• İçerik Kategorilerimiz

 • Anket

  Kazakistan'da "renkli devrim" olma ihtimali var mı?

  Yükleniyor ... Yükleniyor ...
 • ankara web tasarim

  Kırgızistan Mevzuatı

  25 Ağustos 2010

  Kırgızistan’da Şirket Nasıl Kurulur?

  Kırgızistan’da Çalışma Vizesi Nasıl alınır?

  Kırgızistan’da Yatırımlara İlişkin Çerçeve & Kırgızistan Yatırım Kanunu

  Kırgızistan Vergi ve Girişimcileri Denetleme Kanunu

  Kırgızistan’da Şirket Nasıl Kurulur?

  Kırgız Cumhuriyeti topraklarında oluşturulan ticari ve ticari olmayan (kar amacı gütmeyen) tüzel kişiler kuruluş amacına, faaliyet ve kuruluş türüne, kurucuların sayısına bakılmaksızın Devlet Kayıtlarına alınması gerekmektedir.

  Ticari olmayan kuruluşlar, medya kuruluşları ve Serbest Bölge’de (Free Economic Zone) kurulan şirketler Kırgız Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatına göre kayıt olurlar.

  Kırgızistan topraklarında bulunan Tüzel kişilerin Şube ve Temsilcilikleri (Serbest Ekonomi Bölgesi’nde kurulanlar hariç) Tüzel kişilerin Devlet Kaydı hakkında Kanun’un belirlediği düzende kayıt olmaya tabiidirler.

  Tüzel kişilerin kuruluşlarını, reorganize olmalarını, tasfiye (kapatılma) olmalarını, tüzel kişilerin şube ve temsilciliklerinin kayıda alınmaları ile yetkili olan kurum Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’dır. Kayıt konusunda başvurulacak mercii • Adalet Bakanlığı Devlet Kayıt Bölümü’dür

  Adalet Bakanlığı Devlet Kayıt Bölümü

  Adres: Molodaya Gvardia street 32

  Bishkek/Kyrgyzstan

  Posta kodu: 720040

  Tel: +996 (312) 656487, 241716, 659401, 656488, 656508, 656494

  (Tüzel Kişilerin Kaydı konusunda çalışma günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba 09:30 • 16.00)

  Tüzel kişinin kaydı için kurucunun veya kurucu vekilinin kayıt başvurusu ile birlikte, mevzuatla öngörülmüş şekilde tasdik edilen kuruluş evraklarını ve aşağıda belirtilmiş dökümanları iletmesi gerekmektedir.

  Kurucu sıfatını taşıyacak yabancı tüzel kişi ek olarak K.C. resmi diline çevirilmiş ve noterce tasdik edilmiş kendi ülkesi mevzuatına göre faaliyette olan tüzel kişi olduğunu kanıtlayan kayıtların onaylı örneklerini vermesi zorunludur. BDT ülkeleri tüzel kişilerinden bu tür belgelerin onaylanması istenmemektedir.

  Kurucu sıfatını taşıyacak yabancı gerçek kişinin ek olarak K.C. resmi diline çevirilmiş ve noterce tasdik edilmiş pasaport fotokopisini vermesi gerekmektedir. Şahsın K.C. topraklarında bulunması halinde vizelere ilişkin pasaport sayfasının da eklenmesi zorunludur.

  Kırgızistan’da çeşitli şirket organizasyon türleri bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı verilerine göre Limited şirketi ve Anonim şirketi olarak kayıt olanlar toplam kayıtlı şirketlerin %95’ini oluşturmaktadırlar. Kırgızistan’da açılan şirketlerin %90’ı Limited Şirket olarak açılmaktadır (OcOO).

  Kayıt için gereken döküman listesi

  ANONİM ŞİRKET İÇİN:

  - Kurucular tarafından onaylanmış kuruluş tüzüğü • 3 nüsha (Bankalar için 5 nüsha);

  - Kurucu sayısı birden fazla olduğu takdirde kuruluş anlaşması;

  - Kurucu kararı veya kurucu sayısı birden fazla olduğu takdirde yönetim kurulu toplantısı protokolü;

  - Bankadan hesaba kuruluş sermayesinin %100’ünün yatırıldığına dair belge veya kuruluş sermayesine yapılan gayri nakdi yatırımları hakkında kurucuların akidi (Bankalar hariç). Bu durumda ek olarak mülk yatırımını tasdikleyici doküman (müşavir, bağımsız eksper ve kuruluş sermayesine mülkün dahil oluşunu gösteren teslim anlaşması talep edilir.

  - Eğer kurucuların birisi Devlet Kuruluşu ise, Devlet Mülk Komitesinden itirazı bulunmadığına dair belge.

  -  Anonim şirket ikametgahı hakkındaki belge (kira sözleşmesi, resmi yazı, v.s.)

  Ek bilgi:

  1. Anonim şirketin kuruluş sermayesi 1.500.000 som’u geçtiği takdirde K.C. Antimonopol Kurumu’na kayıt olması gerekmektedir. Ancak bu işlem Adalet Bakanlığı kaydından geçtikten sonra gerçekleştirilir.

  2. Faaliyet alanı bankacılık olan anonim şirketin ek olarak K.C. Merkez Bankası’ndan izin alması gerekmektedir.

  3. Tüzel kişinin reorganizasyonu sonucu oluşan anonim şirket (birleşme, ayrılma) ek olarak devir akitleri ya da ayrılma bilançosunu vermesi gerekmektedir.

  4. Kurucular arasında tüzel kişilerin bulunması halinde, ek olarak şirket kurma ya da kurucular arasında yer alma hakkındaki yetkili yönetim organından karar alınması gerekmektedir.

  5. Anonim şirketin tüzüğü kurucuların genel toplantısında onaylanır (kurucu sayısı birden fazla ise) ve kurucu veya kurucular onayı ile şirketin üst yönetici olarak atanan şahıs tarafından imzalanır.

  6. Kapalı anonim şirketinin kurucusu gerçek kişi ise kuruluş anlaşması bu kişi tarafından imzalanır ve bir nüshası üzerinde bulunan imzası noterce tasdik edilerek Adalet Bakanlığı arşivine teslim edilir.

  7. Anonim şirketin kuruluş anlaşması tüm kurucular tarafından imzalanır ve kurucular arasında bir gerçek kişinin bulunması halinde noterce tasdik olunmaya tabiidir.

  8. Tüzük sayfaları numaralanmış ve dikilmiş şekilde teslim edilir ve kayıt organının mühürü ile tasdik olunur. Kuruluş anlaşması da aynı şekilde tasdik olunur.

  Anonim şirketi sermaye miktarının alt limiti (asgari) 100.000 somdur (2650 ABD doları).

  LİMİTED  ŞİRKET  İÇİN:

  - Kurucular tarafından onaylanmış tüzük  • 3 nüsha;

  - Kuruluş anlaşması – 3 nüsha;

  - Kurucu veya kurucular toplantısı kararı;

  - Kurucu evraklarında belirtilmiş sermaye miktarının en az %50’sinin yatırıldığına dair bankadan belge veya kuruluş sermayesine yapılan gayrinakti yatırımları hakkında kurucuların akdi. Bu durumda ek olarak gayri nakti tasdikleyici döküman (müşavir, bağımsız eksper ve kuruluş sermayesine gayrinakti yatırımın kayıt edildiğini gösterir teslim anlaşmalarının verilmesi talep edilir.

  - Eğer kurucuların birisi Devlet Kuruluşu ise Devlet Mülk Komitesinden itirazı bulunmadığına dair belge.

  -  Anonim şirketi ikametgahı hakkındaki belge (kira sözleşmesi, resmi yazı, işyerinin karşılıksız olarak verilmesi hakkında anlaşma, v.s.)

  Ek bilgi:

  1. Anonim şirketinin kuruluş sermayesinin 1.500.000 Somu aşması halinde K.C. Antimonopol Kurumu’na kayıt olması gerekmektedir. Ancak bu işlem Adalet Bakanlığı kaydından geçtikten sonra gerçekleştirilir.

  2. Faaliyet alanı finans-kredi olan limited şirketlerin (lombard), ek olarak K.C. Merkez Bankası’ndan veya bu yetkiye sahip kurumdan onay yazısı getirmesi gerekmektedir.

  3. Tüzel kişinin reorganizasyonu sonucu oluşan anonim şirket (birleşme, ayrılma) ek olarak devir akitleri ya da ayrılma bilançosunu vermesi gerekmektedir.

  4. Kurucular arasında tüzel kişilerin bulunması halinde, ek olarak şirket kurma ya da kurucular arasında yer alma hakkındaki yetkili yönetim organından karar gerekmektedir.

  5. Limited şirketin tüzüğü kurucuların genel toplantısında onaylanır (kurucu sayısı birden fazla ise) ve kurucular tarafından şirketin üst yöneticisi olarak atanan şahıs tarafından imzalanır.

  6. Kapalı anonim şirketinin kurucusu gerçek kişi ise kuruluş anlaşması bu kişi tarafından imzalanır ve bir nüshası üzerinde bulunan imzası noterce tasdik edilerek Adalet Bakanlığı arşivine teslim edilir.

