• İçerik Kategorilerimiz

 • Anket

  Kazakistan'da "renkli devrim" olma ihtimali var mı?

  Yükleniyor ... Yükleniyor ...
 • ankara web tasarim

  Vize, Çalışma ve Oturma İzni İle İlgili Olanlar

  16 Ağustos 2010

  Vize, Çalışma ve Oturma İzni ile ilgili olanlar
  -Son tarihli Vize Verme Uygulamaları ile İlgili Kanun(Aralık 2009),
  -Kazakistan Çalışma Lisansı Mevzuatı,
  -Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?
  -Yabancı İşgücü Kotası Hakkında Uygulama
  -Oturma İzni Nasıl Alınır?

  Son tarihli Vize Verme Uygulamaları ile İlgili Kanun(Aralık 2009)
  Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın
  22 Aralık 2009 tarih ve 488 sayılı
  ve Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili’nin
  14 Aralık 2009 tarih ve 08-1-1-1/457 sayılı
  Ortak Emri ile onaylanmıştır.

  Kazakistan Cumhuriyeti’nde Vize Verme Kuralları

  1.    Genel Hükümler

  1.    İşbu Kurallar, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 28 Ocak 2000 tarih
  ve 136 sayılı “Yabancıların Kazakistan Cumhuriyeti’nde İkametinin Hukuki Düzenlemelerine İlişkin Bazı Konular” adlı Kararı ile onaylanan “Yabancıların Kazakistan Cumhuriyeti’nde İkameti ve Kazakistan Cumhuriyeti’nden Çıkma Kuralları”nın 10. fıkrası gereği hazırlanmış olup, Kazakistan Cumhuriyeti’ne giriş yapan, Kazakistan Cumhuriyeti’nden çıkış yapan, Kazakistan Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve Kazakistan Cumhuriyeti’nin transit geçen yabancılara vize verme düzenini belirlemektedir.
  İşbu Kuralların hükümleri vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsamaktadır.
  2.    Vizeler:
  1)    ülke dışında – Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış ülkelerdeki müesseseleri (aşağıda K.C. müesseseleri);
  2)    Kazakistan Cumhuriyeti’nde –
  Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmeti Departmanı (aşağıda K.C.DİB);
  Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İdari Polis Komitesi Göç Polisi Müdürlüğü ve Astana, Almatı ve eyaletlerin Emniyet Müdürlükleri Göç Polisi Müdürlükleri (aşağıda K.C. İİB) tarafından verilmektedir.
  3.    Vizeler, K.C.DİB ve K.C.İİB tarafından uzatılmaktadır.
  4.    Kazakistan Cumhuriyeti’nde vize aşağıdakilere istinaden verilmektedir:
  1)    Kazakistan Cumhuriyeti devlet organlarının, Kazakistan’da akredite yabancı devletlerin diplomatik temsilciliklerinin, konsolosluk müesseselerinin, uluslararası kuruluşlarının, işbu Kuralların 1. EK’i gereği yazılı başvuruları;
  2)     Kazakistan Cumhuriyeti’ne özel işlerle ve daimi ikamet için gelen yabancılar için ve Kazakistan Cumhuriyeti’nde daimi ikamet eden yabancılar için içişleri organlarının izni;
  3)    tüzel kişilerin Kazakistan Cumhuriyeti’ne yabancıları davet etmek için KC. DİB’e sundukları yazılı müracaatlar;
  4)    Almatı şehrinde Bölgesel Finans Merkezi’nin (aşağıda RFCA) faaliyetini düzenleyen yetkili organın RFCA’da faaliyet göstermek için Kazakistan Cumhuriyeti’ne gelen yabancılara vize verilmesi hakkında dilekçesi.
  5.    Vize verilirken yabancının vatandaşlığı olan ülkedeki göç durumu dikkate alınmaktadır.
  6.    Vize belgeleri, enformasyon sistemi kullanılarak hazırlanmakta ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Komitesi (aşağıda KNB) tarafından onaylanmaktadır.
  2.    Giriş sayısına göre vize

  7.    Kazakistan Cumhuriyeti’nde tek, iki, üç ve sayısız giriş-çıkış vizesi uygulanmaktadır.
  8.    Vizenin geçerli olduğu süre içerisinde tek giriş-çıkış vizesi yabancıya Kazakistan Cumhuriyeti’ne bir defa giriş yapma ve Kazakistan Cumhuriyeti’nden çıkış yapma hakkını, iki giriş-çıkış, üç giriş-.ıkış ve sayısız giriş-çıkış vizesi sırasıyla Kazakistan Cumhuriyeti’ne iki, üç ve çok giriş ve çıkış yapma hakkını tanımaktadır.

  3.    Vize kategorileri

  9.    Kategorilere göre vize:
  1)    diplomatik
  2)    hizmete özel
  3)    yatırımcı
  4)    iş (business ICB)
  5)    özel (misafir)
  6)    turistik
  7)    misyoner
  8)    eğitim
  9)    tedavi
  10)    çalışma
  11)    daimi ikamet
  12)    çıkış
  13)    transit
  olarak bölünmektedir.

  4.    Diplomatik vize

  10.    Diplomatik vizeler:
  1)    Kazakistan Cumhuriyeti’ne çalışmak üzere gönderilen, Kazakistan’da akredite yabancı diplomatik temsilciliklerinin diplomatik mümessillerine ve yabancı konsolosluk müesseselerinin memurlarına ve aile fertlerine;
  2)    Kazakistan Cumhuriyeti’ne iş icabı gönderilen diplomatik pasaport sahiplerine;
  3)    diplomatik mümessillere eşit statüse sahip, uluslararası kuruluşların pasaport sahipleri;
  4)    Kazakistan Cumhuriyeti’nde akredite uluslararası kuruluşların mensupları;
  5)    Dış ülke başkanları, başbakanları ve aile fertlerine;
  6)    Dış ülke Parlamento ve Hükümet üyeleri ve diplomatik pasaporta sahip olan aile fertleri;
  7)    Diplomatik pasaporta sahip olan, diplomatik postayı getiren diplomatik kuryelere, kurye listesi bulunduğunda;
  8)    Kazakistan Cumhuriyeti’nin fahri konsoloslarına ve aile fertlerine;
  9)    Kazakistan Cumhuriyeti’nde akredite, yabancı devletlerin fahri konsoloslarına ve aile fertlerine verilmektedir.
  11.    Diplomatik vizeler:
  1)    diplomatik niteliği Kazakistan Cumhuriyeti’nde tanınmamış olan kişilerin diplomatik pasaportu ivraz etmeleri durumunda;
  2)    diplomatik pasaporta sahip olmayan, diplomatik postayı getiren kişilere verilmemektedir.
  12.    Diplomatik vizeler tek, iki, üç ve sayısız giriş ve çıkış için verilmektedir.

  5. Hizmete özel vize

  13.    Hizmete özel vize:
  1)    diplomatik mümessillere eşit olmayan statüye sahip olmayan, uluslararası kuruluşların pasaport sahiplerine ve uluslararası kuruluşlarda çalışan milli pasaport sahiplerine;
  2)    Kazakistan Cumhuriyeti’ne iş icabı gönderilen hizmet damgalı pasaport sahipleri;
  3)    yabancı resmi heyetlerin üyelerine ve refakat eden kişilere;
  4)    Kazakistan Cumhuriyeti’nde akredite, diplomatik temsilciliklerin ve uluslararası kuruluşların idari-teknik ve servis personeline, dış ülkelerin konsolosluk müesseselerinin konsolosluk memurlarına, hizmetli personele ve aile fertlerine;
  5)    diplomatik pasaporta sahip olmayan, kurye listesini bulunduran, diplomatik postayı getiren diplomatik kuryelere;
  6)    Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı, Parlamento, Hükümet, Anayasa Konseyi, Yüksek Mahkeme ve Merkez Seçim Komisyonu, doğrudan Kazakistan Cumhurbaşkanı’na tabi ve bağlı organların, Kazakistan Cumhuriyeti’nin merkezi yürütme organlarının daveti üzerine Kazakistan Cumhuriyeti’ne gelen şahıslara;
  7)    Kazakistan Cumhuriyeti’ne iş icabı gelen yabancı devlet askerleri;
  8)    Kazakistan Cumhuryeti’ne Kazakistan Cumhuriyeti’nde akredite yabancı diplomatik temsilciliklerin ve konsolosluk müesseselerinin, ve ayrıca uluslararası kuruluşların daveti üzerine gelen şahıslar;
  9)    Kazakistan Cumhuriyeti’nde akredite olan ve KC DİB yönetiminin talimatı üzerine Kazakistan Cumhuriyeti’ne gelen basın yayın kuruluşları temsilcilerine verilmektedir.
  14.    Hizmete özel vize tek, iki, üç ve sayısız çıkış ve giriş için verilmektedir.

  6. Yatırımcı Vizesi

  15.    Yatırımcı vizesi Kazakistan Cumhuriyeti’nde yatırım yapan yabancı tüzel kişilerin yabancı yöneticilerine ve yönetim kadrosu temsilcilerine, RFCA katılımcılarına ve aile fertlerine verilmektedir.
  16.    Tek giriş-çıkış yatırımcı vizesi davetiye gerektirmeden, başvuru gününde, KC DİB yönetiminin talimatı üzerine veya Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış ülkelerdeki müesseselerinin başkanlarından onay alınarak, yabancı tüzel kişilerin başvuruları veya Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yatırımlar Komitesi’nden talep geldiğinde, Kazakistan Cumhuriyeti’ne girişte sınırlandırmaların olmaması hususunda ön bir kontrol yapılarak ve akabinde vizenin verildiği KC DİB’e bildirilerek verilmektedir.
  Toplam 30 günlük tek giriş-çıkış yatırımcı vizesi RFCA katılımcılarına, RFCA faaliyetini düzenleyen yetkili organın onaylanmış başvuruları üzerine başvuru günü verilebilmektedir.
  17.    Sayısız giriş-çıkış yatırımcı vizeleri RFCA katılımcılarına (dealer, brocker, emisyoncu), RFCA yönetimi nezdindeki Uluslararası Konsey üyelerine ve aile fertlerine, RFCA faaliyetlerini düzenleyen yetkili organın talebi ve KC DİB, KC İİB, KC KNB’de onaylanmış RFCA katılımcılarının pasaport bilgilerini içeren listeleri üzerine verilmektedir. RFCA faaliyetini düzenleyen yetkili organın talebinin milli güvenlik orgnlarında onayı 3 mesai gününü aşmayan süre içerisinde yapılır. Sayısı giriş-çıkış yatırımcı vizesi verilirken KC DİB’ndan onay alınması gerekmektedir.
  18.    RFCA faaliyetini düzenleyen yetkili organ, işbu Kuralların 17. fıkrasında öngörülen doğru bilgileri KC DİB’e, KC İİB’e, KC KNB’ye zamanında sunmaktadır.  
  19.    Yatırıcı vizesi tek, iki, üç ve sayısız giriş-çıkış için verilmektedir.

  7. İş vizesi (ICB)

  20.    İş vizesi Kazakistan Cumhuriyeti’ne iş amacıyla gelen yabancılara verilmektedir:
  1)    iş seyahati;
  2)    görüşme yapmak, kontrat imzalamak, danışmanlık veya yeminli mali müşavirlik hizmetlerini sunmak;
  3)    konferans, sempozyum, forum, fuar, konser, kültürel, bilimsel, sportif veya diğer etkinliklere katılmak;
  4)    Kazakistan Cumhuriyeti’nin eğitim kuruluşlarında eğitim hariç, gençlik, üniversite ve yaygın eğitim kurumları öğrencilerinin teati programları çerçevesinde;
  5)    uluslararası karayolu nakliyatını yapmak;
  6)    Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) kimliği olmayan, tarifeli ve charter seferleri gerçekleştiren uçakların mürettebat üyelerine, tren ve gemi mürettebatı üyelerine;
  7)    İnsani yardıma refakat etme;
  8)    konferans şeklinde kısa vadeli ders verme, yüksek eğitim kurumlarında ders verme;
  9)    ekipmanın montajı, tamiri ve teknik servisi;
  10)    Kazakistan Cumhuriyeti adalet organlarında kayıtlı tüzel kişilerin kurucularına, ortak kurucularına.
  21.    İş vizesi (ICB) aşağıdakilere istinaden verilmektedir:
  1)    Kazakistan Cumhuriyeti devlet organlarının ve özel tüzel kişilerin, yabancı devletlerin Kazakistan Cumhuriyeti’nde akredite diplomatik temsilciliklerinin, konsolosluk müesseselerinin, uluslararası kuruluşların davetiyeleri;
  2)    işbu Kuralların 2. Ek’inde gösterilen ülkelerin vatandaşlarının ve Kazak asıllı yabancıların (uyruğunu teyit eden belgelerin bulunması durumunda) davetiye ve KC DİB’in yönergesi olmadan Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış ülkelerdeki müesseselerine yazılı müracaatları.
  22.    İş vizesi tek, iki, üç ve sayısız giriş-çıkış için verilmektedir.

