEL YABANCI YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİNE

  İLİŞKİN EK TEDBİRLER” HAKKINDAKİ 11. 04. 2005 tarihli  FERMANI

  Ülkede yatırım ortamının daha da geliştirilmesi, özelleştirme, üretimin modernize edilmesi, yeniden yapılandırılması, Cumhuriyet’in işsizliğin fazla olduğu bölgelerinde yeni istihdam alanlarının yaratılmasına ilişkin programının gerçekleştirilmesi için yabancı yatırımları çekmek ve yabancı yatırımcılar için güvenli hukuksal bir yapının oluşması ve garantileri temin etmek amacıyla aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır.

  1. 01 Temmuz 2005 tarihinden itibaren doğrudan yabancı sermaye ile faaliyet gösterecek olan işletmeler, ana faaliyeti için uygulanan gelir vergisi, mülkiyet vergisi, sosyal-altyapı ve çevre düzenleme vergisi, sağlık ve ekoloji vergisi, küçük ölçekli firma ve işletmeler için uygulanan özel vergi ve Cumhuriyet yol fonu için uygulanan zorunlu harçlardan muaf tutulacaktır.

  Ancak, bu vergi kolaylıkları;

  Doğrudan yabancı sermayesi 300 bin ABD Dolardan 3 milyon ABD Dolara kadar olan işletmeler için 3 yıla kadar,

  Doğrudan yabancı sermayesi 3 milyon ABD Dolardan 10 milyon ABD Dolara kadar olan işletmeler için 5 yıla kadar,

  Doğrudan yabancı sermayesi 10 milyon Dolardan fazla olan işletmeler için ise 7 yıla kadar

  uygulanacaktır.

  2. İşbu Fermanın 1.maddesinde belirtilen vergi kolaylıkları;

  Söz konusu işletmelerin işsizliğin fazla olduğu bölgeler Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti, Cizzah, Kaşkaderya, Sirderya, Surhanderya ve Harezm vilayetlerinde, ayrıca Nevai, Andican, Namangan ve Fergana vilayetlerinin kırsal alanlarında kurulması,

  Yabancı yatırımcıların doğrudan yabancı yatırımı Özbekistan Cumhuriyeti’nin garantisi olmadan gerçekleştirilmesi,

  İşletmenin kuruluş sermayesinde yabancı ortağın en az %50 oranında hisseye sahip olması,

  İşbu işletmelerin devlet tescilinden geçtikten sonra yabancı sermayeyi ülkeye getirmesi,

  Yabancı yatırımları döviz ya da çağdaş teknolojik teçhizatlar şeklinde gerçekleştirilmesi,

  İşletmeye tanınmış imtiyazları kullanma süresi içerisinde elde ettiği gelirlerini, işletmenin daha da geliştirilmesi için kullanması,

  hallerinde  sağlanacaktır.

  3. Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu bünyesindeki Yabancı Sermayeli Yatırımlar ve Krediler Kuruluna, doğrudan yabancı sermayeyi getirecek olan işletmelerin işbu Fermanın ekinde belirtilen alanlarla ilgili olup-olmadığını tespit etme görevi verilmiştir.

  4. Yabancı sermayeli işletmelerin Özbekistan Cumhuriyeti garantisi olmadan  aldıkları uzun vadeli krediler için ödeyecekleri faizleri, gelir vergisinden muaf tutulacaktır.

  Yeni kurulacak yabancı sermayeli işletmelerin ana faaliyetlerinden doğan zararları, vergilendirilecek gelir hesabından raporlama döneminden sonraki 5 yıl içerisinde ödenmesi için, tüm yıllara eşit olarak paylaştırılacaktır.

  Sonradan çıkacak mevzuat nedeniyle yatırım imkanları ve ortamının zorlaştığı durumlarda işbu Fermanın 1’inci maddesindeki kolaylıklar kaç yıl için tanındıysa ancak o süreyle geçerli olacaktır.