  7. Limited şirketin kuruluş anlaşması tüm kurucular tarafından imzalanmakta olup, kurucular arasında bir gerçek kişinin bulunması halinde noterce tasdik edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

  8. Tüzük sayfaları numaralanmış ve dikilmiş şekilde teslim edilir ve kayıt organının mühürü ile tasdik olunur. Kuruluş anlaşması da aynı şekilde tasdik olunur.

  Anonim şirketi sermaye miktarının alt limiti (asgari) 10.000 somdur (265 ABD doları).

  Adalet Bakanlığı inceleme süresi

  Adalet Bakanlığı’na ilgili dokümanların verilmesini müteakip, evrakların eksik ya da yanlış olduğunun tespit edilmemesi halinde, Devlet Kayıtlarına alındığını tasdik eden ŞAHADETNAME verilir. Şahadetnamenin verilme tarihinden bir gün önce İstatistik Komitesi nezdinde kayıt olunması istenir.

  Adalet Bakanlığı’nda kayıt  ücreti

  Kayıt ücreti 9 somdur. (0,24 ABD doları)

  Adalet Bakanlığı kaydından sonraki safhalar vergi dairesi ve sosyal fon numaralarının alınmasıdır.

  Vergi Dairesi sicil numarasının alınması

  İşyerinin bulunduğu bölgenin Vergi Dairesi’ne Adalet Bakanlığı’ndan alınan dokümanların 2 nüsha halinde verilmesi gerekmektedir. Bu işlemde ödenecek tutar 65 somdur (1,7 ABD doları).

  Sosyal Fon sicil numarasının alınması

  İşyerinin bulunduğu bölgeki mahalli Sosyal Fon Dairesi’ne Vergi Dairesi’nde olduğu gibi tüm dokümanların 2’şer nüshasının verilmesi ve ek olarak Vergi Dairesi’nden alınan Vergi Sicil Numarasının bildirilmesi gerekmektedir. Sosyal Fon numarasının alımıyla şirket açma işlemleri tamamlanmaktadır.

  Türkiye’de yerleşik firmaların Kırgızistan’da şirketleşmesi

  Kırgızistan’da yerleşik kişilere vekaletname verilerek, kuruluş işlemleri Türkiye’den gerçekleştirilebilmektedir.

  Bu durumda şirket kurucu veya kurucuları noterce tasdik edilmiş, şirket açılışıyla ilgili her tür işlemi gerçekleştirmeye yetki veren vekaletname ve pasaport tercümelerini Ankara’da bulunan Kırgızistan Büyükelçiliği’nde onaylattırarak vekile ulaştırmaları gerekmektedir.

  Yabancı girişimciler genellikle şirket kuruluşu konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketlere başvurmaktadır.

  Kurucunun şirket açma işlemini Türkiye’den çıkmadan gerçekleştirmeyi istediği hallerde,

  -  Tercüme ve tasdik dilmiş pasaport fotokopileri

  -  Tercüme ve tasdik edilmiş vekaletname

  -  Vekilin tercüme ve tasdik edilmiş pasaport fotokopisi

  -  İşyeri ile ilgili mülkiyet, kira evrakları

  -  Kurululuş sermayesinin ödenmesi (Geçici olarak Kırgızistan’daki herhangi bir bankaya yatırılır. Şirket açma işleminin tamamlanması ve Bankada şirket adına hesap açılmasını takiben bu para şirket hesabına aktarılır.). Kuruluş sermayesinin alt limiti 1000 somdur yaklaşık (27$), ancak optimal miktarın 100 000 som olduğu görüş bulunmaktadır (2650$)

  - Şirket adının belirlenmesi

  danışmanlık firmalarınca talep edilir.

  Yukarıdaki hususların yerine getirilmesini takiben şirket açma süresi 2 hafta civarındadır.

  Danışman şirketin standart şirket tüzüğü ve diğer dökümanları tamamlayarak şirketin Adalet Bakanlığı, Vergi Dairesi, Sosyal Fon Dairesi kayıtlarına alınmasına yönelik işlerin takip edilmesinden sorumludur. Bu hizmetin tutarı genelde  114-175$ ABD dolarıdır.

  Kırgızistan’da Çalışma Vizesi Nasıl alınır?

  Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasındaki 3 Mart 1992 tarihli Vize Muafiyet Anlaşması uyarınca tarafların vatandaşları dünyanın herhangi bir yerinden diğerinin ülkesine geçerli bir ulusal pasaport sahibi olmak koşuluyla vize almaksızın gidebilirler ve orada bir aya kadar kalabilirler. Vize muafiyeti iki ülkenin vatandaşlarına çalışma hakkı vermemektedir. Çalışma, meslek icrası ve öğrenim amacıyla gelecek olanlarla, bir aydan daha uzun süre seyahat edecekler önceden vize almak zorundadırlar.

  Kırgız Cumhuriyeti’ne giriş için diplomatik temsilcilik ve konsolosluklardan vize temin edilmektedir. Kırgız Cumhuriyeti’nin diplomatik temsilciliği veya konsolosluğu bulunmayan ülkelerde bu hizmeti Kazakistan temsilcilikleri vermektedir.

  Kırgız Cumhuriyeti’nde kişisel nedenler ve daimi ikamet amacı dışında gelen resmi veya iş ziyaretçilerinin vize süre uzatımı Dışişleri Bakanlığı (consularbishkek@state.gov) tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı da iş amacıyla Kırgız Cumhuriyeti’ne gelen yabancıların vize süre uzatımını yapmaktadır.

  Tek veya çoklu giriş vizesi alınabilmesi için Kırgızistan’da kayıtlı bir kuruluştan veya bir Kırgız vatandaşından davet mektubu alınmış olması gerekmektedir. Genellikle söz konusu mektup yerleşme, ulaşım, tercüme hizmetleri sunan seyahat acentalarından alınabilmektedir.

  Kırgızistan’da Yatırımlara İlişkin Çerçeve?

  Yatırımlara İlişkin Çerçeve

  27 Mart 2003 tarihli Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Kanunu’nda yatırım politikasının esasları belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu esaslar ülkedeki yatırım ortamının iyileştirilmesi ile yerel ve yabancı yatırımcıların adil ve hakkaniyetli bir rejim kapsamında yatırımlarının güvenliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.

  Bu kapsamda söz konusu kanunla getirilen hususlar arasında:

  Tercihli muamele imkanı (ulusal kalkınma plan ve projeleri, ekonominin öncelikli sektörlerindeki yatırımcılar ve bazı coğrafi bölgeler Kırgız kanunları uyarınca ayrıcalıklardan yararlanabilmektedirler)

  Yatırımcıların ulusal prosedürlere tabi olmadan uluslararası hakemliğe başvurabilme hakkı

  10 yıl süreyle mevzuat değişikliğine gidilmemesi (Yatırım mevzuatında değişikliğe gidilmesi veya ekleme yapılması halinde yatırımcılar söz konusu değişikliğin yürürlüğe girişinden itibaren 10 yıl süreyle kendilerine uygun gelen koşullara tabi olma hakkına sahiptir. Anayasa değişiklikleri, vergi mevzuatı, ulusal güvenlik, sağlık ve çevre koruma mevzuatları bu kapsamda değerlendirilmemektedir.)

  Yerel ve yabancı yatırımcılara adil muamele

  yer almaktadır.

  T.C. BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET

  MÜŞAVİRLİĞİNCE TERCÜME EDİLMİŞTİR

  Bişkek şehri 27 Mart 2003 No 66

  Kırgız Cumhuriyeti’nde Yatırımlara ilişkin

  KIRGIZ CUMHURİYETİ KANUNU

  (14 Haziran 2004 № 76, 31 Temmuz 2006 № 144,

  23 Haziran 2008 № 127, 17 Ekim 2008 № 231,

  30 Nisan 2009 № 141, 16 Temmuz 2009 № 222

  K.C. Kanunları redaksiyonunda)

  Bölüm 1. Genel Durumlar

  Bölüm 2. Yatırımcılar için Mevzuatla öngörülen garantiler

  Bölüm 3. Yatırımcı ve yatırımlara Devlet desteği

  Bölüm 4. Yatırımcılar için İş Mevzuatının öngördüğü direktifler

  Bölüm 5. Son Durumlar

  İşbu Kanun, yatırımcılara eşit, adaletli hukuksal rejimin sağlanması yoluyla, ülkede yatırım şartlarının iyileştirilmesi, yerel ve de yabancı yatırımlar çekilmesinin teşvik edilmesine yönelik Devlet Yatırım Politikasını’nın temel prensiplerini ve Kırgız Cumhuriyeti ekonomisine yapılan yatırımların koruma garantisini   belirler.

  Bölüm 1.

  Genel Durum

  Madde 1. İşbu Kanunda kullanılan terimler

  1. Yatırımlar – kar ve/veya aşağıda yer alan diğer faydaya ulaşılabilmesi amacıyla, yatırımcının mülkiyetinde olan veya direkt yada dolaylı olarak kontrol ettiği maddi ve maddi olmayan tüm aktif türlerinin ekonomik faaliyet objelerine yatırmasıdır:

  - parasal değerler;

  - menkül ve gayrimenkül mülkiyet;

  - mülkiyet hakları (ipotek, mülkiyet tutma hakkı, kaparo ve diğer);

  - hisse ve tüzel kişiliğe diğer katılım türleri;

  - tahvil ve diğer borç yükümlülükleri;

  - mülkü olmayan haklar (iş itibarı, müellif haklar, patentler, ticari markalar, sinai numuneler, üretim teknolojisi, şirket adı ve know – how içinde olmak üzere fikri mülkiyetler dahil);

  - Kırgız Cumhuriyeti Devlet Organları tarafından verilen, lisansa ve başka bir tür izine dayalı faaliyette bulunmanın her türlüsü;

  - Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına dayalı ruhsatlar (konsesiyonlar), Kırgız Cumhuriyeti doğal kaynaklar arama, tetkik, işleme, çıkarma ruhsatları dahil;

  - Kırgız Cumhuriyeti topraklarında yapılan yatırımlardan edinilen gelir ve karın tekrardan yatırıma dönüştürülmesi;

  - Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla yasaklanmamış diğer yatırım türleri.