  8. Özel vize (misafir vizesi)

  23.    Özel vize (misafir vizesi) Kazakistan Cumhuriyeti’ne özel işlerle gelen yabancılara aşağıdaki belgelerden birine istinaden verilmektedir:
  1)    KC İİB tarafından verilen davetiye;
  2)    Kazakistan’da akredite uluslararası kuruluşların, yabancı devletlerin diplomatik temsilciliklerinin ve konsolosluk müesseselerinin davetleri üzerine KC DİB’in hazırladığı vize verme yönergesi;
  3)    Kazakistan Cumhuriyeti’nde ıslahevlerinde hapsedilen şahıslar ile görüşmek üzere gelen yabancılara vize verilmesine dair, KC DİB’in Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Sistemi Komitesi’nin kararı üzerine hazırladığı yönerge;
  4)    Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının çocuklarını evlat edinmek isteyen ve evlat edinme adayı olarak konsolosluk kaydında bulunan yabancılara vize verilmesine dair KC DİB’in Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın (aşağıda KC EBB), eyaletlerdeki, Astana ve Almatı’daki eğitim müdürlüklerinin davetiyeleri üzerine hazırladığı yönerge;
  5)    cenaze merasimine veya akrabalarının/yakınlarının hastalanması durumunda Kazakistan Cumhuriyeti’ne gelen yabancıların teyit belgeleri ile birlikte yazılı dilekçeleri;
  6)    yabancıların Kazakistan Cumhuriyeti ile bağlantısını teyit eden belgeler (milli pasaportta Kazakistan Cumhuriyeti’nde doğum yeri ile ilgili paragraf veya Kazakistan Cumhuriyeti’nde doğum belgesi, Kazakistan Cumhuriyeti’nde akrabanın defin belgesi, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkma veya vatandaşlığı yitirme belgesi) ile birlikte yazılı dilekçeleri;
  7)    Kazakistan Cumhuriyeti’nde daimi ikamet eden Kazak uyruklu yabancıların (uyruğunu teyit eden belgeler bulunduğunda) Kazakistan Cumhuriyeti’nde vatandaşlığını teyit eden belgeleri veya oturma izni ikamet tezkeresini alana kadarki dönemde sundukları yazılı dilekçeler;
  8)    işbu Kuralların 2. Eki’nde gösterilen ülke vatandaşlarının yazılı dilekçeleri;
  9)    Dış ülke vatandaşı olan eşi, çocukları veya ebeveyni ile birlikte Kazakistan Cumhuriyeti’ne giriş yapan Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının yazılı dilekçeleri, KC DİB’ten onay alınarak.
  24.    Özel vize (misafir vizesi) tek, iki ve üç giriş ve çıkış için verilmektedir.

  9. Turistik vize

  25.    Turistik vize Kazakistan Cumhuriyeti’ne turist olarak gelen yabancılara verilmektedir.
  Turistik vize, yabancının Kazakistan Cumhuriyeti’nde turizm operatörü, turizm acentesi faaliyetlerini yapma ve turizmde eğitim hizmetini verme lisansına sahip olan turizm kuruluşunun yabancıyı kabul edeceğine dair teyidin olması durumunda verilmektedir.
  26.    İşbu Kuralların 2 Eki’nde gösterilen ülkelerin vatandaşlarına, Kazak uyruklu yabancılara (uyruğunu teyit eden belgeler bulunduğunda) tek ve iki giriş-çıkış vizesi, yazılı müracaatları veya yabancı turistik kuruluşların müracaatına istinaden verilmektedir.
  27.    Turistik vize tek, iki ve üç giriş ve çıkış için verilmektedir.

  10. Misyoner vizesi

  28.    Kazakistan Cumhuriyeti’ne dini aydınlatıcı faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti’ne gelen yabancılara misyoner vizesi verilmektedir.
  Misyoner vizesi Kazakistan Cumhuriyeti’nde kayıtlı dini kuruluşun, dini kuruluşlarla ilişkilerden sorumlu yetkili organı tarafından onaylanan davetiyesi üzerine verilmektedir.
  29.    Misyoner vizesi tek, ikili, üç ve sayısız giriş ve çıkış için verilmektedir.

  11. Eğitim vizesi

  30.    Eğitim vizesi:
  1)    Kazakistan Cumhuriyeti’ne orta ve yüksek eğitim kurumlarını kazanmak veya eğitim almak için gelen yabancılara – Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet kurumlarında veya EBB’de kayıtlı eğitim kurumlarının yazılı müracaatları üzerine hazırlanan, Kazakistan Cumhuriyeti DİB’in vize desteği varsa;
  2)    Kazakistan Cumhuriyeti’ne staj, uygulamalı öğrenme için gelen yabancılara – Kazakistan Cumhuriyeti’nin adalet organlarında kayıtlı tüzel kişilerin, Kazakistan Cumhuriyeti’nde akredite yabancı devletlerin diplomatik temsilciliklerinin, konsolosluk müesseselerinin, uluslararası kuruluşların yazılı başvurularına istinaden;
  3)    Kazakistan Cumhuriyeti’ne geçici gelen ve Kazakistan Cumhuriyeti’nde eğitim kurumlarını kazanan Kazak uyruklu yabancılara (uyruğunu teyit eden belgeler bulunduğunda) – Kazakistan Cumhuriyeti’nin adalet organlarında veya EBB’de kayıtlı eğitim kurumlarının yazılı başvuruları üzerine verilmektedir.
  31.    Eğitim vizesi tek, iki, üç ve sayısız giriş-çıkış için verilmektedir.

  12. Tedavi vizesi

  32.    Tedavi vizesi:
  1)    Kazakistan Cumhuriyeti’ne tedavi, tıbbi muayene ve istişareler için gelen yabancılara – Kazakistan Cumhuriyeti adalet organlarında kayıtlı tıbbi kuruluşlar ve Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın (aşağıda KC SB) yazılı başvurularına istinaden hazırlanan KC DİB’in vize desteği varsa;
  2)    Kazakistan Cumhuriyeti’nde bulunan yabancılara, yatılı olarak tedavi gerekliliği doğduğunda – gerçek ve tüzel kişilerin yazılı başvurularına istinaden, tıbbi kuruluşların bu tedavinin gerekliliğini teyit eden belgeleri varsa;
  3)    işbu fıkranın 1). ve 2). bentlerinde belirtilen şahıslara refakat eden yabancılara -  Kazakistan Cumhuriyeti’nin sağlık kuruluşları veya KC SB’nin yazılı başvuruları üzerine verilmektedir.
  33.    Tedavi vizesi tek ve iki giriş-çıkış için verilmektedir.

  13. Çalışma vizesi

  34.    Çalışma vizesi:
  1)    Kazakistan Cumhuriyeti’ne çalışmak için gelen yabancılara – KC DİB’in vize desteğine istinaden, yabancı işgücü çalıştırma izni ve Kazakistan Cumhuriyeti’nde kayıtlı tüzel kişinin yazılı müracaatı mevcut ise;
  2)    Kazakistan Cumhuriyeti’ne çalışmak için gelen, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı veya Kazakistan Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği yabancı işgücü çalıştırma izni gerekmediği yabancılara – Kazakistan Cumhuriyeti’nde kayıtlı tüzel kişinin yazılı müracaatına istinaden;
  3)    işbu fıkranın 1). ve 2). bentlerinde belirtilen kişilerin geçindirdiği, çalışmayan aile fertlerine vizede “çalışma hakkı yoktur” diye belirtilerek – Kazakistan Cumhuriyeti’nin adalet organlarında kayıtlı tüzel kişinin yazılı başvurusuna, işbu paragrafın 1). ve 2).bentlerinde belirtilen kişilerle akrabalık bağını teyit eden belgelere, işbu paragrafın 1). ve 2).bentlerinde belirtilen kişilerin çalışma vizesinin kopyalarına istinaden verilmektedir.
  35.    Çalışma vizesi tek, iki, üç ve sayısız giriş ve çıkış için verilmektedir.

  14. Daimi ikamet vizesi

  36.    Daimi ikamet vizesi:
  1)    Kazakistan’a daimi ikamet için gelen yabancılara – yabancının şahsi yazılı müracaatlarına istinaden, KC KNB ve yetkili organlardan da onay alınarak KC DİB’nin vize desteği mevcut ise;
  2)    Kazakistan Cumhuriyeti’ne özel işleri ile gelen ve Kazakistan Cumhuriyeti’nde daimi ikamet için başvuran yabancılara – işbu Kuralların 2 Eki’nde belirtilen ülkelerin vatandaşlarının ve Kazak uyruklu yabancıların (uyruğunu teyit eden belgeler mevcut ise) şahsi yazılı müracaatlarına istinaden;
  3)    Kazakistan Cumhuriyet’nde mülteci statüsünün veya siyasi sığınma hakkının tanınması için başvuran yabancılara verilmektedir.
  37.    Daimi ikamet vizesi tek ve iki giriş ve çıkış için verilmektedir.

  15. Çıkış vizesi

  38.    Çıkış vizesi:
  1)    Kazakistan Cumhuriyeti’nde daimi ikamet eden yabancılara – içişleri organlarının iznine istinaden;
  2)    Kazakistan Cumhuriyeti’nde pasaportunu veya Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet sınırını geçme hakkını tanıyan diğer bir belgeyi kaybeden yabancılara – yabancı devletlerin diplomatik temsilcilikleri, konsolosluk müesseselerinin yazılı müracaatları ve daimi ikamet ettikleri ülkeye dönüş belgelerine istinaden;
  3)    mevzuat ile belirlenen düzene göre hakkında Kazakistan Cumhuriyeti’nden sınır dışı etme kararı alınan yabancılara – mahkemenin yabancıyı sınır dışı etme kararına istinaden verilmektedir.
  39.    Vizenin bu kategorisi sadece çıkış için verilmektedir.

  16. Transit vizesi

  40.    Transit vizesi, vizesiz transit hakkı olmayan yabancılara Kazakistan Cumhuriyeti’nden geçmeleri için, üçüncü ülkelere giriş hakkını veren yolculuk belgeleri, vize veya diğer gerekçeler mevcut ise verilmektedir.
  41.    Kazakistan Cumhuriyeti’ne komşu ülkeye Kazakistan’dan geçerek özel otomobili ile giden yabancıya transit vizesi, bu kişide yukarıda belirtilen belgeler, ehliyet ve aracın ilgili belgeleri mevcut ise verilmektedir.
  42.    Transit vizesi tek, iki ve üç giriş ve çıkış için verilmektedir.

  17. Kazakistan Cumhuriyeti’nin vizeleri yerine geçen belgeler

  43.    KC’nin vizeleri yerne geçen belgeler:
  1)    KC DİB’in Kazakistan’da akredite yabancı devletlerin diplomatik temsilciliklerinin,
  konsolosluk müesseselerinin mensuplarına, uluslararası kuruluşların çalışanlarına, bunlara eşitlenen şahıslara ve aile fertlerine verdiği akredite kimliği;
  2)    Kazakistan Cumhuriyeti’nde daimi ikamet eden yabancıya KC İİB’in verdiği oturma izni ikamet tezkeresi;
  3)    vatandaşlığı olmayan kişiye KC İİB’in verdiği kimlik;
  4)    pasaportunda sınır dışı edildiğine dair kaşe veya Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet sınırını geçme hakkı tanıyan diğer belge varsa, yabancının sınır dışı edilmesine dair mahkeme kararı.

  18. Vizenin ülkede bulunma amacına uyumu

  44.    Vize veriliş gerekçeleri yabancıların Kazakistan Cumhuriyeti’nde bulunma amaçlarına uymalıdır.

  19. Vizelerin geçerlilik süresi

  45.    İşbu Kuralların 38.maddesinin 2). ve 3).bentlerinde öngörülen durumlar hariç, bütün kategorilerdeki tek, iki ve üç giriş-çıkış vizeleri en fazla 90 gün süreyle verilmektedir.
  46.    Tek giriş-çıkış diplomatik, hizmet, iş (business, ICB), özel, turistik vizeler işbu Kuralların 2. Eki’nde belirtilen ülkelerin vatandaşlarına en fazla 30 gün için verilebilmektedir.
  47.    Yabancının özel (misafir) vizesine göre Kazakistan Cumhuriyeti’nde bulunduğu toplam süre bir yıl içinde 90 günü aşamaz.
  48.    İki giriş-çıkışlı turistik vizesi işbu Kuralların 2. Eki’nde belirtilen ülkelerin vatandaşlarına en fazla 60 gün için verilebilmektedir.
  49.    Tek, iki, üç giriş-çıkışlı turistik vizesi en fazla 90 gün için verilmekte olup, bir yıl içerisinde her gelişte Kazakistan Cumhuriyeti’nde en fazla 30 gün kalma hakkını tanımaktadır.
  50.    Daimi ikamet kategorisindeki tek ve iki giriş-çıkış vizesi en fazla 90 gün için
  verilmektedir.
  51.    Tek, iki, üç giriş-çıkışlı transit vizeleri en fazla 90 gün için verilmekte olup, bu süre içerisinde Kazakistan Cumhuriyeti’nden bir istikamette transit geçişte her defa 5 gün kalma hakkını tanımaktadır.
  52.    Sayısız giriş-çıkışlı diplomatik, hizmet, yatırımcı, iş (business, ICB) vizesi en fazla 3 yıl için verilmektedir. Anılan kategorilerdeki vizeler uluslararası karşılıklılık prensibine göre daha uzun süre için de verilebilmektedir.
  Yabancının iş vizesine (ICB) göre Kazakistan Cumhuriyeti’nde bulunduğu toplam süre bir yılda 120 günü aşmamalıdır; Kazakistan Cumhuriyeti’ne iş seyahatine gelen, ülkede bulunma süresi Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 19 Haziran 2001 tarih ve 836 sayılı “Kazakistan Cumhuriyeti’ne Yabancı İşgücü Çekme Kotası, İşverenlere Yabancı İşgücü Çalıştırma İznini Verme Şartları ve Düzeni” adlı Kararı gereği belirlenen kişiler hariç.
  53.    Sayısız giriş-çıkışlı misyoner vizeleri en fazla 180 gün için verilmektedir.
  54.    Sayısız giriş-çıkışlı eğitim vizeleri en fazla bir yıl için verilmektedir.
  55.    Sayısız giriş-çıkışlı çalışma vizesi, yabancı işgücü çalıştırma izninin geçerlilik süresi kadar, fakat 3 yılı aşmayacak şekilde verilmektedir.
  56.    Çıkış vizesi:
  1)    işbu Kuralların 38. fıkrasının 1).bendinde belirtilen kişilere – en fazla 90 gün için;
  2)    işbu Kuralların 38. fıkrasının 2).bendinde belirtilen kişilere – en fazla 30 gün için, fakat dönüş belgesi süresini aşmaması kaydıyla;
  3)    işbu Kuralların 38. fıkrasının 3).bendinde belirtilen kişilere – en fazla 30 gün veya yabancının sınır dışı edilmesine dair mahkeme kararında belirtilen süre içinde çıkış için verilmektedir.