  5. İşbu Fermanın 1. maddesine göre imtiyaz alan işletmeler, tanınan imtiyaz süresi bittikten sonra bir yıl dolmadan faaliyetini durdurdukları takdirde, gelirlerin kendi ülkesine götürülmesi ve yabancı sermayenin başka ülkeye götürülmesi, ancak tanınmış imtiyazlar tutarının bütçeye ödenmesi halinde gerçekleştirilebilir.

  6. Özbekistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Devlet Vergi Komitesi, Ekonomi Bakanlığı, Ticaret-Sanayi Odası ile birlikte, bir ay süre içerisinde işbu Fermanda belirtilen doğrudan yabancı yatırımlar için vergi kolaylıklarının kullanımı hakkındaki Tüzüğü hazırlayacaklar ve uygulamaya koyacaklardır.

  7. Özbekistan Cumhuriyetinin “Yabancı Yatırımcı Haklarının Garantisi ve Onların Korunması Tedbirleri” hakkındaki Kanunun 3’üncü maddesi 4’üncü kısmındaki yabancı yatırımcılar için belirlenen garantiler ancak aşağıdaki durumlarda kullanılacaktır:

  Yabancı yatırımcılara kar hissesi şeklinde yapılacak ödemeler üzerinden vergi matrahının yükseltilmesi halinde,

  Yabancı yatırımcıların başka ülkelere göndermesine izin verilen gelirlerini kendi ülkesine geri götürmesini engelleyici ya da onların miktarını azaltıcı ek şartlar uygulandığında,

  Bu durumda Devletin, yabancı sermayeli işletmelerin ödeme gücünün yetersizliği ya da iflası hakkındaki, ya da kredi vericilerin haklarının korunması durumlarında, yabancı yatırımcı olan özel kişinin işlediği suç ya da idari nitelikte hukuk dışı davranışları dolayı mahkemenin kararına göre geliri kendi ülkesine götürmesine engel olacak şartlar başka zorunluluğu olduğunda yabancı yatırımcı meblağlarını mevzuata uygun şekilde kullanma şartları esasında  ülkeye götürülmesinin durdurulması dışında;

  Yatırım miktarlarının kısıtlanması, ek şartların uygulanması ve yabancı sermayeli işletmelerdeki yabancı yatırımın asgari tutarının yükseltilmesi gibi şartların ileri sürülmesinde;

  İşletmelerin kuruluş sermayesinde yabancı yatırımcının sermaye paylarına katılmasında sınırlamaların getirilmesi;

  Yabancı yatırımcıların vize işlemleri ve vize sürelerin uzatılmasındaki ek düzenlemeler, ayrıca yabancı yatırımın gerçekleştirilmesi için ek taleplerin uygulanması halinde.

  8. Özbekistan Cumhuriyetinin “Yabancı Yatırımcıların Haklarının Garantisi ve Onların Korunması Tedbirleri” hakkındaki Kanunun 3’üncü maddesi 4’üncü kısmındaki garantilerin kullanılması tasdik edilmiştir.

  Bu durumda yukarıda belirtilen tüm yatırım ortamı şartları kötüleştiği durumlarda yabancı yatırımcı adı geçen garantileri kullanması hakkında yetkili kuruluşa bilgi verecektir.

  9. Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu’na, yürürlükteki Mevzuata işlenmek üzere işbu Fermanın icrasından doğacak değişiklikler ve ilavelere dair  taslak metin hazırlamakla görevlendirilmiştir.

  10. İşbu Fermanın yürütülmesinden Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı R.S. AZİMOV sorumlu tutulmuştur.

  Öz. Cum. Cumhurbaşkanı                             İ.A. KERİMOV

  Taşkent şehri                                               11 Nisan 2005

  Özbekistan Mevzuatına Göre Yabancı Yatırımcılara  Tanınan İmtiyaz Ve Kolaylıklar

  Sıra

  No:    Tanınan imtiyazlara ilişkin bilgiler         İlgili Mevzuat

  Genel imtiyaz ve garantiler

  1        Yabancı yatırımcılar, Özbekistan Cumhuriyeti genelinde yatırım faaliyetinde iken, Hükümet garantisi altındadır ve yatırımcıların tüm hakları korunacaktır.