  Yatırım yapılan mülkün şekli veya bu şeklin değişmesi ‘yatırım’ niteliğini değiştirmez

  (23 Haziran 2008 tarih ve 127 sayılı K.C. Kanunu redaksiyonunda)

  2. Direk Yatırımlar – Kırgız Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren veya yeni oluşturulan anonim şirket hisselerinin veya hissedar oylarının en az 2/3’ne sahip olma, satın alma veya diğer şirket türlerine aynı oranda katılma ve de devamında yatırımcı ile yatırım yapılan şirket arasındaki işlemler, sermayenin Kırgız Cumhuriyeti topraklarında oluşturulan şube, tüzel kişi temsilciliği ana sermayesine yatırım.

  3. Yatırımcı –kendinin, krediyle alınmış veya çekilmiş varılkların direk yatırım faaliyetinde bulunan özel veya tüzel kişi.

  Yerel yatırımcı – Kırgız Cumhuriyeti topraklarında yatırım faaliyetinde bulunan Kırgız Cumhuriyeti özel ve tüzel kişileri, Kırgız Cumhuriyeti’nde yerleşik yabancı vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayan şahıslar.

  Yabancı yatırımcı – Kırgızistan ekonomisine yatırım yapan ve yerel yatırımcı olmayan her özel ve tüzel kişi, bunların içinde:

  1) yabancı ülke vatandaşı olan veya vatandaşlığı olmayan ve sürekli olarak Kırgız Cumhuriyeti dışında ikamet eden  özel kişiler;

  2) Tüzel kişi:

  Yabancı ülke mevzuatına uygun olarak açılan ve kayıt edilen; veya

  Yabancı katılımıyla oluşturulan, diğer bir ifadeyle Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak oluşturulan:

  а) tamamıyla bir kişiye veya bir kişiden fazla yabancı özel, tüzel kişilere ait; veya

  b) bir veya bir kişiden fazla yabancı özel, tüzel kişiler tarafından yazılı kontrat, hisselerin çoğunluğunu satma hakkı, icra ve tetkik organları üyelerinin çoğunlunu atama hakkı aracılığıyla kontrol edilen veya;

  c) hisselerin veya hissedar oylarının en az 1/3’ü işbu maddede belirtilen yabancı vatandaş, devamlı yurtdışında oturan vatandaşlığı olmayan kişiler veya yabancı tüzel kişilerin elinde olanlar;

  3) Kırgız Cumhuriyeti uluslararası anlaşmasına dayanarak oluşturulan tüzel kişi;

  4) tüzel kişi olmayan yabancı kuruluş;

  5) uluslararası kuruluş.

  4. Yatırımcılık faaliyeti – Yatırımcının yatırımlarına karşılık gerçekleştirdiği eylemler.

  5. Yeniden yatırım – Yatırımcıların Kırgız Cumhuriyeti’nde yaptıkları yatırımlardan edinilien gelir ve karları Kırgız Cumhuriyeti topraklarında girişimcilik faaliyeti objelerine yatırmalarıdır.

  6. Yatırım anlaşmasızlığı – yatırım faaliyeti esnasında yatırımcı ile Kırgız Cumhuriyeti Devlet Organları, yetkili kişiler ve diğer yatırım faaliyeti üyeleri ile olan anlaşmasızlık.

  7. Yetkili Devlet Organı –yatırımların ilerletmesi ve koordine edilmesi ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti tarfından yetkilendirilmiş Devlet Yönetim Organıdır. Yetkili Devlet Organı hakkındaki yönetmelik K.C. Hükümeti tarafından onaylanır.

  Madde 2. Yatırımlara ilişkin Kırgız Cumhuriyeti Mevzuatı

  1. Yatırım rejimini düzenleyen mevzuat Kırgız Cumhuriyeti Anayasası, işbu kanun ve Kırgız Cumhuriyeti’nin diğer kanun ve normlarından oluşmaktadır.

  2. Kırgız Cumhuriyeti Anayasası, milli güvenlik, sağlık ve çevre koruma konularına ilişkin kanunların  dışında, yatırım, vergi, gümrük mevzuatında değişiklik ve eklerin yapılması halinde, yatırımcı yatırım faaliyetine geçmesi tarihinden itibaren 10 yıl   (veya yatırım anlaşması ile öngörülen süre içerisinde) içerisinde kendilerine daha uygun şartları seçme haklarına sahiptirler.

  3. İşbu kanun maddeleri ile Kırgızistanın tarafı olduğu uluslararası anlaşmalar arasında çakışmaların olması halinde uluslararası anlaşmaların hükümleri geçerli sayılır.

  (31 Temmuz 2006 N 144, 17 Ekim 2008 N 231, 16 Temmuz 2009 N 222 Kırgız Cumhuriyeti Kanunları redaksiyonunda)

  Madde 3. İşbu Kanunun kapsadığı alanlar.

  1. Direk yatırımlara ilişkin ilişkiler işbu kanun ve Kırgız Cumhuriyeti’nin diğer norm ve hukuk belgeleri ve de işbu kanuna uygun olarak çıkarılan diğer norm ve hukuk belgelerine uygun olarak düzenlenmektedir.

  2. Kredi ve sigorta şirketlerine olan yatırımlar ayrı norm ve hukuk belgeleriyle düzenlenmektedir.

  Bölüm 2

  Yatırımcılar için mevzuatla öngörülen garantiler

  Madde 4. Yatırımcı ve yatırımları koruma garantisi

  1. Kırgız Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti topraklarında yatırımları gerçekleştiren yabancı yatırımcılara, Kırgız Cumhuriyeti özel ve tüzel kişilerine uygulanan milli rejimi sağlamaktadır.

  2. Yatırım faaaliyetine ilişkin olarak Kırgız Cumhuriyeti’nde bulunan yabancı yatırımcılar, onların temsilcileri ve yabancı işçileri, bulunma düzeni ve şartları ilgili Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla düzenlen alanlar hariç, Kırgız Cumhuriyeti tüm alanı üzerinde serbest hareket etme hakkına sahiptirler.

  3. Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla öngörülen durumlar haricinde Kırgız Cumhuriyeti yetkili Devlet Organları aracılığıyla vatandaşlığına, uyruğuna, diline, cinsiyetine, dinine, ekonomik faaliyetini gerçekleştirdikleri yerine ve yatırımcı ve yatırımların menşeisine bakılmaksızın yerel ve yabancı yatırımcılarına eşit yatırım haklarını sağlar.

  4. Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla öngörülen durumlar haricinde Kırgız Cumhuriyeti yetkili Devlet Organları, yetkili kişiler ve Yerel Yönetim Organları aracılığıyla yatırımcıların ekonomik faaliyetlerine, haklarına ve kanunla tanınan çıkarlarına (menfaat)  karışmaktan imtina eder (çekinir).

  5. İşbu maddenin fıkralarına uymayan Kırgız Cumhuriyeti yetkili kişileri Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak sorumlulk taşırlar.

  6. Kırgız Cumhuriyeti kanunları ile garantilenen yatırımcı hak ve çıkarlarının iadesi mevzuat ve Kırgız Cumhuriyeti uluslararası sözleşmeleriyle düzenlenir.

  7. Ekonominin öncül sektörlerinde ve sosyal alanda ve de ülkenin belirli bölgelerinde yatırımları gerçekleştiren yatırımcılara, Devlet Kalkınma Programlarına (projeler) ve Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak yatırım kolaylıkları sağlanabilecektir.

  8. Yatırımlar, Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla yasaklanmayan her türlü biçimde, her türlü obje ve faaliyet türlerine yapılabilmektedir. Buna Kırgız Cumhuriyeti ‘Lisanslamaya ilişkin’ kanuna uygun olarak lisanslamaya tabii faaliyet türleri de dahildir.

  (Kırgız Cumhuriyeti 14 Haziran 2004 tarih 76 sayılı kanunu redaksiyonunda)

  Madde 5. Yatırımın, mülkün, ve bilginin Kırgız Cumhuriyeti dışına tekrar çıkartılması ülkesine dönülmesi garantisi

  İşbu Kanunun 6’cı maddesinde öngörülen tazminatla birlikte Kırgız Cumhuriyeti topraklarında yatırımlardan elde edilen gelirleri serbest olarak değiştirilebilen döviz üzerinden ülke dışına çıkartabilir, ülkesine geri gönderebilecektir. Buna aşağıdakiler dahil, fakat onlarla sınırlı değildir:

  а) Kazanç paylaları (dividend), faiz ve diğer gelir türleri şeklinde yatırımlardan elde edilen karlar;

  б) Kırgız Cumhuriyetine veya başka alacaklılarına olan yükümlülüklerinin yerine getirilmesine zarar getirmeden yatırımların, mülkün ve mülkiyet haklarının devretmesi veya kısmi yada tam olarak Kırgız Cumhuriyeti’nde yatırım faaliyetinin sona erdirilmesi sonucu elde edilen değerler.