  20. Grup vizesi

  57.    Grup vizesi, yabancılar grubunun Kazakistan Cumhuriyeti’ne organize giriş-çıkış veya Kazakistan Cumhuriyeti’ni transit geçmesi durumunda, bunun amaca uygun ve doğru olduğu veya bireysel vize almanın zor olduğu halde verilmektedir.
  58.    Böyle vizenin verilmesi için zorunlu şart, grup üyelerinin Kazakistan Cumhuriyeti’ne girişte ve Kazakistan Cumhuriyeti’nden çıkışta gümrük kontrol kapısına aynı anda gelmesi ve geçmesi, Kazakistan Cumhuriyeti’nin herhangi bir noktasında grup ile birlikte bulunmalasrı ve ülke içinde grupla birlikte hareket etmeleridir.
  59.    Grup vizesi, Kazakistan Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile aksi öngörülmediyse, Kazakistan Cumhuriyeti’nin ülke dışındaki kuruluşları, KC DİB tarafından, yetkili kurumlardan onay alınarak KC DİB’in verdiği vize desteğine dayanarak verilmektedir.
  Kazakistan Cumhuriyeti’nde grup çıkış vizesi KC İİB tarafından verilmektedir.
  60.    Grup vizeler işbu Kuralların 3. Eki’ne göre alfabetk sıraya göre hazırlanan isim listelerine işlenmektedir.
  Vize ayrı bir kağıda yapıştırılmakta ve işbu Kuralların 21. bölümü gereği doldurulmaktadır. «?????????? ?/passport ?» sütununda “grup” diye, «??????? ??????????/additional information» sütununda ise listeye göre giriş (çıkış) yapan şahısların sayısı belirtilmektedir. (Örneğin, “25 kişilik liste ektedir”)
  Vizenin işlendiği kağıdın alt kısmında:
  “İşbu Vize, ekteki listede (______ soyadı ile başlayan ve _______soyadı ile biten) gösterilen her şahıs tarafından gümrük kontrol kapısında, pasaport veya Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet sınırını geçme hakkını veren, kimliğini teyit eden fotoğraflı diğer bir belgeyi ibraz ettiğinde geçerlidir” notu düşülecektir.
  Vizenin işlendiği kağıt liste ile birlikte üst sol köşesi bükülerek dikilmekte ve bu köşe vize veren KC DİB, Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış ülkedeki müessesesi, KC İİB’nin armalı mühürü ile tasdiklenmektedir.
  Vizeyi veren konsolosluk memuru (KC İİB’nin memuru), listenin alt kısmında imzasını koymakta, imza KC DİB, Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış ülkedeki müessesesi veya KC İİB’nin organının mühürü ile tasdiklenmektedir.  
  Vizenin yapıştırıldığı liste tek nüsha olarak hazırlanmakta, aslı grup yöneticisine verilmekte, bir kopyası Kazakistan Cumhuriyeti’ne girişte (çıkışta) gümrük kontrol kapısında bırakılmakta, diğer kopyası vizeyi veren Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış ülkedeki müessesesinde, KC DİB’de veya KC İİB’de kalmaktadır.
  Listelerde düzeltme ve ilavelerin yapılmasına izin verilmemektedir.

  21. Vize işlemi

  61.Kazakistan Cumhuriyeti’nin bütün kategorilerdeki vizeleri, sahtekarlığa karşı koruyucu özellikleri olan, kendiliğinden yapışkan özel kağıtta hazırlanmaktadır. Vize stickeri vizenin kendisinden (aslı) ve aynı sıra numarasına sahip koçanından ibarettir. Kazakistan Cumhuriyeti’nin doldurulmuş vizesi, yabancının pasaportuna veya Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet sınırını geçme hakkını tanıyan diğer belgeye yapıştırılmakta, vize stickerinin koçanı ise, vize anketinin arka tarafına yapıştırılmaktadır.
  62. Kazakistan Cumhuriyeti’nin vizesi aşağıdaki bilgileri içermektedir:
  1) vize veren müessesenin kodu;
  2) giriş sayısına göre vize türü;
  3) vize kategorisi;
  4) vize veriliş tarihi;
  5) yabancının adı-soyadı, baba adı;
  6) yabancının pasaport numarası veya Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet sınırını geçme hakkını tanıyan diğer bir belge;
  7) vize süresinin başlangıç tarihi;
  8) vize süresinin bitiş tarihi;
  9) davet eden gerçek kişinin adı-soyadı-baba adı veya davet eden tüzel kişinin adı;
  10) ek bilgi;
  11) konsolosluk harcının veya devlet harcının ödendiğine dair bilgi;
  12) refakat eden şahıslar hakkında bilgi;
  13) vize verenin soyadı.
  63. Vizede düzeltmeler yapılamaz. Düzeltme yapılmış vize geçersiz sayılmaktadır.
  64. Kazakistan Cumhuriyeti’nde eğitim vizesi, tedavi vizesi ve daimi ikamet vizesi hariç, bir kategorideki vize başka bir kategoriye değiştirilemez.

  22. Vize alınırken sunulan belgeler için şart koşulan talepler

  65. Kazakistan Cumhuriyeti’nde yabancılara vize, Kazakistan Cumhuriyeti’nin tanıdığı devlet veya uluslararası kuruluş tarafından verilen pasaportlar veya Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet sınırını geçme hakkını tanıyan diğer belgeler ibraz edildiğinde, asıl oldukları ve sahibine ait olduklarından şüphe edilmiyorsa, verilmektedir.
  66. Kazakistan Cumhuriyeti’nde vize işlemleri için yabancı, işbu Kuralların 4. Eki’nde belirtilen gerekli belgeleri KC DİB’ye, Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış ülkelerdeki müesseselerine, işbu Kuralların 5. Eki’nde belirtilen belgeleri İİB’ye sunmaktadır.
  67. Vize süresi, yabancının pasaport süresinin bitiş tarihine en az 6 ay kala bitecek olmalıdır.
  68. Pasaportta veya Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet sınırını geçme hakkını tanıyan diğer belgede öngörülmemiş silinti ve düzeltmelerin, mühürlenmemiş fotoğraf ve kopmuş sayfaların tespit edilmesi durumunda bu belgelerin sahiplerine Kazakistan Cumhuriyeti’nin vizesi verilmemektedir. Geçersiz veya sahte belgelerin ibraz edilmesinden dolayı vize verilmediğinde Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış ülkelerdeki yabancı müesseseleri ve İİB, muhakkak KC DİB’i bilgilendirecektir.

  23. Vize verme düzeni

  69. KC’nin ülke dışındaki müesseseleri işbu Kurallar ile öngörülen gerekçeler mevcut olduğunda çıkış vizesi hariç bütün kategorilerdeki ilk vizeleri vermektedirler.
  70. İşbu Kuralların 2. Eki’nde gösterilen ülkelerin vatandaşlarına Kazakistan Cumhuriyeti’nin tek giriş-çıkışlı diplomatik ve hizmet vizeleri, tüzel kişilerin yazılı müracaatları üzerine KC DİB’in davetiyesi ve vize desteği olmadan işbu Kuralların taleplerine uyarak verilebilmektedir.
  71. İşbu Kuralların 2. Eki’nde gösterilen ülkelerin vatandaşlarına Kazakistan Cumhuriyeti’nin tek giriş-çıkışlı iş (business ICB), özel (misafir) vizeleri gerçek ve tüzel kişilerin yazılı müracaatları üzerine KC DİB’in davetiyesi ve vize desteği olmadan işbu Kuralların taleplerine uyarak verilebilmektedir.
  72. İşbu Kuralların 2. Eki’nde gösterilen ülkelerin vatandaşlarına Kazakistan Cumhuriyeti’nin tek ve iki giriş-çıkışlı turistik vizesi gerçek ve tüzel kişilerin yazılı müracaatları üzerine KC DİB’in davetiyesi ve vize desteği olmadan işbu Kuralların taleplerine uyarak verilebilmektedir.
  73. Kazakistan Cumhuriyeti’nde vizeler:
  1) KC DİB tarafından – Kazakistan Cumhuriyeti’nin bütün kategorilerdeki ilk vizeleri, çıkış vizesi hariç;
  2) KC İİB tarafından – işbu Kuralların 32. fıkrasının 2). ve 3). bentlerinde belirtilen şahıslara tedavi vizesi, işbu Kuralların 36. fıkrasının 2). ve 3). bentlerinde belirtilen şahıslara daimi ikamet vizesi ve ayrıca, çıkış vizesi verilmektedir.
  74. KC DİB’nin yönergesinde gösterilen vize alındığı yer değiştiğinde, vize başvurunun yapıldığı yerde, Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış ülkedeki müessesesinde, akabinde KC DİB bilgilendirilerek verilmektedir.
  75. Yabancının Kazakistan Cumhuriyeti’ne girişini engelleyen sebepler doğduğunda KC vizeleri, vize desteği olsa dahi verilmemekte, işlenen vize de Kazakistan Cumhuriyeti’ne giriş yapmak için bir esas teşkil etmemektedir.
  76. KC KNB bölümleri üç gün içerisinde KC vize işlemlerini onaylamalıdır. KNB’den onay alınmadan vize verilmemektedir.
  77. KC vizesi için başvuru incelenirken:
  1) davet eden tarafı, daha evvel davet edilen yabancıların Kazakistan Cumhuriyeti’nin göç mevzuatına uyumunu sağlamamış tüzel ve gerçek kişiler listesine göre kontrol etmek;
  2) vize anketi sorularına verilen cevapları, pasaport bilgileri veya yabancı ile mülakatta veya diğer kaynaklardan alınan bilgilerle karşılaştırmak;
  3) pasaportun veya Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet sınırını geçme hakkını tanıyan diğer belgenin yabancıya, Kazakistan Cumhuriyeti’ni ziyaret ettikten sonra daimi ikamet ettiği ülkeye dönüş veya diğer bir ülkeye gitme hakkını tanıdığını tespit etmek;
  78. İşbu Kuralların 26. bölümünde belirtilen, KC vizelerini vermeye yetkili memurlar başvuruları incelemeleri sonucu, işbu Kurallara dayanarak vize verme veya vermeme kararını almaktadır.
  79. Kazakistan Cumhuriyeti’nin ülke dışındaki müesseseleri Kazakistan Cumhuriyeti’ne girişi sınırlandırılan yabancılara red sebeplerini belirtmeden vize vermemekte ve aynı zamanda enformasyon sistemi ile KC DİB’e bu şahısların vize için başvurduklarını bildirmektedir.
  80. Vize işlemleri 5 mesai günü aşmamalıdır.
  81. Kazakistan Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla aksi öngörülmediyse vize, konsolosluk harcı veya devlet harcı ödendikten sonra verilmektedir.
  82. KC DİB’nin vize desteği ile verilen, kullanılmamış vize yerine tekrar vize verilmesi durumunda KC DİB’ten onay alınması gerekmektedir. KC’nin ülke dışındaki müesseselerinin talebinde vizenin kullanılmadığı sebepler belirtilmelidir.