  Yabancı yatırımcılar ile yabancı yatırıma haklı, eşit düzen uygulanır ve devamlı bir şekilde ilgililerin güvenliği temin edilir.Sözkonusu düzen, Özbekistan Cumhuriyeti’nin uluslararası düzeyde yaptığı anlaşmalarda yer alan şartlara nazaran elverişsiz konumda olmayacaktır.

  Yabancı yatırımcılara uygulanmakta olan düzen de Özbekistan vatandaşı tüzel ve gerçek şahıslara uygulanmakta olan düzene nazaran elverişsiz konumda olmayacaktır.      “Yabancı Yatırım Hakkında” konulu Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatı

  Madde 9

  2        Yeni yayımlanan Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatının Yabancı yatırımcıları olumsuz yönde etkilemesi durumunda, yatırımın yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl boyunca o sırada yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır.     “Yabancı Yatırımcı Haklarının Korunması ve Garanti Edilmesi Hakkında” konulu Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatı

  Madde 3

  3        Yabancı yatırımcıların aşağıdaki alanlara yatırım yapmaları durumunda ek imtiyaz ve garantiler tanınır.

  -Ülke ekonomisinin yapısal değişmesini ve devamlı ekonomik büyümeyi sağlayacak alanlara yönelik yatırım yapılması.

  -Ülkenin dünya ekonomisine entegre olmasını ve ihracat gücünün artırılmasını sağlayacak projelere yönelik yatırım yapılması.

  -Hammadde ve materyallerin işlenmesi, tüketim malları ve hizmet çeşitleri üretimi, istihdam olanaklarının yaratılması gibi amaçlara yönelik çalışan küçük ölçekli işletmelere ilişkin projelere yatırım yapılması.          “Yabancı Yatırımcı Haklarının Korunması ve Garanti Edilmesi Hakkında” konulu Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatı

  Madde 4

  4        Özbekistan Cumhuriyeti hududunda bulunan yabancı yatırımlar ve diğer aktifler kamulaştırılamaz.          “Yabancı Yatırımcı Haklarının Korunması ve Garanti Edilmesi Hakkında” konulu Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatı

  Madde 5

  5        Yabancı yatırımcılara, Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatında belirtildiği şekilde vergi ve diğer ödemeleri yapılması şartı ile, yurt dışından Özbekistan’a ve Özbekistan’dan yurt dışına döviz transfer etme hakkı tanınmıştır.

  Sözkonusu havaleler aşağıdakileri içerir.

  -Yabancı yatırım miktarının artırılması veya desteklenmesine yönelik tahsis edilen ilk ve ilave kaynaklar.

  -Yatırım sonucunda sağlanan gelir.

  -İşbu Kanuna dayalı olarak, getirilen zarar karşılığında alınan parasal kaynaklar.

  -Anlaşmaların yerine getirilmesine ilişkin ödemeler.

  -Yabancı yatırımın bir kısmı veya tamamının satılmasından sağlanan gelir.

  -Tartışmaların mahkeme yoluyla çözülmesi sonucunda elde edilen gelir.

  -Personele ödenecek aylık maaş ve diğer ödemeler .

  -Mevzuata uygun bir şekilde diğer kanallardan sağlanan gelir.        “Yabancı Yatırımcı Haklarının Korunması ve Garanti Edilmesi Hakkında” konulu Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatı

  Madde 7

  Yabancı Yatırımcıların Hakları

  6        Yabancı yatırımcı, uluslar arası mevzuat ile Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına göre aşağıdaki haklara sahiptir:

  -Müstakil olarak yatırım hacmi, türü ve amacına ilişkin kriterlerin belirlenmesi.

  -Yatırım faaliyetinin gerçekleştirilmesi için tüzel ve gerçek şahıslarla anlaşmalar yapılması.