  2. Yatırım niteliğinde ilk başta Kırgız Cumhuriyeti topraklarına doküman veya elektronik araçlarda kayıt şeklinde getiren yatırımcı, belirtilen mülk ve bilgiyi yurt dışına çıkarma hakkına sahiptir (kotalamaya tabi olmadan, lisanslandırmadan ve dış ticaretin diğer tarife dışı çareleri uygulanmadan)

  Madde 6. Yatırımların kamulaştırılmasından koruma garantisi ve yatırımcılara zararların tazmini

  1. Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla öngörülen, farklı muamele yapılmaması anlayışına dayalı olarak, ilgili hukuki düzene uyularak toplum çıkarları doğrultusunda ve yatırımcıya kaçırılan çıkar dahil olmak üzere geciktirmeksizin, ilgili ve reel olan zarar tazminatının ödendiği durumlar dışında, yatırımlar kamulaştırılmaya tabii değildir (millileştirme, istimlak edilme veya yatırımcı varlıklarına zorunlu olarak elinden alınmasına yol açan veya yatırım sonuçlarından faydalanma imkanından mahrum kılan Kırgız Cumhuriyeti yetkili organlarının eylemleri veya eylemsiz kalması dahil olmak üzere benzeri çareler).

  2. Tazminat, kamulaştırma kararı alınması tarihinde kaçırılan çıkar dahil olmak üzere kamulaştırılan yatırım veya yatırımın kısmı için objektif piyasa fiyatına eşit olması gerekmektedir. Objektif piyasa fiyatı ekspopriyasyon edileceğinden haberdar olmasından doğan herhangi bir değer değişimlerini içermemelidir.

  3. Tazminat reel olarak yerine getirilebilir olması, taraflarca onaylanan süre içinde yapılması ve serbest olarak değiştirilebilir döviz üzerinden olması gerekmektedir. Tazminatın hesaplandığı süreye uygun olan ABD Doları üzerinden Londra bankalararası LİBOR teklif tarifesine göre faizleri içerir. Bir yılı aşkın süre geçmesi halinde 12 aylık LİBOR tarifesi uygulanmaya başlar.

  4. İlgili hukuk düzeni yatırımın değerlendirilmesi ve işbu maddenin kaidelerine uygun olarak tazminatın ödenmesi dahil yatırımcının ekspopriyasonun etkilerine itirazı olması halinde işbu Kanunun 18’inci maddesine uygun olarak yatırımcı zararları tazminat düzenini ihlal etmeksizin, mahkeme organı veya diğer yetkili Kırgız Cumhuriyeti Devlet Organı tarafından hızlı olarak durumun bakılması hakkını  (görülmesi, incelenmesi) öngörür.

  5. Savaş veya diğer silahlı ihtilaf, ihtilal, olağanüsütü durum, sivil çatışmalar veya benzeri olaylar sonucu Kırgız Cumhuriyeti’nde yapılan yatırımlara gelen zararlardan dolayı yatırımcılara Kırgız Cumhuriyeti tüzel ve özel kişilerine sağlanan hukuksal statü ve şartlardan az olmayan hukuksal statü ve şatlar uygulanır.

  Madde 7. Gelirleri kullanma garantisi

  1. Yatırımcılar, yatırım ve yatırımlardan elde edilen gelir ve karları serbestçe hakim olabilir, Kırgız Cumhuriyeti Mevzuatlarıyla yasaklanmamış her türlü amaçlara kullanır ve idare edebilir.

  2. Gelirleri ve diğer değerleri muhafaza ve kullanım amacıyla yatırımcılar, Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak Kırgız Cumhuriyeti topraklarında milli para ve yabancı döviz üzerinden hesap açma haklarına sahiptirler.

  Madde 8. Parasal işlemlerin serbestliği

  1. Yatırımcılar tarafından döviz işlemleri ‘Yabancı döviz üzerinden işlemlere ilişkin’ Kırgız Cumhuriyeti Kanununa ve döviz düzenlemesine ilişkin diğer norm ve hukuk belgelerine uygun olarak yapılır.

  2. Yatırımcılar, Kırgız Cumhuriyeti’nde yatırım faaliyeti ilgili tüm ödemelerine ilişkin Kırgız Cumhuriyeti Milli parasını herhangi bir başka dövize çevirme hakkına sahiptirler.

  3. Kırgız Cumhuriyeti’ne ve dışına yatırımlarla ilgili yabancı döviz üzerinden yapılan tüm para transferleri Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla belirlenen düzende serbest ve engelsiz olarak gerçekleşir.

  4. Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına Kırgız Cumhuriyeti’ne ve dışına yatırımlarla ilgili yabancı döviz üzerinden yapılan transferleri kısıtlayan normların dahil edilmesi halinde, bu kısıtlamalar yabancı yatırımcılar için geçerli olmayacaktır. Yabancı yatırımcılar için bu tür kısıtlamalar terorizmin finanse edilen işlemleri ve yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla sadece kanuna dayanarak getirilebilir.

  30 Nisan 2009 ve 141 sayılı K.C. Kanunu redaksiyonunda

  Madde 9. Açık bilgilere serbest ulaşım

  1. Kırgız Cumhuriyeti tüm norm ve hukuk belgeleri ve de yatırımcı çıkarlarını herhangi bir şekilde etkilyen mahkeme kararları onlar için ulaşılabilir olmalıdır, Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla öngörülen durumlarda ise yayınlanmalıdır.

  2. Kırgız Cumhuriyeti Devlet Organları ve yetkili kişileri yatırımcıları ilgilendiren ulaşıma açık bilgiyi talepleri üzerine  Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla öngörülen düzende verirler.

  Madde 10. Yatırımcıların ekonomik özgürülüğü ve tanınma

  1. Kırgız Cumhuriyeti mevzuatı ile aksi durumu öngörülmemiş ise, yatırımcılar oluşturulan tüzel kişiliğin sermayesinin büyüklüğü, yapısını seçmekte özgürdürler.

  2. Yatırımcılar, Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak yabancı dahil olmak üzere tüzel ve özel kişliler ile yatırım faaliyetinin gerçekleştirilmesi için gerekli ekonomik faaliyeti gerçekleştirme hakkına sahiptirler.

  3. Yatırımcılar, Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak Kırgız Cumhuriyeti topraklarında bağlı şirketler, şubeler ve temsilcilikler oluşturabilirler. Şube ve temsilcilikler merkez (ana) kurum tarafından onaylanan tüzüklere göre hareket eder ve faaliyetlerini onları oluşturan kurum adına gerçekleştirirler. Temsilcilik veya şube faaliyetlerinden merkez (ana) şirket sorumludur.

  4. Yatırımcı Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak sözleşme üzerine kendi haklarını (taleplerinden, alacaklarından vazgeçme) ve yükümlülüklerini (borcu aktarma) aktarabilir.

  5. Yatırımcılar, Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kar amacını gütmeden Kırgız Cumhuriyeti topraklarında dernek ve diğer birlikler kurabilirler.

  6. Yatırımcılar Kırgız Cumhuriyeti’ne kredi, kıymetli evrak emisyonları ve borçlar şeklinde parasal değerleri çekme hakkına sahiptirler.

  7. Yatırımcı Kırgız Cumhuriyeti mevzuatında öngörülen şart ve düzene uygun olarak, Devlet ve Sosyal obje mülkiyet hakkını satın alma veya özelleştirilmekte olan şirketin kuruluş sermayesindeki pay ve hisseleri satın alma yoluyla Devlet ve Sosyal objelerin özelleştirmesine katılma hakkı bulunmaktadır.

  8. Yatırımcıların, Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak Devlet kıymetli evraklarını, hisselerini ve Kırgız Cumhuriyeti’nde kayıtlı tüzel kişilerin diğer kıymetli evraklarını satın alma hakkı mevcuttur.

  9. Kırgız Cumhuriyeti ve yetkili kişileri yatırımcıların fikri mülkiyet ve mal haklarına ilişkin tüm haklarını tanır. Buna yabancı yatırımlara olan hakları da dahildir.

  10. Yapı ve tesislere olan mülkiyet haklarının başkalarına geçmesi halinde Kırgız Cumhuriyeti mevzuatında belirlenen düzen ve şartlara uygun olarak bu objelerle birlikte arazi kullanma hakkı da geçer.

  11. Kırgız Cumhuriyeti mevzuatında belirlenen düzene uygun olarak yatırımcı tarafından arazi kiralama hakkı elde edilebilir.

  Madde11. Ruhsat (Konsesiyon) anlaşmaları

  1. Yatırımcılara doğal kaynaklar ve yeraltı kaynakları arama ve tetkik, işletme ruhsatı, diğer ekonomik faaliyetinin gerçekleştirilmesi Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla belirlenen düzende Kırgız Cumhuriyeti yetkili Devlet Organları ile ruhsat sözleşme ve anlaşmalarına dayalı olarak verilir

  2. Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla yasaklanmamış ve yapılan ruhsat anlaşmaların amaçlarına uyan her türlü sektör ve faaliyet türlerinde ruhsatlar alınabilir.