  24. Vize reddi gerekçeleri

  83. Aşağıdaki durumlarda yabancıya vize verilmemektedir:
  1) ulusal güvenliği sağlamak, asayişi ve halkın sağlığını korumak amacıyla;
  2) yabancının hareketleri anayasal yapıyı şiddet kullanarak değiştirmeye yönelik ise;
  3) yabancı Kazakistan Cumhuriyeti’nin egemenliğine karşı çıkıyor, birlik beraberliği ve toprak bütünlüğünü bozma çağrısında bulunuyorsa;
  4) yabancı devletlerarası, milletlerarası ve dini düşmanlığı kışkırtıyorsa;
  5) Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının ve diğer kişilerin yasal hak ve menfaatlerinin korunması için gerekiyorsa;
  6) yabancı terör faaliyetlerinden dolayı suçlandıysa veya mahkeme kararı ile çok tehlikeli sabıkalı olarak ilan edildiyse;
  7) yabancı Kazakistan Cumhuriyeti’nde bulunma veya çıkış için gerekli parasal kaynaklara sahip olduğunu teyit etmediyse, Kazakistan’a dönen Kazak asıllılar, Kazakistan Cumhuriyeti’nde veya Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde doğan veya daha evvel vatandaşlıkta olan kişiler ve aile fertleri hariç;
  8) yabancının Kazakistan Cumhuriyeti’nde daha önce bulunduğu sürece Kazakistan Cumhuriyeti’nin yabancıların hukuku, gümrük, döviz veya diğer mevzuatı ihlal ettiği vakalar tespit edildiyse;
  9) ülkeye giriş talebini içeren başvuruda yabancı kendisi hakkında yanlış bilgileri bildirdiyse.
  84. Vize reddi sebepleri açıklanmamaktadır.
  85. Daha evvel Kazakistan Cumhuriyeti’nden sınır dışı edilen yabancılara, sınır dışı etme kararının alındığı günden itibaren 5 yıl içerisinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne girişi yasaktır.
  86. Aşağıdaki durumlarda yabancının Kazakistan Cumhuryeti’nden çıkışı için vize verilmeyebilir:
  1) yabancının cezai sorumluluğa çekilmesi için gerekçeler varsa – kovuşturma bitene kadar;
  2) yabancı işlediği suçtan dolayı mahkum edildiyse – ceza süresi bitene kadar veya cezadan muaf edilene kadar;
  3) yabancı mahkemenin verdiği yükümlülüklerden kaçınıyorsa – yükümlülüklerini yerine getirene kadar.
  87. Yabancının Kazakistan Cumhuriyeti’nden çıkışı, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının, diğer gerçek ve tüzel kişilerin önemli menfaatleri ile ilgili olan mülki yükümlülüklerini yerine getirmesine kadar ertelenebilir.

  25. Vize uzatma düzeni

  88. Yabancıların vize süresi, onları davet eden KC tüzel veya gerçek kişilerinin, yabancı devletlerin diplomatik temsilciliklerinin, konsolosluk müesseselerinin, Kazakistan’da akredite uluslararası kuruluşlarının yazılı müracaatları veya işbu Kurallar’ın 2 Eki’nde belirtilen ülkelerin vatandaşlarının şahsi dilekçeleri üzerine 5 mesai günü içerisinde uzatılmaktadır.
  89. Vize süresi, «??????? ??????????/additional information» paragrafında süresi sona ermiş vizenin numarası belirtilerek aynı kategoriden vize verilerek uzatılmaktadır.
  90. Vize süresi, yabancının Kazakistan’da bulunma süresinin uzatılması gerektiğini teyit eden belgeler mevcut ise veya hastalık, mücbir veya olağanüstü sebepler ile ilgili istisnai durumlarda uzatılabilmektedir.
  91. KC DİB aşağıdaki vize kategorilerini uzatmaktadır:
  1) diplomatik ve hizmet vizeleri – Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet kurumları, yabancı devletlerin diplomatik temsilciliklerinin, konsolosluk müesseselerinin, Kazakistan’da akredite uluslararası kuruluşlarının daveti üzerine Kazakistan Cumhuriyeti’ne gelen yabancılara – bu kuruluşların başvuru yazıları veya sözlü notalarına istinaden;
  2) yatırımcı vizesi – KC STB Yatırımlar Komitesi’nin yazısı üzerine;
  3) iş vizesi (business ICB) – Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet kurumları, yabancı devletlerin diplomatik temsilciliklerinin, konsolosluk müesseselerinin, Kazakistan’da akredite uluslararası kuruluşlarının daveti üzerine Kazakistan Cumhuriyeti’ne gelen yabancılara – bu kuruluşların başvuru yazıları veya sözlü notalarına istinaden.
  92. KC İİB aşağıdaki vize kategorilerini uzatmaktadır:
  1) eğitim vizesi – Kazakistan Cumhuriyeti’nde veya KC EBB’de kayıtlı eğitim kurumunun yazılı müracaatı üzerine. Vize 1 yıl süreyle veya staj, uygulamalı öğrenme süresi kadar, fakat 1 yılı aşmaması kaydıyla uzatılmaktadır.
  2) tedavi vizesi – Kazakistan’da akredite tıbbi kuruluşun veya KC SB’nin yazılı müracaatı üzerine. Vize, tedavi için gerekli süre kadar, fakat 1 yılı aşmamak kaydıyla uzatılmaktadır.
  3) çalışma vizesi – daha evvel ilk vizenin alımı için davetiye veren ve yabancı işgücü çekme ve çalıştırma izni alan tüzel kişinin yazılı müracaatı üzerine. Vize, izin süresi kadar uzatılmaktadır.
  4) daimi ikamet vizesi – yabancının şahsi yazılı başvurusu üzerine. Vize süresi en fazla 60 gün kadar uzatılmaktadır.
  93. İşbu Kuralların 91. fıkrasının 3). bendinde öngörülen durumlar hariç iş vizesi (business ICB), özel (misafir) vize, turistik vize, misyoner vizesi, transit visesi uzatılmamaktadır.
  94. Tedavi vizesi, daimi ikamet vizesi sadece bir kere uzatılmaktadır.
  95. Eğitim vizesi, tedavi vizesi, çalışma vizesinin uzatılması için KNB’den onay alınmaktadır.
  96. Vizenin uzatılmasını, daha evvel ilk vize için davetiye gönderen tüzel ve gerçek kişiler, yabancı devletlerin diplomatik temsilcilikleri, konsolosluk müesseseleri, Kazakistan’da akredite uluslararası kuruluşlar talep edebilmektedir. Diğer kişilerin talepleri incelenmemektedir.

  26. İmza yetkisi

  97. Kazakistan Cumhuriyeti vizelerini:
  1) KC DİB ve Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış ülkelerdeki müesseselerinin yetkili mensupları tarafından;
  2) KC İİB İdari Polis Komitesi Göç Polisi Müdürleri, eyaletlerin, Astana ve Almatı şehirlerinin Göç Polisi Müdürleri veya yardımcıları tarafından imzalanmaktadır.
  98. Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış ülkelerdeki müesseseleri ve KC İİB İdari Polis Komitesi Göç Polisi Müdürlüğü Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nı, Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nı ve KC KNB Sınır Muhafaza Hizmeti’ni vizeleri imzalamaya yetkili kişiler hakkında bilgilendirmekte ve imza örneklerini üç nüsha olarak göndermektedirler.

  27. Verilen vize kaydı

  99. Kazakistan Cumhuriyeti’nde verilen vizelerin kaydı işbu Kuralların 6. Eki gereği enformasyon sisteminde veya kayıt defterinde her vize kategorileri için yapılmaktadır. Kayıt defterleri numaralandırmalı, şerit geçirilerek bağlanmalı, KC DİB’nin, Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış ülkelerdeki müesseseleri ve KC İİB’nin yetkilisinin mühürü ve imzası ile tasdiklenmelidir.
  KC DİB, KC İİB ve KC KNB işlemi yapılan, verilmiş olan ve onaylanan vizelere göre enformasyon sisteminde ortak istatistiki verileri oluşturmaktadırlar.
  100. Vize stickerleri formları sıkı raporlama belgelerine dahildir. Bu formlar KC DİB’nin siparişi üzerine hazırlanmaktadır. Vize stickerleri formlarının kullanımı üzerindeki kontrol KC DİB tarafından yapılmaktadır.
  101. Her ayın 5’inde Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış ülkelerdeki müesseseleri verilmiş olan vizeler, konsolosluk harcı olarak gelen para hakkındaki istatistik raporu belirlenmiş forma göre işbu Kuralların 7 Ek’i gereği KC Dışişleri Bakanlığı’na sunmaktadır.  
  Astana, Almatı şehirlerinin ve eyaletlerin Emniyet Müdürlüklerinin Göç Polisi Müdürlükleri verilmiş olan vizeler, konsolosluk harcı olarak gelen para ve kullanılmış vize stickerleri hakkındaki istatistik raporu belirlenmiş forma göre işbu Kuralların 8. Ek’i gereği KC İçişleri Bakanlığı’na sunmaktadır.
  KC İİB, verilmiş olan vizeler, konsolosluk harcı olarak gelen para ve kullanılmış vize stickerleri hakkındaki istatistik raporu belirlenmiş forma göre işbu Kuralların 9. Ek’i gereği her üç ayda bir KC Dışişleri Bakanlığı’na sunmaktadır.
  102. Vizenin çeşitli nedenlerle (sürenin, kategorinin değişmesi vs.) iptal/tahrip edilmesi durumunda pasaport veya Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet sınırını geçme hakkı tanıyan diğer belgeden fotoğrafın ve pasaport bilgilerinin bulunduğu sayfaların kopyaları ve tahrip/iptal edilen vizenin bulunduğu sayfanın kopyası alınmaktadır.
  103. Tahrip/iptal edilmiş vize stickeri hakkında işbu Kuralların 10.Ek’i gereği tutanak hazırlanmaktadır.

  28. Nihai Hükümler

  104. Kazakistan Cumhuriyeti’ne vizesiz gelen, fakat belirlenmiş düzene göre Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet organlarından, tüzel ve gerçek kişilerden gereği gibi hazırlanmış davetiye alan yabancılara KC DİB yönetiminin kararı ile en fazla 10 günlük vize verilebilir (çalışma vizesi hariç) ve bu vize davet eden tarafın talebi üzerine kategoriye göre KC DİB veya KC İİB tarafından uzatılabilir.
  105. Kazakistan Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile aksi öngörülmediyse, vize süresinin uzatılması ve yeniden işlenmesi dahil vize işlemleri karşılığında Kazakistan Cumhuriyeti’nin mevzuatı gereği konsolosluk harcı ve devlet harcı tahsil edilmektedir.    
  KC DİB’nin, Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış ülkedeki müessesesi veya KC İİB’nin verdiği vizede hata tespit edildiyse, aynı kategorideki ve aynı giriş-çıkış sayısına göre vize, konsolosluk harcı veya devlet harcı tahsil edilmeden tekrar verilmektedir.
  106. Kazakistan Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile işbu Kurallardan farklı kurallar belirlenmiş ise, uluslararası anlaşmanın kuralları uygulanmaktadır.

  Kaynak: katiad.kz (Kazakistan Türk İşadamları Derneği) web sitesi

  BAŞA DÖN

  Kazakistan Çalışma Lisansı Mevzuatı

  KAZAKİSTAN LİSANS MEVZUATI

  Kazakistan Hükümeti tarafından
  19/06/2001 tarih 836 sayılı kararı ile teyit edilmiştir.

  Aşağıdaki kurallar Kazakistan Hükümetinin 20101/03 tarih 55 sayılı kararın metin çerçevesinde izah edilmiştir.(eski yayına bak)

  Kazakistan’da çalışacak yabancı işçi kontenjanının belirlenmesi, işverenlerin çalışma lisanslarının veriliş ve şartları hakkında kural (hükümetin 20/01/03 tarih 55 No.lu değişiklikler)

  BÖLÜMLER

  I-cı Bölüm. Genel Düzenlemeler.
  2-cı Bölüm. Kontenjanın belirlenmesi.
  3-cı Bölüm. Lisansların verilme şartları.
  4-cı Bölüm. Lisansların verilme düzeni.
  5-cı Bölüm. Lisansın verilmeme durumları.
  6- cı Bölüm. işçi listelerinin onayı
  7-cı Bölüm. Lisansların süre uzatılması
  8- cı Bölüm. Durdurulması ve geri alınması
  9- cı Bölüm. işbu kuralların uygulanmasının denetimi ve raporlar.
  10-cı Bölüm. Sorumluluk

  Bölüm 1. Genel Düzenlemeler.