  -Kendi tasarrufunda bulunan yatırıma sahip olması, kullanması ve faaliyet sonucundan yararlanması. Yabancı yatırımcının isteğine göre, yatırımları kullanma, sahiplik yapma ve yararlanma hakları Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak üçüncü şahıslara devredilebilir. Yetkilerin devredilmesi işlemlerinde taraflarca yapılan anlaşma hükümleri esas alınır.

  -Özbekistandaki yatırım faaliyeti sırasında yaptığı yenilikler, yararlı modeller ve sanayi numuneleri için yurtdışında ruhsat alınması konusunda müstakil karar verilmesi.

  -Yatırım faaliyeti sonucunda elde edilen gelirin serbest bir şekilde kullanılması.

  -Özbekistan Cumhuriyetine parasal kaynakların kredi ve borçlar görünüşünde celbedilmesi.

  -Banka hesaplarında bulunan mahalli para ile iç döviz piyasasından döviz satın alınması.

  -Mevzuatta belirtilen koşulları dikkate almak suretiyle arazi satın alınması.

  -Tasarrufunda bulunan her türlü varlıklardan ve varlık haklarından Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak alınan kredilerde dahil teminat niteliğinde yararlanılması

  -Yatırımlar ile aktiflere zarar gelmesi durumunda tazminat alınması.

  -Devlet yetkili organları, yerel yönetim ve yetkili birimlerin yasalara aykırı tavırları (ilgisiz kalmaları) sonucunda meydana gelen zararların karşılatılması

  -Yabancı yatırımcılar Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatında belirtilen diğer haklardan da yararlanırlar.          “Yabancı Yatırım Hakkında” konulu Özbekistan Cumhuriyeti mevzuatı

  Madde 10

  Tüzel şahıslara uygulanmakta olan gelir vergisi imtiyazları

  7        Hazır giyim (Konfeksiyon, trikotaj, deri ürünleri) çorap ve ayakkabı üretimi yapan, yabancı yatırımcıların hissesi bulunan işletmeler 1 Ocak 2005 tarihine kadar KDV hariç tüm vergi ve ödemelerden muaf tutulmuştur.

  Not:

  İşbu Ferman’ın 1.maddesine göre serbest bırakılan meblağlar; üretim modernizasyonu, üretim hattının yeni teçhizatla donatılması, yeni ürün çeşitlerinin geliştirilmesi, döner sermayenin tamamlanması, işçiler faaliyetinin teşvik edilmesi gibi amaçlarda kullanılacaktır.     Özbekistan Cumhurbaşkanlığının 20 Haziran 2003 tarih ve UP-3267 sayılı “Yabancı yatırımcıların katılımıyla kurulan tüketim malları üreten işletmelerin üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin ek uygulamalar” konulu Fermanı

  Madde 1

  8        Tüzel şahıslar tarafından ödenmekte olan kazanç ve faizlere (Ö.C. Vergi Kanununa göre vergiden muaf tutulan faizler hariç) %15 oranında vergi uygulanır.

  Not:

  Tüzel ve gerçek şahıslar tarafından kazanç görünüşünde alınarak tüzel şahsın anasermayesine dahil edilen gelirlere vergi uygulanmaz.         Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 25 Aralık 203 tarih ve 567 sayılı “Özbekistan Cumhuriyetinin 2004 yılı devlet bütçesine ilişkin veriler” konulu Kararı

  Madde 7

  KDV konusunda tanınan imtiyazlar.

  9        Aşağıdaki amaçlarla Özbekistan’a getirilen makina ve ekipmanlar (üretim makinaları) KDV’den muaf tutulur.

  -Hükümet garantisi ile yabancı krediler hesabından karşılanan yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için getirilen makina ve ekipmanlar.

  -Tüketim malları üretmek üzere yeni inşa edilmekte olan veya rekonstrüksiyon çalışmaları yapılmakta olan işletmelerde kullanmak için getirilen makina ve ekipmanlar.

  -Yabancı yatırımcıların hissesi bulunan işletmelerin anasermayesine yine yabancı yatırımcılar tarafından hisse niteliğinde yatırılan makina ve ekipmanlar.