  Madde 12. Özel Ekonomi Bölgelerinde yatırım

  Özel Ekonomi Bölgelerinde yatırımların yapılmasında Kırgız Cumhuriyeti’nin ‘Özel Ekonomi Bölgelerine ilişkin’ Kanunun normları uygulanır.

  Bölüm 3

  Yatırımcı ve yatırımlara Devlet desteği

  Madde 13. Yatırımcı ve yatırımlara Devlet desteğinin amacı

  1. Yatırımcı ve yatırımlara Devlet desteği ve korumasının amacı olumlu yatırım şartlarının oluşturulması ve ülke ekonomisine direk yatırımların çekilmesidir.

  2. Yatırımcılara Devlet desteği ve koruması, yatırımların geliştirilmesinin yetkili Devlet Organı sağlar.

  Madde 14. Yatırımcılara Devlet desteği ve koruması, yatırımların geliştirilmesinden yetkili Devlet Organı

  1. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylanan Tüzüğe uygun olarak yatırımcılara Devlet desteği ve koruması, yatırımların geliştirilmesinden yetkili Devlet Organı aşağıdaki fonksiyonları yerine getirir:

  - devlet organları ile yatırımcılar arasında iletişimi sağlar;

  - Kırgız Cumhuriyeti’nde yatırım imkanları ve şartları hakkında bilgiyi hazırlar ve dağıtır;

  - belirli bir faaliyet hakkında potansiyel yatırımcılara hukuk, ekonomi ve diğer konularda danışmanlık  yapar;

  - faaliyete geçmeye gerekli olan izin düzeni hakkında yatırımcılara bilgi verir ve ilgili yardımı gösterir;

  - Devlet ve diğer organların yasa dışı veya engelleyici hareketleri ile mevcut veya potansiyel yatırımcıların karşılaşması halinde, yardım ve koruma dahil, problemlerin çözülmesi için aktif şekilde yardımcı olur;

  - Kırgız Cumhuriyeti Devlet Organlarına Kırgız Cumhuriyeti’nde yatırım şartlarının iyileştirilmesine ilişkin teklifleri hazırlar;

  - kendi yetkileri çerçevesinde yatırımlarla ilgili uluslararası görüşmeler ve danışmalarda Kırgız Cumhuriyetini temsil etme hakkına sahiptir;

  - Kırgız Cumhuriyeti uluslararası anlaşmalarından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çareleri alır, uluslararası işbirliğine ilişkin organizasyonları yapar, yabancı tecrübenin incelenmesi ve kullanılmasını organize eder;

  - Devlet organları ve memurlarına yatırımlar alanında mevcut veya planlanan politika hakkında danışmanlık yapar;

  - ilgili Bakanlık ve Kurumlarla birlikte yatırım yarışma proje ve programlarını organize eder ve gerçekleştirir;

  - Kırgız Cumhuriyeti’nde yatırımların geliştirilmesi, yatırımcılara destek ve korumasına ilişkin    diğer fonksiyonları yerine getirir.

  2. Yatırımcılar, yatırımların geliştirilmesi faaliyetinde bulunan yetkili Devlet Organının kendi çıkarlarının gelişmesi ve korumasına ilişkin hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmaktadır, ancak zorunlu değildir.

  Bölüm 4

  Yatırımcılar için öngörülen İş Mevzuatının Direktifleri

  Madde 15. Yatırımcı ile Kırgız Cumhuriyeti vatandaşları arasındaki iş ilişkileri

  Yatırımcı ile Kırgız Cumhuriyeti vatandaşları olan çalışanlar arasındaki iş ilişkileri Kırgız Cumhuriyeti İş Mevzuatı ile düzenlenir.

  Madde 16. Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olmayan işçileri çalıştırma

  1. Yatırımcılar, Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak serbestçe Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olmayan işçileri işe alma hakkına sahiptirler. Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar işçiler, şirketin yönetim kadrosuna alınabilir.

  2. Yatırımcı tarafından işçiye ödenen ücret, prim, ve diğer tazminat türleri ve de onun diğer gelirleri Kırgız Cumhuriyeti mevzuatında belirlenen düzene uygun olarak Kırgız Cumhuriyeti dışına engelsiz olarak çıkarılabilir.

  3. Kırgız Cumhuriyeti’nde yatırım faaliyeti kapsamında, yabancı vatandaşlarının iş faaliyeti süresince yetkili Devlet Organları girişe, çıkışa ve ülkede bulunulmasına yardımcı olur.

  Madde 17. Sosyal sigorta ve temin

  1.Yatırımcılar, Kırgız Cumhuriyeti vatandaşları ve vatandaşlığı olmayan işçileri için Devlet Sosyal Sigortasına ilişkin   Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla belirlenen tüm sigorta aidat türlerini öder.

  2.Aksi hali uluslararası sözleşmeleri ile öngörülmediği takdirde yatırımcı, yabancı işçisi için yabancı ülkenin ilgili fonlarına sosyal sigorta ve sosyal temin ödemelerini transfer etme hakkına sahiptir.

  Bölüm 5

  Son Durumlar

  Madde18. Yatırım anlaşmasızlıkların çözülmesi

  1. Yatırım anlaşmasızlığı yatırımcı ile Kırgız Cumhuriyeti Devlet Organları arasında önceden uzlaşılan her türlü uygulanabilir prosedüre uygun olarak çözülür. Bu da yatırımcı tarafından Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uygun olan diğer hukuksal koruma çarelerinin kullanılmasını iptal etmez.

  2. Böyle bir anlaşmanın noksanlığı halinde yatırımcı ile Kırgız Cumhuriyeti Devlet Organları arasındaki anlaşmasızlık imkanlar dahilinde taraflarca danışılarak çözülür.  Taraflar bu tür danışma talebine ilişkin ilk yazı tarihinden itibaren 3 ay içinde sulh içinde çözüme ulaşılamadığı takdirde, yatırımcı ile Kırgız Cumhuriyeti Devlet organları arasındaki her türlü yatırım anlaşmasızlığı Kırgız Cumhuriyeti mahkemelerinde görülür. İstisnai durum, yabancı yatırımcı ile Kırgız Cumhuriyeti Devlet Organı arasındaki anlaşmasızğın tarafların birisi aşağıdaki prosedürlere ve aşağıda yer alan kurumlara başvurmasıyla çözülmesi talebi belirtmesi halinde:

  а) Ülkeler ve başka ülkelerin vatandaşları arasındaki yatırım anlaşmasızlıklarını çözme konvensiyonuna veya Sekreterlik tarafından duruşmanın yapılması için ek olanakları kulanılmasını düzenleyen kurallara dayanarak Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Uluslararası Merkezin’e  veya;

  b) Hakemler mahkemesi veya Birleşmiş Milletler Komisyonu’nun Uluslararası Ticaret Hukukuna göre oluşturulan Uluslararası Geçici Hakemler Mahkemesine.

  3. Yatırım anlaşmasızlığı işbu maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen Hakemler mahkemelerine aktarıldığı takdirde, Kırgız Cumhuriyeti anlaşmasızlığın uluslararası hakemler mehkemelerine aktarılmasına kadar tüm iç idari ve mahkeme prosedürlerinin uygulanması hakkından vazgeçer.

  4. Yabancı ve yerel yatırımıcılar arasındaki tüm yatırım anlaşmasızlıklar, iç ve uluslararası Hakemler Mahkemesi dahil taraflar anlaşmasızlığın çözülmesindeki her türlü diğer prosedürlerde anlaşamadıkları takdirde Kırgız Cumhuriyeti Mahkemelerinde görülür.

  5. Yabancı yatırımcı ile Kırgız Cumhuriyeti özel ve tüzel kişileri arasında olan anlaşmasızlıklar tarafların anlaşması ile Kırgızistan içinde ve dışındaki Tahkim Mahkemesinde görülebilir. Bu tür anlaşmanın noksanlığı halinde anlaşmasızlıklar Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla belirlenen düzende çözülür.

  Madde 19. Kırgız Cumhuriyeti’nin yatırımlara ilişkin yükümlülükleri

  Kırgız Cumhuriyeti yabancı ve veya yerel yatırımları çeken Kırgız Cumhuriyeti’nde yerleşik olan ve olmayanların yükümlülüklerinden sorumlu değildir. Buna istisna Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla belirlenen düzende bu yükümlülükler Devlet Garantisi altına alındığı durumlardır.

  Madde 20. Yatırımcıların Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uymaları

  Kırgız Cumhuriyeti topraklarında yatırım faaliyetini gerçeştiren yatırımcıların Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uymaları zorunludur.

  2. Kırgız Cumhuriyeti mevzuatının şartlarını ihlal eden yatırımcı Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak sorumluluk taşır.

  Madde 21. Yabancı katılımlı tüzel kişilerin kayıdına ilişkin özellikler.

  Yabancı katılımlı tüzel kişilerin ve de onların şube ve temsilciliklerinin Devlet kayıdı Kırgız Cumhuriyeti Sivil Kanunu ve ‘Kırgız Cumhuriyeti tüzel kişilerinin Devlet kaydına ilişkin’ Kırgız Cumhuriyeti Kanununa uygun olarak yapılır.