  1. İşbu kurallar Kazakistan Anayasasına ve 21/01/01 nüfus çalışması hk. Kanuna uygun ve maddelerine aykırı olmamak şartıyla işverenlerin yabancıları çalıştırma, kontenjanı belirleme, veriliş şartlarını içeren bir düzenleme olarak hazırlanmıştır.
  2. Kurallarda kullanılan terimler:
  – Yabancı çalışma gücü: İşveren tarafında Kazakistan da bir işi görmek üzere işe alınan yabancı uyruklu veya vatandaşlığı olmayan kişidir
  -Yabancı işçilerin çalıştırması için belirlenen kontenjan(ileride kontenjan): Ülkenin ekonomik ve aktif nüfusunun % oranına kıyasen Kazakistan Hükümeti tarafından yıllık olarak belirlenen yabancı işçi miktarı,
  -İşveren: İşçinin tüzel veya gerçek kişiye iş akdiyle bağlanan gerçek veya tüzelkişidir.
  -Yabancı işçilerin çalıştırılmasına verilen izin belgesi(ileride izin/lisans): Merkez icra organı tarafından belirlenmiş ve Kazakistan’da çalıştırılan yabancı işçi sayısını gösteren belge formu.
  -Merkez icra organı: Devlet mercii, yani devletin halkın çalışmasını sağlayan ve denetleyen organdır;
  -İş sonları yetkili mercii: Yerli icra organların halkın sosyal güvenlik ve iş bulmasında aracılık eden mercii.
  3. işbu kurallar aşağıda belirlenmiş yabancılar grubuna uygulanmaz:

  - Yabancı tüzel kişilerin şube veya temsilciliklerinde birinci yönetici pozisyonunda çalışıyor ise,
  – Bir takvim yılı içinde 45 takvim gününü geçmeyecek şekilde seyahatte bulunan yabancı kişiler ;
  – Kazak hükümeti ile 50 milyon USD lık yatırım kontratını imzalayan ve bu şirkette 1.yönetici ve genel menajeri olan kişiler ve Kazakistan tüzel kişilerin 1.yönetici pozisyonunda çalışan ve yetkili organlarla yatırım kontratları imzalayan kişiler,
  – Banka,sigorta ve emekli vakıflarda 1.yönetici ve genel menajer olarak çalışan kişiler,
  – Kazakistan’da akredite olan ve diplomatik temsilciliklerinin ve uluslararası kuruluşlar kadrosuna bulunan kişiler,
  – Kazakistan’da akredite olan yabancı medya, tv ve radyo kuruluşlarının temsilcisi statüsünde çalışan kişiler,
  – Kazakistan da kayıtlı olan yardım ve hayır kuruluşlarda çalışan kişiler,
  – Yabancı kuruluşlara ait olan deniz ve hava gemi ekip üyeleri,
  – Merkez icra organlarla olan kontratlı sanatçı ve sporcular,
  – Özel girişimci olanlar,
  – Vid na jıtelstvo olanlar,
  – Kazakistan da politik sığınmacı veya mülteci statüsünü kazananlar

  *********

  KAZAKİSTAN’DA BİR TÜZEL KİŞİLİĞİN KURULMASI

  -Yabancı yatırımcılar, Kazakistan’daki bir şirketin tüm varlıklarını tümüyle satın almak veya bir kısmını satın almak yoluyla,
  -Şube veya temsilcilik ofisi açmak şeklinde
  yatırım gerçekleştirebilmektedir.

  Temsilcilik ve Şube ile Bu Oluşumların Faaliyetlerinin Kazakistan Hukuku’na Göre Tanımlanması

  Kazakistan’da teşkil edilen bir temsilcilik ofisi veya bir şube bir Kazakistan tüzel kişiliği olmayıp, Kazakistan’daki yabancı bir tüzel kişiliğin hak ve menfaatlerini temsil eden kuruluşlardır. Yabancı bir tüzel kişiliğin yan kuruluşu olan temsilcilik ofisi, Kazakistan’da gelir yaratıcı iş faaliyetlerinde bulunma yetkisi olmayan oluşumlardır. Ancak, yabancı bir tüzel kişiliğin şubesi ise, ana şirketin bütün faaliyetlerini ya da en azından bir kısmını bulunduğu ülkede yürüten ve gelir sağlayıcı iş faaliyetlerinde çalışan oluşumlardır. Temsilcilik Ofisleri ve Şubeler, ana şirket tarafından atanmış bulunan yetkili kişiler tarafından yönetilebilir.

  Kayıt İşlemleri

  Temsilcilik Ofisleri ve Şubeler Adalet Bakanlığı’na kaydedilmek zorundadırlar. Temsilcilik ofislerinin ve şubelerin kayıt ücreti MCI (Monthly Colculatİon Index) İndex’inin 20 katı bir ücreti kayıt ücreti olarak ödemek zorundadırlar. MCI indeksi 823 Kazakistan Tengesi olarak belirlenmiş olup, 28 Ocak 2000 tarihi itibariyle; 1 ABD Doları Serbest Piyasada 141 Tenge seviyesindedir.
  Ayrıca, Adalet Bakanlığı’na aşağıda belirtilen dokümanların sunulması gerekmektedir.
  1- Temsilcilik ofisi veya şube teşkili konusundaki başvuru talebi,
  2-Ana Şirketin kurulduğu ülkedeki hukuka uygun olarak teşkil edildiği ve hali hazırda faaliyette bulunduğuna dair belgeleri,
  3-Ana şirketin kuruluş sözleşmeleri ve diğer ilgili belgeler,
  4-Ana şirketin temsilcilik ofisi veya şube açma konusundaki karan,
  5-Temsilcilik ofisi veya şubenin faaliyetlerini ve yönetimini düzenleyen ilgili belgeler,
  6- Temsilcilik ofisi veya şubenin yöneticilerine ana şirket tarafından verilen yetki belgesi,
  7- Yukarıda MCI indeksi’nin 20 katı olarak belirtilen kayıt ücretinin yatırıldığı gösterir belge.
  Ana şirket tarafından sunulan tüm belgelerin bulunduğu ülke mevzuatına uygun olması gerekmekte olup, ilgili belgelerin noter gibi yetkili kurum1arca tasdiki zorunludur. Kazakça ve Rusça dışında hazırlanmış bulunan belgelerin yetkili kurum1arca Kazakça ve Rusça’ya çevrilmesi gerekmektedir.
  Yukarıda belirtilen kayıt işlemlerini takiben teşkil edilen temsilcilik ofisi veya şube, ayrıca aşağıda belirtilen kurumlara da kayıt formalitelerini yapması gerekmektedir.
  -İstatistik Departmanı’na kayıt ,
  -Emeklilik Fonuna kayıt,
  -Vergi Komitesi’ne kayıt,
  -Resmi mühür alınması ve Tenge ve yabancı para cinsinden banka hesaplarının açılması.
  Kayıt için istenilen dokümanlar sağlandıktan sonra kayıt ve kayıt sonrası işlemler, yaklaşık dört haftalık bir zaman almaktadır.

  *********

  KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ’NE YABANCI İŞGÜCÜ GETİRME VE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ’NDEN İŞ GÜCÜ ÇIKARTMA HAKKI İÇİN LİSANS ALMA KURALLARININ TASDİK EDİLMESİ HAKKINDA 25 HAZİRAN 1999 TARİHLİ ve 862 NO’LU
  KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ’ NİN KARARI

  17 Nisan 1995 tarihli ve 2200 no’lu yasa gücünde olan “Lisans Verme Hakkında”ki Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın buyruğu, “Nüfusun göç etmesi hakkında” ve “Nüfus İstihdamı sağlanması hakkında”ki Kazakistan Cumhuriyeti Kanunlarının yerine getirilmesi için Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki kararları aldı:

  1. Aşağıdakileri yürürlüğe koymak:

  - Kazakistan Cumhuriyeti yurt dışına iş gücü çıkartma ve yabancı iş gücü getirme hakkı için lisans verme şartları;
  – Kazakistan Cumhuriyeti yurt dışında Kazakistan vatandaşlarının ve Kazakistan Cumhuriyeti’nde yabancı mesleki ve iş faaliyetlerinin gerçekleşme şartları;
  – İpotekli ve teminatlı ödemelerinin miktarları (oranları), şartları ve kuralları;
  -    Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları yurt dışında işe yerleştirme şartları.

  2. Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Nüfusun Sosyal Koruma Bakanlığı’na:

  - Gerek olduğu halde, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışındaki iş faaliyetleri ile ilgili sorunları üzerinde uluslararası anlaşmalarının yapılması konusunda Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile uzlaşarak Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetine teklifleri sunmak;
  – Kazakistan Cumhuriyeti’ne yabancı uzman ve genel iş gücünün çekmesi için alınan kontenjanı Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tasdik edilmesine yılda bir defa sunmak;
  -    Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetine, Kazakistan Cumhuriyeti ‘ne yabancı iş gücü çekme ve Kazakistan Cumhuriyeti ‘nden iş gücü çıkarma bir yıllık faaliyetleri hakkında bilgi sunmak.

  3. İçişler Bakanlığı’na; yabancılar tarafından iş faaliyetleri için alınan giriş vizeleri, işgücü getirmesine dair Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı izni mevcut olduğu halde vermek.
  4. ” Kazakistan Cumhuriyeti’ne yabancı iş gücü getirme ve Kazakistan Cumhuriyetinden iş gücü çekme hakkı için lisans verme hakkında” ki Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 4 Haziran 1997 tarihli 924 nolu Kararı’nı iptal etmek.
  5. Gerçek Karar 1 Temmuz 1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup resmi yayınlanmaktadır.

  Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı

  ********

  KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE YABANCI İŞ GÜCÜ ÇEKME VE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEN İŞ GÜCÜ ÇIKARTMA  HAKKI    İÇİN LİSANS VERME KURALLARI

  (25 Haziran 1999 tarihli ve 862 nolu Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Kararı ile tasdik edilmiştir.)

  I. Kazakistan Cumhuriyeti’ne yabancı iş gücü çekme ve Kazakistan Cumhuriyeti’nden iş gücü çıkartma hakkı için Lisans verme Usulü

  1.    Kazakistan Cumhuriyeti ‘ne yabancı iş gücü çekmek ve Kazakistan Cumhuriyeti’nden iş gücü çıkartmak isteyen tüzel ve gerçek kişilerin lisans almaları gerekiyor.
  2.    Lisans, Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından veriliyor. (Almatı’da Almatı Şubesi tarafından veriliyor.)
  3.    Lisans:
  – faaliyet hacmi üzerinden -genel, geçerlilik süresi tahdid edilmeden verilir;
  – bölgesel sahası (alanı) üzerinden – Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir, yabancılara açık olan tüm bölgelerde ve Kazakistan Cumhuriyeti dışında (Almatı hariç) geçerlidir. Almatı yetkili makamı tarafından verilen lisans, Almatı şehrinde ve Kazakistan Cumhuriyeti dışında geçerlidir.
  4. Lisans almak isteyen şu belgeleri getirmeli:
  1) Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nce kabul edilen form dilekçe.
  2) Lisans alanın, lisansı gereken faaliyet şeklinde bulunma hakkı için gereken taleplerine uygun olduğuna dair belgeler.
  3) Lisans vergisinin ödendiği hakkında ödeme belgesi. (makbuz)
  5. Yabancı tüzel ve gerçek kişiler, lisansları Kazakistan Cumhuriyeti tüzel ve gerçek kişilerle aynı şartlarda alacaklar. (Kazakistan Cumhuriyeti Kanunlarında öngörülmüş durumlar hariç)
  6. Tüzel kişilerin dilekçeleri üzerinde karan, dilekçenin verildiği günden itibaren 1 ay içerisinde, alınacaktır. Küçük ölçekli girişimciler dilekçeleri üzerinde karan ise 10 gün içinde alınacaktır.
  7. Lisans şu şartlarda verilmez:
  1)    Lisans isteyen şahıslara, Kazakistan Cumhuriyeti Kanunlarıyla belli faaliyetlerde bulunması yasaklandığı halde.
  2)    Lisans verme hakkındaki Kararında belirtilen tüm belgeleri sunulmadığı halde.
  3)     Belli faaliyetlerde bulunma hakkı için resmi ödenmediği halde.
  4)     Yeterlilik taleplerine uygun olmayan başvuranlar.
  5)     Başvuran ile ilgili, bu faaliyette bulunamayacağına dair mahkeme karan verildiği halde.
  8. Reddediliş kararı belirtilen lisans verme süresi içinde lisans isteyene yazılı olarak gönderilir.
  9. Lisansın diğer bir kişi veya kuruluşa devri yasaktır.
  10. Alınan lisans aşağıdaki hallerde mahkeme yoluyla iptal edilir:
  1) Lisans alanın, lisansta belirtilen şartlara uymaması halinde;
  2) Lisans alana, lisansta belirlenen faaliyette bulunması mahkeme tarafından yasaklandığı halde;
  3) Lisans alanın, lisans durdurma sebebini (çözmediği) kaldırmadığı halde.
  11. Lisans veren makam sebepleri belirterek lisans geçerlilik süresini altı aya kadar askıya alabilir.
  12. Lisans veren makam, lisans alam, lisansın geçirliliğe yeniden girdiğini, kanunu ihlal eden durumların kaldırıldığından sonra, yazılı olarak bildirmelidir.
  13. Lisansın geri alınması veya geçerliliğinin durdurulması hallerde, ayrı faaliyetlerde bulunma hakkı için alınan ücret geri ödenmez.
  14. Lisans sahibi, lisans veren makamdan lisansın durdurulması veya geri alınması ile ilgili tüm soruları üzerinden yazılı tasdik isteyebilir.
  15. Lisans veren makamı lisansın verildiğini, geri alındığım veya geçerlilik süresinin durdurulduğunu İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Güvenliği Komitesi’ne bildirmelidir.
  16. Lisans belgesinin kaybolması halinde ikinci nüsha, lisans veren makamı tarafından koyulan şartlara göre verilecektir.

  II. Lisans kurallarına riayet edilmesinin kontrolü ve sorumluluğu

  17. Lisans kurallarına riayet edilmesinden Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı ve onun bölgesel makamları sorumludur. (Almatı şehrinde -Almatı yetkili şubesi (dairesi))
  18. İş gücü, lisansız olarak çekilmez ve getirilmez.
  19. İşbu kuralların ve lisans normların bozması, Kazakistan Cumhuriyeti Kanunlarda öngörülen sorumluluğu gerektirmekte.