  -Usulüne uygun olarak onaylanan projeler doğrultusunda yeni üretim birimlerinin kurulması, halen kullanılmakta olan üretim birimlerinin modernizasyonu ve yeni teçhizatla donatılması gibi amaçlarda kullanılan makina ve ekipmanlar. (Yetkili bankanın oluru ile)

  -Yetkili bankanın oluru ile lizing anlaşmasına göre getirilmekte olan makina ve ekipmanlar.

  -Yabancı yatırımcılar hesabına özelleştirilmekte olan işletmelerde kullanmak üzere  getirilen makina ve ekipmanlar.

  -Çocuk ayakkabısı üreten, yabancı yatırımcıların hissesi bulunan işletmelerde kullanmak üzere getirilmekte olan hammadde ve materyaller.

  Özbekistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu

  Bölüm 2, Madde 71, Bent 6 ve 7

  Arazi vergisine dair imtiyazlar.

  10      Yabancı yatırımcıların katılımıyla üretim yapmak üzere kurulan tüzel şahıslar kayıt yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca arazi vergisinden muaf tutulur.          Özbekistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu

  Bölüm 1, Madde 102, Bent 4

  Hammadde alımı konusunda uygulanan imtiyazlar.

  11      Pamuk alma işlemleri dış ticaret kurumu ile yabancıların katılımıyla kurulan şirket arasında yapılan anlaşmaya dayalı olarak gönderme tarihinde Liverpool pamuk borsasında tespit edilen fiyat üzerinden %15 indirim yapmak suretiyle gerçekleştirilir. Alınmakta olan pamuk için yabancı yatırımcıların katılımıyla kurulan şirket tarafından, gönderme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde %15 oranında ön ödeme yapılması gerekmektedir. Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 16.10.2003 tarih ve 447 sayılı “Pamuğu yabancı yatırımcıların katılımıyla kurulan işletmelere satma mekanızması hakkında” konulu Kararı

  Madde 2

  Diğer imtiyazlar.

  12      Tüketim malları üreten, yabancı yatırımcıların katılımıyla kurulan işletmeler; anasermayesinin %50’si yabancı sermayeden ibaret olması durumunda, şirketin kayıt yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca, gelirin döviz olarak satılmasından muaf tutulur.    Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun

  29 Haziran 2000 tarih ve 245 sayılı “Borsa dışı döviz piyasasının geliştirilmesi hakkında” konulu Kararı

  Madde 3, Ek-1

  Özbekyengilsanoat Devlet Hissedarlik Kompanyasi işletmelerine tanınan imtiyazlar.

  1        Özbekyengilsanoat Devlet Hissedarlik Kompanyasi’na bağlı olarak faaliyet gösteren, anasermayesinin %50’si yabancı sermayeden oluşan işletmeler, eğer vergi olarak ödenmesi gereken meblağı tümünü üretimin gelişmesi için, yani geniş tüketim malları ve özellikle çocuk eşyaları üretimi için yeniden yatırması durumunda sözkonusu işletmeler gelir vergisinden muaf tutulur.      Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 29.04.1996 tarih ve 166 sayılı “Mahalli ve Hafif Sanayi işletmelerinin devlet tarafından desteklenmesi hakkında” konulu Kararı

  Madde 7

  2        Özbekyengilsanoat Devlet Hissedarlik Kompanyasi’na bağlı işletmeler 1 Ocak 2007 tarihine kadar, Özbekyengilsanoat Devlet Hissedarlik Kompanyasi’na ait birimlerin inşa edilmesi ve yeniden donatılması amacıyla getirilmekte olan alet ekipman ve yedek malzemeler için uygulanmakta olan gümrük ödemelerinden muaf tutulmuştur. (gümrük evrakları düzenlenmesine ilişkin ödemeler hariç) Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun

  2 Temmuz 2002 tarih ve “Hafif Sanayi Yönetim Birimlerinin geliştirilmesi hakkında” konulu Kararı

  Madde 6

  Hafif Sanayi işletmelerine tanınan yeni imtiyazlar.

  Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 25 Mart 2004 tarih ve 141 sayılı “Özbekyengilsanoat Devlet Hissedarlik Kompanyasi’nun Yönetim Yapısının Geliştirilmesi ve Hafif Sanayi İşletmelerinin Gelişmesinin Teşvik Edilmesi Hakkında” konulu Kararı ile tanınan imtiyazlar.

  Sıra

  No:    Tanınan imtiyazlara ilişkin bilgiler

  1        Özbekyengilsanoat Devlet Hissedarlik Kompanyasi’na bağlı işletmeler 1 Ocak 2007 tarihine kadar döviz ile (sıfır tarifeye göre uygulanan KDV dahil)  iç piyasadan kontratın imzalandığı tarihte dünya piyasasında uygulanan fiyatlardan düşük olmamak koşuluyla, tekstil yarı mamülleri (iplik, dokuma kumaş, örme kumaş ve iplik telefleri) satın alma yetkisine sahiptir. Ancak, sözkonusu yarı mallarden yararlanarak üretilen malların %80’i ihracata yönelik olmalıdır.      Madde 5

  2        Ek-4’e göre, Özbekyengilsanoat Devlet Hissedarlik Kompanyasi’na bağlı işletmeler 1 Ocak 2007 tarihine kadar, kendileri tarafından ithal edilmekte olan kimyasal maddeler, boyalar, fürnitür ve aksesuarlar, hem de  ülkemizde üretilmeyen diğer yardımcı malzemelerin gümrük vergilerinden muaf tutulur.        Madde 6

  3        Hazır ürün üretimi ve ihracatını yapan Hafif Sanayi işletmelerine, akreditif ödeme şeklinin kabul edilmesi durumunda, akreditif süresinin 90 gün olarak belirlenmesine izin verilmiştir.

  İhracata yönelik malların üretimi ve satışının gerçekleştirilmesi için, ülkede bulunan ticari bankalara Hafif Sanayi işletmelerine 180 güne kadar süreyi kapsayan kısa vadeli (döviz kredileri dahil) krediler sağlamak tevsiye edilsin.        Madde 7

  4        1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 2 yıl boyunca; hazır giyim (konfeksiyon, trikotaj, çorap) üretimi yapan ve bu ürünlerin %80’den az olmayan kısmını ihraç eden, yabancı yatırımcıların katılımıyla kurulan işletmelerce döviz cinsinden satın alınmakta olan pamuk fiyatlarında ek olarak %5 indirim uygulanacaktır.          Madde 11

  Kaynak: musavirlikler.gov.tr

  “Özbekistan Mevzuatı” için 2 Yorum

  1. Good Day,Mr/Mrs,

   Uzbekistan visa,tours,transportation

   Best regards, Veronika Sheglova
   Mercury Tour
   Telegram/WhatsApp +998946134788

  2. irina diyor ki:

   MERT EKİCİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TURİZM TEKSTİL İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV TERCÜMANLIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
   Şirket / İş Tanımı
   MERT EKİCİ Yönetim Danışmanlığı San.ve Tic.Ltd.Şti özellikle Rusya-Kazakistan-Kıgızistan-Azerbaycan-Gürcistan-Ukrayna ve Moldova daki partner şirketler ile anlaşmalı uluslararası kurumsal bir şirkettir.Özellikle Doğu Bloku ülkelerindeki katıldığı yatırım ve gayrimenkul fuarları ile ufkunu genişletmeyi prensip olarak benimsemiştir.Ayrıca bu ülkelerden gelen yabancı uyruklu kişilerin Türkiyedeki bürokratik işlemlerinde (Yabancılar şube-Tapu Kadastro-Defterdarlık-Noter vb.) kendilerine danışmanlık hizmeti verilmektedir.Yine Türkiyede bulunan yabancı uyruklu kişilerin çalışma izinleri,vatandaşlık işlemleri gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.
   tel 0242 241 41 21
   cep 0534 911 75 29 irina
   saygılar

  Yorumlarınızın Yönetici Onayını Beklemesini İstemiyorsanız, Üye Olmak İçin Tıklayınız

  Misafir Olarak Yorum Yapın