  Yabancı yatırımcı ek olarak aşağıdaki belgeleri ibraz eder:

  - kurucu sıfatındaki yabancı tüzel kişi – Devlet veya resmi diline tercümesi noterce tasdik edilen, legalize edilen, kurucunun kendi ülkesi mevzuatında göre faaliyete olduğunu tasdikleye Devlet Kaydınından alıntı. BDT ülkeleri tüzel kişileri için bahsekonu dökümanlarının legalize edilmesine gerek yoktur.;

  - kurucu sıfatındaki yabancı tüzel kişi, – pasaport veya kişinin benliği tasdikleyen diğer dokümanın kopisi (vize süresi belirtilecek) ile noterce tasdik edilen tercümesi.

  Madde 22. Yatırımların sigortalanması

  1. Yatırımcının yatırım ve risklerinin sigortası gönüllü olarak yapılır. Kırgız Cumhuriyeti mevzuatıyla zorunlu olarak sigortanın yapılması öngörülmediği durumlarda sigorta ülke içi ve ülke dışında da yapılabilir.

  2. Kırgız Cumhuriyeti sigorta kuruluşarının yükümlülüklerinden sorumlu değildir.

  Madde 23. İşbu Kanunun kabulünden önce yapılan yatırımlara Kanunun uygulanması

  İşbu Kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden önce kayıt olan yabancı yatırımcılara sürelerin bitimine kadar 7 mayıs 1993 ve 28 Temmuz 1995 tarihindeki ek ve değişiklikleri ile birlikte (Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Bülteni 1193 No 9 181 madde; No 10 madde 390) ‘Kırgız Cumhuriyeti’ndeki yabancı yaırımlara ilişkin’ Kanunun (Kırgız Cumhuriyeti Üst Düzey Konseyi bülleteni 1991 No13 449 madde) 20’nci maddesinin 1’inci kısmı ve madde 23’te öngörülen muafiyetler uygulanır.

  Madde 24. Yatırım faaliyetinin yapılmasına ilişkin faaliyetlerdeki açıklık

  Yatırımcılık faaliyetinin düzenlenmesi alanındaki Kırgız Cumhuriyeti tüm hukuk ve norm belgelerini yetkili Devlet Organı basın organlarında yayınlar.

  Madde 25. İşbu Kanunun yürürlüğe girmesi

  1. İşbu Kanun yayınlanma tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

  2. Kırgız Cumhuriyeti ‘Yabancı yatırımlara ilişkin’ (K.C. Parlamento bülteni 1997, No10, madde 475) Kanunun geçersiz sayılması

  3. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti 3 aylık süre içerisinde:

  - norm ve hukuk belgelerinin İşbu Kanuna uygun hale getirilmesine ilişkin teklifeleri hazırlayarak Parlamentoya sunulması

  - kendi kararlarını İşbu kanuna uygun hale getirmeleri.

  Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı A. Akaev

  Parlamento tarafından 7 Şubat 2003 tarihinde kabul edilmiştir.

  (GAYRIRESMİ TERCÜMEDİR)

  Bişkek, 25 Mayıs 2007 tarihli, 72 nolu

  Vergi& Girişimcileri denetleme düzeni hakkında

  KIRGIZ CUMHURİYETİ KANUNU

  Bölüm 1. Genel Hükümler

  Bölüm 2. Denetim düzeni

  Bölüm 3. Denetimde tarafların hak, görev ve sorumlulukları.

  İşbu Kanun, yetkili organlar tarafından yapılacak girişimcileri denetim düzeni ve girişimci ile yetkili organların denetime ilişkin hak ve sorumluluklarını belirlemekte, ayrıca girişimci faaliyetine yönelik yasa dışı  müdahalelere karşı girişimci haklarını korumaktadır.

  I BÖLÜM

  GENEL HÜKÜMLER

  1. MADDE.  Uygulama Alanı

  1. İşbu Kanun,  Kırgız Cumhuriyeti mevzuatı gereğince  belirlenip, denetim yetkisi verilen  yetkili organ ile denetime tabi faaliyetleri yerine getiren girişimciler arasında ilişkileri düzenler.

  2. Yetkili organın görevi, işbu Kanun gereğince denetim faaliyetini düzenleyen hukuki normatif düzenlemeleri  hazırlama ve kabul etmektir.

  3. Kırgız Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalarında öngörülen farklı düzenlemelerin bulunması halinde, uluslararası hükümler uygulanır.

  2. MADDE  Tanımlar

  Yetkili organ – Kırgız Cumhuriyeti mevzuatı gereğince girişimcileri denetlemeye yetkili olup, Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen ve KC Parlamentosu tarafından onaylanan yürütme idaresi  ile  yerel idare organlarıdır.

  Denetim – Girişimcilerin, faaliyetlerini düzenleyen, KC mevzuatının yerine getirilip getirilmediği tespitine yönelik   her türlü devlet kontrolü ve gözetimidir.

  Planlı denetim – Yetkili organ tarafından  belirlenen plana göre girişimci faaliyetinin denetlenmesidir.

  Plan dışı denetim – İşbu Kanunun 7. maddesinde öngörülen esaslara göre girişimci faaliyetinin denetlenmesidir

  Karşılıklı denetim – Vergi müfettişi vergi denetimini yaparken, üçüncü kişilerin vergi yükümlülüğüne ilişkin bilgi temin etme gerekliliğinin  ortaya çıkması halinde söz konusu  vergi mükellefinin faaliyetine ilişkin belgeleri vergi idarelerinden talep edilmesidir.

  Kontrol denetim – önceki denetimlerde tespit edilen hukuka aykırılığın sona erip ermediğine ilişkin denetimdir.

  Tekrar denetim -  girişimcinin denetim sonuçlarına yönelik şikayeti esasında yapılan ve düzenlemede yer almayan ya da anlaşılmayan planlı denetime ilişkin bazı  noktaları açıklamak için yapılır.

  Girişimci – KC mevzuatına  göre kaydedilmiş tüzel kişi, özel girişimci, şube ve temsilciliklerdir.

  3.MADDE  Denetime İlişkin Esaslar

  Girişimci faaliyeti denetiminin esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  -        Girişimcilerin dürüstlüğünün ispatı;

  -        Yükümlülükleri belirleyen KC mevzuatındaki çelişkiler ve belirsizliklerin girişimciler aleyhine kullanılmaması;

  -        Eğer girişimci faaliyeti sonucunda normatif hukukun diğer bir normatif hukuka aykırılığının ortaya çıkması halinde, faaliyetlerin  kurallara uygun kabul edilmesi ve yasadışı sayılmaması;

  -        Girişimci faaliyetlerine müdahale edilmemesi;

  -        Yetkili organların yasallığı, objektifliği ve açıklığı;

  -        Denetim ve gözetimin Bakanlıklar tarafından tekrar yapılmasına yol açılmaması;

  -        Yetkili organların denetim faaliyetinin sadece devlet bütçesinden finanse edilmesi;

  -        Denetime tabi yükümlülüklerin sadece kanun çerçevesinde belirlenmesi;

  -        Denetime tabi yükümlülükleri düzenleyen KC hukuki düzenlemeleri hakkında yetkili organ tarafından girişimcilere zamanında bilgi verilmesi;

  -        Denetimin sürekliliği ve etkinliğinin sağlanması,  belirlenen sürede tam  ve hızlı bir şekilde yapılması.

  4. MADDE  Denetimin Sınırları

  Yetkili organlar ve  memurlarına aşağıdaki hususlar yasaklanmıştır:

  -        Girişimcilerden denetim sırasında para cezası ve diğer ödemelerin nakden alınması.

  -        Denetimde finansal ve idari para cezaları ile diğer ödemelerin toplanmasından oluşan devlet gelirinden kesinti alınması.

  -        Girişimciden denetim konusuna ilişkin olmayan belge ve açıklamaların talep edilmesi.

  -        KC mevzuatına aykırı olarak  girişimciler hakkında bilgi toplamak, kullanmak ve yaymak.

  -        KC Kanunları ile öngörülen durumlar dışında, denetim sonucunda temin edilen gizli kamu, ticari ve kanuni koruma altında tutulan diğer sırların ifşa edilmesi.

  2. BÖLÜM

  DENETİM DÜZENİ

  5. MADDE Denetim Türleri

  İşbu Kanun uyarınca aşağıdaki  denetim türlerine başvurulabilir:

  -        Planlı,

  -        Plandışı,

  -        Karşılıklı,

  -        Kontrol,

  -        Tekrar.

  6. MADDE  Planlı Denetim

  1. Yetkili organ tarafından belirlenen plana göre girişimci faaliyeti denetlenir.

  2. Planlı denetim senede en az bir defa yapılır. Planlı denetim bir önceki yapılan denetimin son tarihinden başlayarak tüm girişimci faaliyetini kapsar.

  3. Girişimcilere faaliyetlerinin denetleneceği, denetlemeye 10 gün kala bildirilir.

  4. Girşimcilerin, insan hayatı ve sağlığını koruma, çevre koruma, hayvan ve bitki hayatı ve sağlığını koruma ve tüketicileri yanıltan faaliyetlere ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin planlı denetimin özellikleri, teknik düzenlemelerle belirlenir.