  III. Lisans alınan faaliyetine uygulanan yeterlilik ta1lepleri (şartları)

  20. İş gücünü çekmek veya götürmek isteyen(*) tüzel kişilerden aşağıdaki talepler istenecek: I) Lisans almak isteyenin kadrosunda en az i kişinin yüksek eğitimli hukukçu olması.
  2)  İş borsası, enformasyon ve tahlil (analitik) istihdam merkezi ile işbirliği (irtibat) sağlanabilmesini temin eden telekomünikasyon aletleri, bilgisayarlar ve lokaline (bina, iş yeri) sahip olması.
  21. İş gücü getirmek veya götürmek isteyen gerçek kişilerden aşağıdaki talepler istenir:
  1) Nüfusun istihdam sağlama sahasında 2 yıldan çok iş tecrübesi.
  2) Özel kişi olarak tescil edildiğine dair belge.

  (*) 15 Mayıs 2000 709 sayılı Karan ile yapılan değişiklikler

  *******
  KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA VE YABANCI, TABİİYETSİZ ŞAHISLARIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ  MESLEKİ (PROFESYONEL) VE ÇALIŞMA FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME  KURALLARI

  (25 Haziran 1999 tarihli ve 862  nolu K.C. Hükümeti Kararı ile tasdik edilmiştir.)

  1.    Genel Hükümler
  2.    
  1. Gerçek kurallarda kullanılan esas anlamları
  1) Garantili ve ipotekli ücret (ödeme) -yabancı iş gücü çekme izni geçerlilik süresince iş verenin işçi karşısında aldığı taahhütlerin temini.
  2) Yabancı iş gücü çekme izni – Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenmiş formata uygun, yabancı iş gücü çekecek olana, Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen belge.
  3) İş veren -yetkili tarafından temsil edilen kuruluş (tüzel kişi), veya işçi ile iş ilişkilerinde bulunan gerçek kişi.
  4) İstihdam konusunda yetkili makam -bölge seviyesinde istihdam sahasındaki devlet politikasının gerçekleşmesini temin eden devlet organı (sonradan yetkili makam olarak geçecek)
  5) Merkezi yetkili makam Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Nüfusun Sosyal Koruma Bakanlığı)

  2. Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşların sınır dışında ve yabancı ve tabiiyetsiz kişilerin Kazakistan Cumhuriyeti’nde meslek ve iş faaliyetlerinin gerçekleşme Usulü

  2.Yabancı (Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında hukuki kişi sahipleri dahil) veya tabiiyetsiz şahıslar (sonradan yabancı vatandaşlar olarak geçecek) Kazakistan Cumhuriyeti’nde meslek ve iş faaliyetlerini iş verene yapılan kontrat esasında gerçekleşebilmekteler.
  3.Yabancı vatandaşlar, Kazakistan Cumhuriyeti Kanunlarında öngörülmüş, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlığı mensubiyetine bağlı olan bazı faaliyetlerde bulunamazlar ve bazı görevleri alamazlar.
  4.Yabancı vatandaşlar iş konusunda Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarına tanıtılan haklara sahiptir ve Kazakistan Cumhuriyeti sorumluluklarına tabidir.
  5.Yabancı vatandaşının Kazakistan Cumhuriyetinde çalışma düzeni Kazakistan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak, işveren ve yabancı vatandaş arasında yapılan kontrat şartlarıyla (iş sözleşmesiyle) belirlenmektedir.
  6.Kontratta (iş sözleşmesinde) kesinlikle işveren ve işçi ile ilgili esas malumatlar, kontrat şartlan, maaş ödeme şartlan, çalışma ve dinlenme zamanı, hayat ve sağlık sigortası, çalışma sırasındaki kazalarda sigorta, tarafların taahhütlerini ve sorumluluklarını yerine getirmesi, iş ihtilafların halli, işçinin işveren tarafından yurduna gönderilmesi, anlaşmanın geçerlilik süresi ve ilga edilmesi ile ilgili malumatlar bulunması gerektirmektedir.
  7.İşverenler merkezi yetkili dairesinden belirlenmiş kontenjan oranında yabancı iş gücünü getirme iznini (EK -1) almak için mükelleftirler. Yabancı iş gücünü çekme izni verildiği meslekleri boyunca K.C. topraklarında geçerlidir.
  8. Yabancı iş gücünü getirme iznini verme kararında devlet iç iş gücü pazarını koruma politikasını esasa almaktadır.
  9. Yabancı iş gücünü getirme iznini gerektirmeyen şartlar:
  a) Eğer işbu şahıslar resmi diplomatik, konsolosluk temsilciliklerinin ve uluslararası müesseseler kuruluna ait veya Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanmış uluslararası anlaşmaları çerçevesinde ekspert ise;
  b) Eğer bu şahıslar orta özel ve yüksek eğitim müesseselerinde eğitim görüyorsa;
  c) Eğer işbu şahıslar Kazakistan Cumhuriyeti’nde resmi tescil edilen dini müesseselerde dini görev görüyorsa;
  d) Eğer işbu şahıslar yabancı basın yayın görevlileri ve Kazakistan Cumhuriyeti’nde  akredetifli ise;
  e) Eğer işbu şahıslar Kazakistan Cumhuriyeti’nde ikamet tezkeresine sahip ise;
  10. Yabancı iş gücünü getirme izni kontratın (iş sözleşmesinin) geçerlilik süresince verilir.
  11. İş verenler iş gücünü getirme izni için gerekli belgelerle birlikte (EK-2) merkezi yetkili makam adına yazılı dilekçeyi bulunduğu bölgedeki yetkili temsilcilik makama vermeleri gerekir.
  12. Dilekçeye şunlar eklenir:
  a) getirilecek yabancı işçilerin soyadı, adı, baba adı, doğum tarihi, çıkış yeri ( devlet ), branş ve eğitimi, ortak tarife-ihtisaslık meslek danışma kitabına uygun olarak davet edilmiş görevi, Kazakistan Cumhuriyetinde kullanılacak meslek ve işi gösterilmiş iş veren mührü ve imzası bulunan listenin (EK 3) 5 nüsha;
  b) İş veren ve işçi arasında yapılan kontrat (iş anlaşması, sözleşmesi) nüshaları.
  c) Uluslararası standartlara uygun AİDS kontrolü (muayene) yapıldığına dair sağlık raporu. 13. Sunulan dokümanlar esasa alınarak yabancı işçi getirilecek bölgenin yetkili makamları iki
  haftayı aşmayacak şekilde yabancı iş gücünü getirme mümkünlüğü ile ilgili kanıtlı karar çıkarmalı ve bu kararla birlikte dokümanları merkezi yetkili makama göndermelidir.
  14. Merkezi yetkili makam işverenler dilekçesini iki haftayı aşmayacak şekilde incelemektedir ( küçük işletmeler için 10 gün içersinde). Yabancı iş gücünü getirme izninin geçerlilik
  süresi, Lisans veren makamı tarafından karar alındığından itibaren başlıyor.
  15. Yabancı iş gücünü getirme izninin verilmesi için talebin reddedilmesi şu durumlarda mümkündür:
  a) Gerekli dokümanların verilmemesi;
  b) Belgelerin işbu kurallara uygun doldurulmaması;
  16. Merkezi yetkili makam İçişleri Bakanlığını, Dışişleri Bakanlığını, Kazakistan Cumhuriyeti Sınır Askerleri Komutanlığını iş gücü getirme izninin verildiğine dair haber vermektedir.
  17. Kazakistan Cumhuriyetinin katılımcı olduğu Uluslararası Anlaşma veya Sözleşmede işgücü transferinin başka da kuralları belirlendiğinde uluslararası anlaşma ( sözleşme) kuralları kullanılır.
  18. İşveren yabancı iş gücünün kontrat süresi dolunca götürüleceğine dair teminat ve garanti depozitini ödeyerek garanti verecek.
  19.İşbu kararların ihlal edilmesi Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak sorumluklar yaratır.

  III. Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışında meslek ve iş faaliyetini gerçekleştirme Usulü

  20. Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları, askeri görev görenler istisna, yurt dışında iş faaliyeti haklarına sahiptirler.

  21. Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları yurtdışı iş faaliyetini kendi teşebbüsü ile veya işbulucu tüzel veya gerçek kişiler aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

  22. Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışı meslek ve iş faaliyeti gerçekleştirmelerinin şartları, çalışacak olan devlet kanunlarına uygun olarak iş veren arasında yapılan kontratla belirlenmelidir.

  23. Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışında iş faaliyeti gerçekleştirmesi şu durumlarda yasaktır:
  a) Eğer onlar devlet sırrına sahip ise –bu durum geçerliliğinin sona ermesine kadar;
  b) Eğer onların cezai sorumluluğa çekmek için ağırbaşlı sebepler mevcut ise -işin sona ermesine kadar;
  c) Eğer onlar suç yüzünden ceza görüyorsa -cezanın sona ermesine kadar veya cezadan boşaltılana kadar;
  d) Eğer onlar mahkeme kararınca verilen yükümlülükten kaçıyorsa -yerine getirinceye kadar .
  e) Eğer onlara mahkemede sivil dava başlatılmış ise -işin sona ermesine kadar;
  f) Kazakistan Cumhuriyeti kanununca belirlenen ağırbaşlı sebeplerden dolayı.

  24. Kontratın (iş anlaşmasının, sözleşmesinin) feshedilmesi veya sona ermesi durumlarda işveren Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşım yurda dönüşünü garanti etmesi ile mükelleftir.

  *******************

  Yabancı ve vatandaşlığı olmayan şahısların Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında ve Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının yurtdışında meslek ve iş faaliyetini gerçekleştirmesi kurallarına EK- 1.

  Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  Kazakistan Cumhuriyeti ‘ne yabancı iş gücünü getirme izni (iş gücü listesi olmaksızın geçersiz)

  No:——-                                “————19—Yıl.
  İşveren——————————————————————————-
  (Tüzel kişi için:Kuruluş adı, adresi, tescil nosu, tescil tarihi)
  —————————————————————————————–
  (Gerçek kişi için: soyadı, adı, baba adı, pasaport bilgileri, evadresi)
  —————————————————————————————–

  İznin geçerlilik alanı —————————————————————

  —————————————————————————————-
  Getirilen uzman ve işçi sayısı —————————————————–

  Meslek boyunca iş yerleri ——————————————————–
  —————————————————————————————–

  Çıkış yeri ( devlet) —————————————————————–
  İznin verilmesi için makul sebepler ——————————————

  ——————————————————————————————-
  (bölgesel yetkili makamın teklifi)

  İznin geçerlilik süresi —————- itibaren———————–kadar
  (Gün,ay, yıl)            (Gün, ay, yıl)

  Özel şartlar —————————————-
  ——————————————————

  Mühür                        İmza

  ****************

  İş verenlere yabancı iş gücünü getirme  izninin verilmesi ile ilgili kurallara  EK 2

  (İzin veren yetkili makam adı)

  (tüzel veya gerçek kişi adı)

  Dilekçe
  Kazakistan Cumhuriyetinin —————-bölgesine yabancı iş gücünü ———————-süresi için getirme izni vermenizi rica ederim.

  İşverenle ilgili malumatlar

  1.    Mülkiyet şekli ———————–
  2.    Kuruluş yılı ————————–
  3.    Tescil sertifikası ——————–

  (Tüzel kişi için: No. Kimin tarafından ve ne zaman verildi)

  (gerçek kişi için: soyadı, adı, baba adı, pasaport belgeleri, evadresi)
  4. Adresi ——————————————————————————-
  5. Ek olarak verilen dokumanlar—————————————————-
  ——————————————————————————————-

  “Yabancı işgücünü getirme iznini verme kuralları ve gerektiği ödemeler ile ilgili talimat hakkında bilgim var.”

  Yönetmen ——————-
  “—————–1999”

  Dilekçenin incelenmeye alındığı tarih   “—————–1999”

  yetkili şahıs imzası

  ****************

  Yabancı ve vatandaşlığı olmayan şahısların Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında ve Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının yurtdışında meslek ve iş faaliyetini gerçekleştirmesi kurallarına EK3

  No    İsmi    Doğum Tarihi     Çıkış Ülkesi    Meslek    Eğitim    Şirkette alınan Görev    OTMDK’na göre aldığı görev
  1                                   
  2                                   
  3

  * ortak tarife-ihtisaslık meslek danışma kitabı

  25 Haziran 1999 tarihli 862 nolu Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Kararı ile tasdik edilmiştir.

  İpotekli ve teminatlı ücretlerinin (resmi, ödenek)
  oranları ve ödeme şartları

  1.    Genel Hükümler

  1. Gerçek kurallarda kullanılan esas anlamlar:
  1)İpotekli ve teminatlı ücret -iş verenin, kontrat vadesi bitince yabancı iş gücünün geri çıkarılacağının temini;
  2)İstihdam konusunda yetkili makam -bölge seviyesinde istihdam sahasındaki devlet politikasının gerçekleşmesini temin eden devlet organı (sonradan yetkili makam olarak geçecek);
  3) Merkezi yetkili makam – Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

  2. İpotekli ve teminatı! ücretlerinin (resmi, ödenek)
  oranları ve ödeme şartları

  2. Yabancı iş gücü çekme hakkı için lisans alabilmek ve kontrat vadesi bitince iş gücünün geri döndürülmesi için, iş veren ipotekli ve teminatlı resmi ödemelidir.
  3. İpotekli ve teminatlı ödeme, yabancı iş gücünün yurtlarına geri dönmesini temin eder, dönüş biletinin ve günlük yol masraflarına eşittir.
  4. İpotekli ve teminatlı ödemeler, yabancı iş gücü getirme hakkı için lisansı verileceğine dair merkezi yetkili makamı belgesi (buyruğu) esasında, K.C. her hangi bir bankaya yatırılır.
  5. İpotekli ve teminatlı ödemeleri yapıldığı hakkında makbuzları, iş verenler tarafından, lisansı almak için merkezi yetkili makamına sunulmalıdır.
  6. İpotekli ve teminatlı ödemelerin doğru hesaplanmasından yetkili makam sorumludur.
  7. Ödemelerin vaktinde ve tam olarak ödenmesinden iş verenler sorumludur.