  7. MADDE  Plan Dışı Denetim

  1.       Plan dışı denetim aşağıdaki durumlarda yapılır:

  -        Yetkili organın, girişimciden denetim hakkında dilekçe alması;

  -        Yetkili organın girişimcinin Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına aykırı faaliyetini tespit etmesi;

  -        Girişimcinin, teknik altyapıyı bozması, insan hayatı ve sağlığına, mülke ve çevreye zarar veren arıza durumları meydana getiren faaliyetlerde bulunması;

  -        Girişimcinin hak ve hukuku çiğnediğini gösteren belge ve diğer dokümanlarla birlikte gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilen yazılı dilekçenin yetkili organ tarafından temin edilmesi.

  2.       Denetim organına başvuranın dilekçesinde adı, soyadı, baba adı ve  ikamet yeri bulunmaması halinde talep kapsamına alınmaz.

  3.       Plan dışı denetim yetkili organ tarafından 3 gün içinde yapılır.

  8. MADDE  Karşılıklı Denetim

  1.       Vergi müfettişi vergi denetimini yaparken, üçüncü kişilerin vergi yükümlülüğüne ilişkin bilgi temin etme gerekliliği  ortaya çıkması halinde söz konusu  vergi mükellefinin faaliyetine ilişkin belgeleri vergi idarelerinden talep edebilir.

  2.       Karşılıklı denetimin amacı, vergi mükellefinin vergi ve harç yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin tespitidir.

  3.       Karşılıklı denetimin konusu, belirli bir sözleşme ve ekonomik işlemin tespiti amacıyla anlaşmanın tarafı olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin belgeleridir.

  4.       Karşılıklı denetim, Vergi Kanunu ve işbu Kanun gereğince planlı vergi denetimi çerçevesi ve süresinde yapılır.

  5.       Karşılıklı denetimin öngörülmesi  durumunda talimatta denetime tabi girişimci adı ve kontrol edilecek belgeye yer verilecektir.

  9. MADDE  Kontrol Denetimi

  Girişimcilerin denetimde tespit edilen yasaya aykırılığının sona erip ermediğine ilişkin denetimidir.

  Kontrol denetim, girişimcilerin yasaya aykırılığa son verme için tanınan sürenin bitiminden itibaren yapılır.

  10. MADDE  Tekrar Denetim

  1. Tekrar denetim, girişimcinin denetim sonuçlarını kabul etmemesi halinde yapılır. Tekrar denetimin esası,  yetkili organının kontrol sonuçlarını temyiz etmektir. Girişimcinin şikayetinin, yetkili organ tarafından 30 gün içinde ele alınması ve gerekçeli karar alınması gerekmektedir.

  2. Tekrar denetim, işbu Kanunun 12. maddesinin 2. ve 3. paragraflarında yer alan esaslar gereğince yapılır.

  3. Tekrar denetimde planlı denetimde yer verilen hususların yeniden denetlenmesi yasaktır. Tekrar denetime planlı denetimin sadece şikayet edilen  kısmı tabidir.

  11. MADDE  Denetim Düzeni

  1.       Planlı ve plan dışı denetim, girişimcilerin KC kanunlarını yerine getirip getirmediğini kontrol etmek için yapılır.

  2.       Yetkili organ memuru tarafından yapılan denetimde girişimcinin yasaya aykırılığının  tespit edilmesi durumunda, girişimcinin aykırılığın sebebini açıklaması gerekir. Girişimciye insan hayatı ve sağlığı korumasına ilişkin yasaya aykırılığın 3 gün içinde ortadan kaldırması için yazılı uyarı cezası gönderilir ve  diğer yasa aykırılıklarında bu süre 30 gündür.

  3.       İşbu maddenin 2. paragrafında belirtilen sürenin bitimini müteakip, yetkili organ kontrol denetimi gerçekleştirir. Kontrol denetimi, girişimcinin aykırılığa son verip vermediğinin  kontrolü amacıyla yapılır ve bu  çerçeve dışına çıkılamaz.

  Eğer kontrol denetimde belirlenen aykırılığa son verilmediği tespit edilirse, yetkili  KC kanunları gereğince girişimciye ceza  verecektir.

  4.       İşbu maddenin esasları, işbu Kanunun 7. maddesinin 1. ve 2. paragraflarında gösterilen plan dışı denetime ilişkin kullanılır.

  5.       Aynı denetim konusunda farklı devlet organları tarafından denetleme yapılması yasaktır.

  6.       Belirli bir dönemi içeren denetim tarihinden itibaren 3 yıllık süre geçmesi halinde sözü geçen dönem tekrar denetim konusu olamaz.

  12. MADDE  Denetim Düzeni

  1.       Girişimcilerin faaliyetini denetleme, yetkili organların memurları tarafından yapılır.

  2.       Girişimcilerin faaliyetini denetleme yetkili organ başkanı talimatı ile gerçekleştirilir.

  Denetim talimatında aşağıdaki bilgilere yer verilir:

  -        Denetim talimatı  tarihi ve numarası

  -        Yetkili organın adı

  -        Denetime yetkili memurun adı, soyadı, baba adı

  -        Denetime tabi girişimcinin adı, adresi, soyadı ve baba adı

  -        Denetimin amacı ve konusu

  -        Denetimin hukuki esasları

  -        Denetim başlangıç ve bitiş tarihi

  3.       Talimat, iki nüsha halinde yetkili organ başkanı tarafından onaylanır ve mühürlenir. Denetimi sadece talimatta gösterilen yetkili memur gerçekleştirebilir.

  4.       Denetim süresinin 30 günü aşmaması gerekir. Ancak istisnai durumlarda denetime yetkili organın yazılı talimatıyla bu süre uzatılabilir. Denetim süresini uzatma kararı mahkemede temyiz edilebilir.

  13. MADDE  Teftiş Sicili

  1.       Yetkili organ, girşimcilerin denetim  kayıtlarını teftiş denetim siciline kayıt eder.

  2.       Teftiş sicilinde aşağıdaki bilgiler yer alır:

  -        Devlet organı adı

  -        Denetim  başlangıç ve bitiş tarihi

  -        Denetim konusu ve esası

  -        Denetime  yetkili memurun adı, soyadı, makamı, baba adı ve imzası

  3.       Girişimcinin teftiş denetim  sicilinin olmadığı durumlarda Denetim protokolü veya düzenlemelerinde gerekli kayıtlar yapılır.

  4.       Teftiş  denetim sicilinin formatı ve kayıt düzeni KC Hükümeti tarafından tespit edilir.

  14. MADDE  Denetim Amacıyla Girişimcinin Arazisine Veya  Binasına Girmek

  1.       Yetkili memur denetim yapmak için girişimcinin arazisine veya binasına girerken memur  kimliği ve yetkili organ başkanının ilgili girişimciyi denetleme talimatını  gösterir.

  2.       Yetkili memurun, denetim için girişimci arazisine veya binasına girişimcilerin çalışmadığı saatlerde girmesi  yasaktır.

  15. MADDE Denetim Sonuçlarının  Düzenlenmesi

  1.       Yetkili memur, yaptığı denetim sonuçlarını belirlenen  şekilde iki nüsha tutanak olarak hazırlar.

  Tutanakta aşağıdaki bilgilere yer verilir:

  -        Tutanak tarihi, saati ve yeri

  -        Yetkili organın adı

  -        Denetim tutanağının tarihi ve numarası

  -        Denetime yetkili memurun soyadı, adı, baba adı, memur kimlik numarası ve makamı

  -        Denetim tarihi, saati ve yeri

  -        Denetim sonuçları ve yasalara aykırılığa ilişkin bilgiler

  -        Girişimcinin Denetim sonuçlarını kabulü ve reddine ilişkin bilgiler

  -        Yetkili memurun imzası.

  Tutanağa  araştırma ve ekspertiz sonuçları protokolü eklenir.

  2.       Tutanağın bir örneği ekleri ile birlikte girişimci veya girişimci temsilcisine teslim edilir veya posta ile gönderilir.

  Denetim sonucuna bağlı olmaksızın denetime yetkili memur ile girişimci veya girişimci temsilcisi tutanağı imzalar. Tutanakta yazılan hususlara razı olmadığı hallerde girişimci veya yetkili girişimci temsilcisi şikayet başvurusunda bulunabilir. Yazılı şikayetlerin, denetim belgelerinin girişimci tarafından teslim alındığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde gönderilmesi gerekir.

  3.       Yetkili memurun hukuka aykırılık  tespit ettiği durumlarda İdari sorumluluk hakkında KC mevzuatına göre protokol düzenler.

  3. BÖLÜM

  DENETİM SIRASINDA TARAFLARIN HAKLARI,

  GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

  16. MADDE  Denetimler Sırasında Yetkili Denetçilerin Hakları ve Görevleri

  1.       Yetkili organların yükümlülükleri:

  -        Denetleme giderlerini devlet bütçesinden finanse etmek

  -        Girişimcilerin bulunduğu ve girişim faaliyetlerinin yapıldığı yer ve zamanlarda denetleme çalışmalarını yürütmek.

  -        Girişimcilerin denetlenmesi ile ilgili K.C. yasalarına ters düşen işlemleri yapmamak.

  -        Denetlenecek girişimcilere denetleme süreci ile K.C. yasal süreci hakkında doğru bilgi verilmesi.

  2.       Denetlemeden sorumlu kişilerin yükümlülükleri:

  -        Resmi kimlik belgesini göstermek ve denetleme emrinin bir kopyasını denetleme yapılan işyerine sunmak.

  -        Denetim ile ilgili kayıtları denetleme defterine işlemek

  -        Denetleme talimatına ve Kırgızistan yasalarına sıkı bir bağlılık içerisinde denetleme görevini yürütmek

  -        Denetleme görevini işyerinin çalışma saatleri içerisinde tam yetkili kişinin hazır bulunduğu sırada yürütmek

  -        Denetlemeyle ilgili evrakları ve diğer materyelleri talep etmek

  -        Denetlenmesi gereken numuneleri gerekli miktarda seçmek

  -        Girişimcilerin talepleri doğrultusunda denetlemenin ilgili olduğu normatif düzenlemeleri girişimcilere sunmak

  -        Denetleme sonucunda elde edilen hukuk ihlallerini yasalarla kanıtlamak

  -        Denetleme sonucunda girişimciyle ilgili elde edilen ve yayılması girişimciye zarar verebilecek gizli bilgileri ifşa etmemek.

  3.       Denetlemeden sorumlu kişilerin hakları:

  -        Girişimcilerden denetlemeyle ilgili evrakları talep etmek ve gerekli bilgi ve açıklamaları almak

  -        Gerekli görüldüğünde kayıt tutmak ve evrakların kopyalarını almak

  -        Denetlemeyle ilgili olarak binaların, ekipmanların ve donanımların denetlenmesi gerekiyorsa bu denetimleri gerçekleştirmek

  -        Denetlemeyle ilgili olarak gerekmesi halinde teknolojik yapının denetimini gerçekleştirmek

  -        Denetleme yapılan girişimcilerin, denetçilere  karşı koymaları ve K.C. yasalarına aykırı davranışlarda bulunmaları halinde bu kişilere karşı gerekli önlemleri uygulamaya koymak

  4.       Denetlemeden sorumlu kişilerin tabi olduğu kısıtlar:

  -        Yapılan denetleme işi ile ilgili girişimcilerden mükafat almak veya talep etmek

  -        Denetçiler, girişimcilerin ihlalde bulunmaları durumunu kullanarak girişimcilerin iş faaliyetlerine müdahale edemezler

  Denetçiler,  ihlalde bulunmalarını ileri sürerek girişimcilerin iş faaliyetlerini durduramazlar

  17. MADDE  Denetimler Esnasında Girişimcilerin Görevleri ve Hakları

  1. Girişimcilerin yükümlülükleri:

  - Denetlenmesi gereken belgeleri ve diğer materyalleri yasaların gereklerine göre denetim mercilerine sunmak

  - Denetçilere gerekli yardımın gösterilmesi

  2. Girişimcilerin hakları:

  - Denetçiden, denetçi olduğuna dair resmi kimlik belgesini ve denetleme görevine ilişkin evrakları göstermesini istemek,

  - Görevli olmayan kişilerin denetim işlemini gerçekleştirmesine izin vermemek.

  - Denetim mercilerinin denetim çerçevesinin dışında talepleri olduğu takdirde bunları yerine getirmemek.

  - Denetçiden yapılan denetim ile ilgili kayıtları denetleme siciline işlemesini talep etmek.

  - Denetçiden denetim emrinin ve denetim sonucunu gösteren raporun kopyasını talep etmek.

  -Denetleme mercilerinin üst makamlarına veya mahkemeye denetlemenin sonucu ile ilgili itirazda bulunmak.

  18. MADDE  Denetlemeler Sırasında Kanun İhlali İle Karşılaşılması Durumunda Başvurulacak Önlemler

  1. Kırgızistan Cumhuriyeti yasalarına göre denetlemeler sırasında girişimcilerin kanun ihlalinde bulunması durumunda yetkili makamlar, muhtemel bir ölüm, yaralanma, maddi ve çevresel zararı önlemek üzere görevleri çerçevesinde bu ihlali durdurmakla görevlidirler.

  2. Denetçiler, denetleme sırasında insan yaşamını, sağlığını, tüketicileri ve çevreyi tehdit edebilecek özellikte mal veya hizmetleri tespit etmesi durumunda, yetkili organlar bu tehditleri engellemek için gerekli önlemleri almakla ve müşterileri bu mal veya hizmetler konusunda herhangi bir şekilde uyarmakla yükümlüdürler.

  19. MADDE  Denetimler Sırasında Girişimcilerin Haklarına Yönelik Devlet Koruması

  Girişimcilerin denetim sırasındaki haklarının korunması idari ve/veya yasal yollarla yürütülür.

  Denetlemeden sorumlu mercilerin faaliyetleri ve yetkili organların kararları ile ilgili itirazlar, Kırgızistan Cumhuriyeti yasalarına gore bir üst makama, savcılığa veya doğrudan mahkemeye yapılabilir.

  Girişimcilerin yetkili organların verdiği cezalarla ilgili şikayette bulunması durumunda, şikayet incelemeye alınır ve bu inceleme sonuçlanıncaya kadar ceza işleme konulmaz.

  20. MADDE  Yetkili Organların Denetim Sırasındaki Sorumlulukları

  1. Denetlemeler sırasında görevlerini yerine getirirken uygunsuz ve yasa dışı davranışlarda bulunan ve görevini gereği gibi yerine getirmeyen yetkili devlet organları ve sorumlu kişiler Kırgızistan Cumhuriyeti Yasalarına göre yargılanırlar.

  2. Denetlemeler sırasında kanun dışı hareketlerde bulunan sorumlu merciler ve yetkili devlet organları, mahkemeler tarafından suçlu olduklarının tespitinden itibaren üç yıl boyunca hiç bir resmi devlet görevinde çalışamazlar.

  3. Denetleme raporlarında kanunlar ihlal ettikleri belirtilen girişimcilerle ilgili bu bilgilerin mahkeme tarafından doğrulanmaması durumu, bu raporu yazan denetçilerin işlerinden kovulması için temel sebep teşkil eder.

  4. Denetçilerin aldıkları önlemlerden dolayı hak kaybına uğrayan girişimcilere, hak kaybına neden olan sorumlulara uygulanan yaptırımlar ile ilgili bilgiler bir ay içerisinde yetkili makamlar tarafından bildirilmelidir. 5. Yetkili devlet organlarının sorumlu kişilerin görevini kötüye kullanma ve kanunsuz eylemde bulunmalarından dolayı ortaya çıkan girişimcilerin zararları ve kar kayıpları, Kırgızistan Cumhuriyeti Yasaları dahilinde bu kayıplara sebep olan ve kanunları çiğneyen sorumlu kişilerden tazmin edilir.

  21. MADDE  Denetimler Sırasında Girişimcilerin Haklarına Sivil Koruma

  1. Tüzüklerine bağlı yasal yapılarına bakılmaksızın kuruluşlar, girişimcilerin haklarını ve yasal çıkarlarını mevcut kanuna göre koruma hakkına sahiplerdir.

  2. Kuruluşlar, Kırgızistan Cumhuriyeti yasalarına ters düşen normatif maddelerinin itiraz için savcılığa başvurma hakkına sahiplerdir.

  3. Kuruluşlar, girişimcilerin haklarını ve yasal çıkarlarını korumak üzere mahkemeye başvurma hakkına sahiplerdir.

  22. MADDE  Son Hükümler

  1. Bu Kanun resmi olarak yayınlandıktan üç ay sonra yürürlüğe girer.

  2. Kırgızistan Hükümeti ve yetkili organlar bu Kanun yürürlüğe girene kadar;

  - Mevcut kanuna göre normatif yasalar oluşturacak,

  - Mevcut kanunun yürütülmesi için diğer normatif yasal uygulamaları kabul edecektir.

  3. Hükümet, altı aylık bir süre içerisinde bu kanunla ilgili yapılacak değişiklikleri ve eklemeleri içeren taslakları ve girişimcilerin yükümlülükleri ile ilgili denetlemeleri gerçekleştirecek yetkili organların listesini onaylanmak üzere Parlamentoya gönderecektir.

  Cumhurbaşkanı К.Bakiev

  Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından 27 Mart 2007 tarihinde kabul edilmiştir.

  Kaynak: musavirlikler.gov.tr

  “Kırgızistan Mevzuatı” için 1 Yorum

  1. irina diyor ki:

   MERT EKİCİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TURİZM TEKSTİL İNŞAAT EMLAK OTOMOTİV TERCÜMANLIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
   Şirket / İş Tanımı
   MERT EKİCİ Yönetim Danışmanlığı San.ve Tic.Ltd.Şti özellikle Rusya-Kazakistan-Kıgızistan-Azerbaycan-Gürcistan-Ukrayna ve Moldova daki partner şirketler ile anlaşmalı uluslararası kurumsal bir şirkettir.Özellikle Doğu Bloku ülkelerindeki katıldığı yatırım ve gayrimenkul fuarları ile ufkunu genişletmeyi prensip olarak benimsemiştir.Ayrıca bu ülkelerden gelen yabancı uyruklu kişilerin Türkiyedeki bürokratik işlemlerinde (Yabancılar şube-Tapu Kadastro-Defterdarlık-Noter vb.) kendilerine danışmanlık hizmeti verilmektedir.Yine Türkiyede bulunan yabancı uyruklu kişilerin çalışma izinleri,vatandaşlık işlemleri gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.
   tel 0242 241 41 21
   cep 0534 911 75 29 irina
   saygılar

  Yorumlarınızın Yönetici Onayını Beklemesini İstemiyorsanız, Üye Olmak İçin Tıklayınız

  Misafir Olarak Yorum Yapın