  25 Haziran 1999 tarihi 862 nolu Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Karan ile tasdik edilmiştir.

  Vatandaşlarının yurt dışında işe yerleştirmesine
  yardım etme kuralları

  1.    Genel Hükümler

  1. Gerçek kurallarda kullanılan esas anlamlar:
  1) yabancı iş veren -işçinin iş ilişkilerinde bulunan, yabancı tüzel veya gerçek kişi.
  2) işbirliği – iş bulma yardımı ile uğraşan herhangi tüzel ve gerçek kişiler ve yetkili makamlar tarafından nüfusun işe yerleştirmesi yardımı.
  3) istihdam konusunda yetkili makam -bölge seviyesinde istihdam sahasındaki devlet politikasının gerçekleşmesini temin eden devlet birimi (sonradan yetkili makam olarak geçecek);
  4) merkezi yetkili makam – Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

  2. Yurt dışında işe yerleştirmesine yardım etme kuralları

  2.Vatandaşlar yurt dışında işi kendileri arayabilirler ve yurt dışında kendileri işe yerleşebilirler.
  3. Kazakistan Cumhuriyeti’nden iş gücü çekme lisansı alan tüzel ve gerçek kişiler, vatandaşları yurt dışında işe yerleştirebilirler ve yerleşmeye yardım edebilirler.
  4. Tüzel ve gerçek kişiler tarafından işe yerleştirme yardımı şundan ibarettir:
  1) yurt dışında işe yerleştirme imkanlarını ve şartlarını basın yayın aracılığıyla ve şahsi olarak bildirmek.
  2) yabancı iş gücü çalıştırmak isteyen yurt dışındaki iş verenler hakkında bilgi toplamak.
  3) yurt dışında çalışmak isteyenler hakkında bilgi toplamak.
  4) yabancı iş veren ve vatandaşlar (yurt dışında çalışmak isteyenler) arasında kontrat yaptırmak.
  5) işçilerin yurt dışına çıkartmak için gereken belgeleri tescil etmek.
  6) gidilecek ülkelerin kanunları ve hareket tarzı konusunda danışmanlık hizmetleri sunmak.
  5. Tüzel ve gerçek kişiler yabancı aracılık yardımı üzerinde iş verenlerle kontrat yapmalılar.
  6. Yurt dışında çalışmak isteyenler, aracılık yardımı üzerinde aracı tüzel ve gerçek kişilerle kontrat yapmalılar.
  7. Aracı olarak çalışan tüzel ve gerçek kişiler, yerli yetkili makamlara her ay faaliyetleri hakkında bilgi sunmalılar.
  8. Aracı tüzel ve gerçek kişiler, gönderen işçilerin kontrat vadesi bitince geri dönüşü garanti etmeliler.
  9. Yurt dışına götürülecek işçiler 18 yaştan genç olmamalılar.
  10. Yetkili makam, çıkarılan iş gücü hakkında her 3 ay merkezi yetkili makama rapor vermelidir.
  11.Gerçek kuralların ihlali, Kazakistan Cumhuriyeti kanunlara göre sorumluluk gerektirmektedir.

  Kaynak: katiad.kz (Kazakistan Türk İşadamları Derneği) web sitesi

  BAŞA DÖN
  Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?
  VİZE VE GÜMRÜK
  VİZE

  Kazakistan, ülkede seyahat edebilmeniz için sizden vize talep ediyor. Eğer transit geçiş yapıyorsanız, Rus vizesi kabul ediliyor. Yapılan transit geçişlerde Kazakistan’da kalma süresi 3 gündür. Diğer bütün durumlar için mutlaka Kazakistan vizesi alınması zorunludur. Alınacak vizenin tutarı, amacına göre 80 ile 500 Usd. arasında değişmektedir. Vize işlemleri yaklaşık iki hafta sürmektdir. Yeni başlatılan uygulama çerçevesinde Almati ve Astana havalimanlarından vize tedarik edebilirsiniz. Vize başvurusu için yanınızda bulunması gereken evraklar; Kazakistan’da sizi davet eden kişi yada kuruluş tarafından gönderilmiş davetiye mektubu, negatif (-) HIV test raporu, 3 adet pasaport için fotoğraf ve tam olarak doldurulmuş vize başvuru formu. Konsolosluğa gitmeden önce lütfen birkez daha evraklarınızın tam olduğunu kontrol ediniz. Kazakistan elçiliği bulunmayan ülkelerde Rusya konsolosluğundan işlem yaptırabilirsiniz. Kazakistan’a yaptığınız ziyaret, aldığınız vize türüne uygun olmalıdır. Öğrenci, akraba ziyaretleri için alınan özel vize veya turist vizesi ile giriş yaptıysanız Kazakistan Cumhuriyeti içerisinde çalışmanız mümkün değildir. Ülkeye giriş yaptığınız ilk 3 gün içerisinde ikamet ettiğiniz yeri Dış İşleri Bakanlığında pasaportunuza kaydettirmeniz gerekmektedir. Kazakistan sınırları içerisinde bulunan yabancıların pasapotlarını sürekli olarak, yapılacak kontroller için yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
  Kazakistan Cumhuriyeti hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında yapılan ikili anlaşma gereğince, her iki ülke vatandaşları, beraberlerinde girecekleri ülkeden gönderilmiş davetiye olduğu halde ilgili ülke sınırlarını geçtikten sonra 3 gün içerisinde Avir veya polis müdürlüklerine müracat ettikleri taktirde, ikamet edecekleri adresi bildirmeleri şartı ile 30 gün süreyle o ülke sınırları içerisinde bulunma hakkına sahiptirler.

  GÖÇ DENETİMİNİ GÜÇLENDİRME HUSUSUNDA ALINAN BAZI ÖNLEMLER

  Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Kararı 13.Mart 2003 N241 13.12. 1997.tarihli Kazakistan Cumhuriyeti “Göç Kanununun” 21.maddesi gereği Kazakistan Cumhuriyeti ’ne yabancı uyruklu vatandaşların giriş yapması ve gelmesini denetleme amaçla alınan Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Kararı: Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 28.01.2000 tarihli N136 “Yabancı uyruklu vatandaşların Kazakistan Cumhuriyeti’ne gelişlerini hukuki yönden düzenlemenin bazı meseleleri” Kararına (Kazakistan Cumhuriyeti, 2000, N4, 55.Madde; N 27, 320. Madde) aşağıda belirtilen değişiklikler ve tamamlamalar getirildi: Kazakistan Cumhuriyeti’ne yabancı uyruklu vatandaşların giriş ve çıkış yapma kuralları bu kararla onaylansın:
  11-1. işaretli fıkrasına aşağıda belirtilen içerikte tamamlama yapılsın. “11-1. Kazakistan Cumhuriyeti ’ne giriş yapan her 16 yaşını doldurmuş kişiye Göç Kartı verilir. Göç Kartı Kazakistan Cumhuriyeti’nden çıkış yapıldığında geri iade edilir. Göç kartı verilmeyecek kişiler: Kimlikleri Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri ve temsilciliklerinde kayıtlı olan kişiler; Kazakistan Cumhuriyeti vizeleri olan kişiler; Hava, deniz gemileri ekipleri; refrejeratör, lokomotif tren ekibi personeli ve tren yolu ile nakledilen yüklere klavuzluk yapan kişiler; Kazakistan Cumhuriyeti sınırı ile geçen transit tren yolcuları; Uluslararası oto nakliyatı yapan araç şoförleri, Göç Kartının verilme usulü Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti yetkili organı tarafından belirlenir.”

  13.işaretli fıkrası aşağıdaki şekilde redakte edilsin:“13. Kazakistan Cumhuriyeti’ne geçici süre için gelen yabancı uyruklu vatandaşlar beş takvimi gün içerisinde devamlı veya geçici ikamet adresinde kayıt yaptırmalıdır. Yabancı uyruklu vatandaşların kaydı kimlik esasında gerçekleşecektir.”,
  15. işaretli fıkra aşağıdaki şekilde redakte edilsin: “15. Kayıt süresi yabancı uyruklu vatandaşın pasaport ve vize süresini aşmayacak süre içinde yapılmalıdır.

  Kazakistan Cumhuriyeti’ ne gelen Kazakistan Cumhuriyeti giriş ve gelmenin vizesiz tertibi hakkında uluslararası antlaşma yapan ülkeden gelen yabancı uyruklu vatandaşlar için 90 günü aşmayacak süre için kayıt yapılır. Daha sonra bu süre uzatılabilir. Yabancı uyruklu vatandaşları çalıştırma kanununa göre izni olan yabancı uyruklu vatandaşların kaydı, bu izin süresi için yapılır. Kazakistan Cumhuriyeti eğitim dairelerinde eğitim gören yabancı uyruklu vatandaş kaydı bir okul yıl dönümü için yapılır. Yabancı uyruklu vatandaş pasaport kaydından Kazakistan Cumhuriyeti ’nde onaylanan Kazakistan Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası antlaşmalar ile muaf tutulabilir”, “23. Kazakistan Cumhuriyeti ’nde devamlı yaşama izni şu kişilere redd edilebilir. Yasa dışı göçmenlere ve kendi ülkelerinde suç işlemeden dolayı arananlar; Ceza evine girmeden önce Kazakistan Cumhuriyeti dışında ikamet eden, ceza evlerinden çıkanlar; İnsanlığa karşı suç işleyenler; Oralmanlar (Kazakistan dışındaki kazaklar) dışında, Kazakistan Cumhuriyeti hükümeti belirleyen tertiple, Kazakistan Cumhuriyeti‘ne gelen dönem arasında kendini geçindiremeyecek durumda olanlar; Kazakistan Cumhuriyeti sağlık organı ve yetkili oragnının sonuç bildirileri esasında, Kazakistan Cumhuriyeti sınırında bulaştırıcı hastalık nedeni olanlar; Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti belirleyen tertiple yetkili organın, İç İşler organı ve Milli Güvenlik Komitesi kararı esasında yabancı uyruklu ve uyruğu olamayan vatandaşlarla ilgili hukuki kuralları ihlal edenler; Yaşama izni ve uyruğu olmayan kişilere kimlik reddi Kazakistan Cumhuriyeti yasaları tertibine göre şikayet edilebilir.”, 36. fıkranın birinci satırına aşağıda belirtilen içerikte ek yapılsın: “O içerik İç işler organı özel bölümlerinde Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları için belirlenen içerik tertibinde gerçekleşir” İçişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Komitesi (ile birlikte), Gümrük Kontrol Ajentası, Kazakistan Cumhuriyeti Transport ve İletişim Bakanlığı Kazakistan Cumhuriyeti yasalar belirleyen tertiple 1.05 2003 tarihine kadar, aynı göç kartı verme kurallarını hazırlasın ve onların işlemi için gümrük sınırı göç kartının işlenmesinde Milli Güvenliği sınır hizmeti askerleri ve onlar olmadığı durumlarda Kazakistan Cumhuriyeti gümrük kontrolü ajentası memurları görevlendirilsin. Kazakistan Cumhuriyeti Transport ve İletişim Bakanlığı göç kartı formunu yolcu aracı ile yolda bulunan yabancı uyruklu vatandaşlara zamanında Kazakistan Cumhuriyeti sınırının kontrol noktasına gelinceye kadar ulaştırılmasını sağlasın. Kazakistan Cumhuriyeti Transport ve İletişim Bakanlığı Dış İşler Bakanlığı ile birlikte belirlenen tertipte Rusya Federasyonu Yol Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti kontrol organını Rusya demir yol müdürlüğüne bağlı demir yollara gümrük kontrolü için kontrol noktaları ve yolcu ve yük durağı yerleştirilsin. Transport ve İletişim Bakanlığı İç İşler Bakanlığı, Milli Güvenlik Komitesi (ile birlikte), Gümrük Kontrolü Ajentası göç kontrolünde müdürlük sistemini, özellikle ”TAİS” ve” BERKUT” sistemini kullanmayı sağlasın.
  Kazakistan Cumhuriyeti BaşBakanı İ. Tasmaganbetov.

  GÜMRÜK
  Kazakistan’a giriş esnasında sizden iki adet form istenir. Bu formlar genellikle doldurmanız için uçakta sizlere dağıtılır. Giriş ve çıkış olmak üzere 2 parça olan bu form pasaport kontrolüne geçmeden doldurulmalıdır. Formun giriş bölümünü pasaport görevlilerine teslim edip diğer parçasını çıkış yapana kadar muhafaza etmeniz gerekmektedir. Bu form içerisinde; pasaport bilgileriniz, deklare edeceğiniz eşyaların listesi, ziynet eşyalarınızın listesi ve üzerinizde bulunan döviz miktarı vs. hakkında bilgiler sorulmaktadır. Pasaport kontrolü esnasında bu iki form kontrol edilerek damgalanır. Ülkeden çıkmada evvel, aynı formdan bir adet daha düzenlemeniz gerekmektedir. Çıkış esnasında, tekrar gümrük görevlileri tarafından doldurduğunuz form, girişteki form ile karşılaştırılacaktır. Beraberinizde getirdiğiniz ziynet eşyalarının ülke içerisinde satımı ve belge üzerinde bulunan miktardan daha fazla döviz ile yurt dışına çıkmanız yasaktır. Yurt dışına çıkarken yanınızda taşıyabileceğiniz maksimum miktar 3.000 Usd’dir.

  İş Seyahati
  vize
  B. Seyahat Tavsiyeleri, Vizeler ve Registre

  Yabancı uyruklu vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayan kişilerin Kazakistan Cumnuriyeti’ne giriş yapması için, uluslararası sözleşmelerde başka türlü belirtilmedi ise, viza almaları gereklidir. KC. Vizesi pasaporta veya KC’de tanınan kimliğe yapıştırılır ve KC. Giriş – çıkış, çıkış-giriş  veya KC. sınırlarından transit olarak geçmesi hakkını verir.
  1.KC’İne giriş-çıkış, çıkış- giriş   vizeleri  ve vize süresinin uzatılması uluslararası kurumlarına, yabancı ülke temsilciliklerine, KC. Dış İşler Bakanlığı Astana’daki Konsolosluk Departmanına ve Konsolosluğun Almati temsilciliğine  hukuki kurallara göre işlem gören yazılı başvuru esasında verilir.
  Yabancı uyruklu vatandaşları turist olarak veya iş amacıyla davet eden resmi olmayan kurumlar, yerel İl İç İşleri Bakanlığı Göç hizmetleri polis kurumlarının  onayın aldıktan sonra KC.DİB Konsolosluk Hizmet Departmanına yazılı şekilde başvuruda bulunur.(Astana ve Almatı sakinleri için İL ve Şehir Göç Polisi İç İşler Müdürlüğü Astana ve Almatı şehirlerindedir)
  Avustralya, Avusturya, Andorra, Arjantin, Belçika, Bulgaristan, Brezilya, Vatikan, İngiltere, Macaristan, Yunanistan, Danimarka, Israil, Irlanda, Izlanda, Italya, Kanada, Güney Kıbrıs, Kore Cumhuriyeti, Kosta-Rika, Küba, Latvia, Litvanya, Liechtenstein, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Nauru, the Hollanda, Yeni Zellanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San-Marino, Singapur, Slovakya, Slovenya, ABD, Türkiye, Uruguay, Çekoslovakya, Şili, İsviçre, İsveç, Finlandiya, Fransa, Almanya, Estonya, Güney Afrika, Jamaika, Japonya vatandaşları için iş veya turist olarak geldiklerinde İç İşleri organlarının iznini gerektirmiyor, davet eden kurumların daveti  doğrudan KC. DİB. Konsolosluğuna sunulması yeterli. (Astana, Almatı)
  Özel işleri için Kazakistan Cumhuriyeti ’ne giriş yapan yabancı uyruklu vatandaşlar için vize, Kazakistan Cumhuriyeti  İç İşler organlarınca verilir.
  2. Kazakistan Cumhuriyeti  vizesini almak için yabancı uyruklu vatandaşlar geldiği ülkenin Kazakistan Cumhuriyeti ’nde bulunan  diplomatik/ konsolosluk kurumlarına pasaport(veya uluslararası geçerli evrak), Konsolosluk Hizmetler Departmanının yazısının kopyası veya vize numurası belirtilen davetiye (KC. İç İşler organlarınca işlem gören özel davetin orijinali ile ), doldurulmuş vize anketi ve resim ile  başvurmalıdır. Pasaport’un geçerlilik süresi, vizenin bitim süresinden en az üç ay daha uzun olmalıdır. Gerekli olan başka evraklar konsul tarafından başvuru yerinde belirlenir.
  3. Kazakistan Cumhuriyeti ’ne Kazakistan Cumhuriyeti  vatandaşları olan eşleri, çocukları veya velileri ile giriş yapacaksa, vize yukarıda belirtilen akrabalarının dilekçesi üzerine 1 yılda 2 kereden fazla olmamak suretiyle 1 ay süre için  yapılır. Bu sınırlama Kazakistan vatandaşı – ana babaları ile birlikte gelen rüşt yaşını doldurmayan yabancı uyruklu vatandaşlara uygulanılmaz.
  4. Yakın akrabalarının hastalanması ve vefat etmesi durumlarında  vize alma işlemi Kazakistan Cumhuriyeti’nden alınan doktor onaylı telgraf esasında yapılır.
  5. Kazakistan kökenli yavancı vatandaşlar için resmi olmayan vize akrabalarına, yakınlarının mezarlarına ziyaret amaçla doğrudan kendi başvuruları ve Pasaportlarında Kazakistan Cumhuriyeti ’nde doğduğunu yazıldığında veya yakınının Kazakistan Cumhuriyeti ’de mezarı bulunduğuna dair evrakın kopyası veya Kazakistan vatandaşlığından çıktığı hakkında belge esasında (turfirmalrının aracığı olmadan) yapılacak.
  6.Tarihi vatanlarına ziyaret etmelerini sağlamak için, “yurt dışındaki kazaklara sosyal-ekonomik kolaylık sağlayan kimlikleri” olanlar yılda iki kere üç aydan, kendi başvuruları esasında vize alabilecektir.
  KC.’ne gelmek için 3,4,5,6, maddelerinde belirtilen yabancı uyruklu vatandaşlar için davetiye istenmiyecektir.
  7.Kazakistan Cumhuriyeti  Diplomatik vizeleri diplomatik pasaportu olanlara ve diplomatik vize verilmesi öngörülen durumlarda. Konsolosluğa tahsis edilmeden yapılır.
  8.KC. İş vizesi yabancı diplomatik ve uluslararası kurumların ve temsilciliklerin diplomatik sınıfa girmeyen personeline ve yabancı uyruklu vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayan Kazakistan Cumhuriyeti  resmi ve tüzel kişileri daveti ile çalışmak için gelenlere verilir.
  9.Yatırım vizesi yatırımcılara, Kazakistan piyasasında çalışan ve gerçek iş projeleri olan büyük yabancı şirketler yöneticilerine ve yönetici ekiplerine verilir.
  10.Kazakistan Cumhuriyeti  “çalıştırma” sınıfı vizesi için esas evraklar dışında işverenin yabancı işçi çalıştırma izni ve işverenle yapılan sözleşme olmalıdır.(eğer KC. Ve  uluslararası sözleşmesinde  başka türlü belirtilmedi ise)
  11.Kazakistan Cumhuriyeti ’ne iş amaçla gelen(İş sözleşmesini yapmak için, sempozyum, piyasa araştırması) yabancı uyruklu vatandaş ve vatandaşlığı olmayan kişilere,  Kazakistan Cumhuriyeti ’nde kaydedilen resmi olmayan tüzel kişilerin ricası  esasında Kazakistan Cumhuriyeti  iş vizesi verilir.
  12.Kazakistan Cumhuriyeti  turist vizesi için Kazakistan Cumhuriyeti  turistlik faaliyeti gerçekleştirmeye lisansı olan tur firmaların kabul ettiklerine dair onayı olmalıdır.
  2 maddede belirtilen ülkelerin vatandaşlarına tur firmaların DİB Konsolosluk Hizmet Departmanına ricası ile, turist vizesi KC. DİB Astana, Almati, Atrau, Oral ve Oskemen hava alanlarında bulunan konsolosluk noktalarından verilebilir.

  13.Eğitim vizesi İç işler organlarının (Göç polis müdürlüğü)  eğitim kurumlarının ricası esasında verilen izni esasında, ülkeye geliş nedeni vizede gödterilen amaca uygun olma şartıyla, verilir.
  14.Kazakistan Cumhuriyeti ’ne tedavi ve benzer durumlar için gelen yabancı uyruklu vatandaşlar veya vatandaşlığı olmayan kişilere davet niteliğinine uygun kurumların verdiği onayı esasında tedavi  vizesi verilir.
  15.Kazakistan Cumhuriyeti ’nde “oturma vizesi” gerekli evraklar  ve hukuki kurallar esasında verilir.
  16.Kazakistan Cumhuriyeti  transit vizesi ülkeye giriş yapmak için gerekli evraklar (vize) ve Kazakistan’dan transit edecek tarihi gösterilen yolcu bileti,  bu süre geldiğinden 5 günden fazla olmamalıdır.

  3,4,5,6,ve 9 maddede belirtilen kişilerin pasaport kaydı vize verildiği vakitte yapılır. Bunun için iç işler organlarına kaydolunması istenmiyecektir.

  Vize Süresinin Uzatılması işlemleri  DİB. Konsolosluk Hizmet departmanlarında  ve  İç İşler Bakanlığı göç polisi müdürlüklerinde, il ve şehir iç işler müdürlüklerinde ve Astana ve Almati şehrinin ilgili kurumlarında yapılacaktır.

  Türlü sebeplerden dolayı vize alınan yer değiştiğinde ,yabancı uyruklu vatandaşın başvurusu esasında KC. DİB. Yabancı kurumlarında verilecektir.

  Evrakların işlemine ve vize verilmesine  konsolosluk hizmet için ödeme miktarı onaylanan konsolosluk hasılata  ve yapılan  masraflara göre belirlenir.ABD doları şeklinde veya yabancı kurum akkredite eden döviz şeklinde karşılıklı anlaşma esasında alınır.

  KC. DİB. Yabancı kurumlarında konsolosluk hasılatının ile en az ve en yüksek sınırları haddi 29.12.2001 tarihli N1751 numaralı, KC.Hükümeti Kararı ile belirlenen  tariflerine göre alınır.

  Kazakistan Cumhuriyeti  bir defalık giriş(çıkış) vizesi veya onun süresinin 3 aya kadar uzatılması 10-30 dolar olabilir.

  Bir defalık KC.’ne giriş-çıkış veya çıkış-giriş vizesi veya onun 3 aya kadar uzatılması- 20-60 dolar;
  İki defa KC’ne giriş-çıkış veya çıkış-giriş vizesi  veya onun 3 aya kadar uzatılması-30-90 dolar;

  Üç defa KC’ne giriş-çıkış veya çıkış-giriş vizesi  veya onun 3 aya kadar uzatılması-35-105 dolar;

  Çok defalık vize veya onun süresinin
  1 yıla kadar uzatılması 100-200 dolar
  2 yıla kadar uzatılması 200-400 dolar
  bir defalık turist vizesi  30 güne kadar 20-40 dolar;
  iki defalık türist vizesi 60 güne kadar 30-60 dolar;
  transit vize 10-30 dolar;

  KC.’deki yabancı kurumlara KC.DİB yabancı kişileri davet etmek için vize alma işlemlerinin kuralları
  KC. DİB’ndan Kazakistan’a gelen yabancı ülke vatandaşları  vize alması için, davet eden kurum KC.DİB Konsolosluk hizmetleri departmanına şu evrakları sunar:
  1. (Form N1) şeklinde  yapılan  davetiye-yazı.
  2. Konsolosluk hizmet için ödeme yapıldığına dair makbuz (bütçe kurumlarından istenmiyecek)
  3.KC. DİB Konsolosluk Hizmet Departmanına ilk defa başvuran kurumlar, tüzüğün noter tasdikli kopyasını, KC. Adalet bakanlığına kaydolduğuna dair belge, stat kart, ( turist davet ettiği durumda turist faaliyeti yapabilmesi için verilen lisans ), şehir dışında bulunan kurumlar yukarıda belirtilen evrakları posta aracığıyla aşağıda belirtilen adrese gönderecekler:
  473000, Astana. SOK:Beybitşilik, 10 DİB. Konsolosluk Hizmetler Departmanı, Pasaport,vize bölümü, vize işlemler bölümü.
  ?.??????, ??. ???????????,10, ??????????? ??????????? ?????? ??? ??, ?????????-??????? ?????, ?????? ??????? ?????????.
  Veya.
  480091, Almatı. Sok. Ayteke bı, 65, KC. DİB: Konsolosluk Hizmetler Departmanı.
  ?. ??????, ??. ?????? ??, 65, ??????????? ??????????? ?????? ??? ??.

  Davetiye-yazı 3 adet olarak yapılır. Bir adet KC. DİB. Konsolosluk Hizmetler Departmanına teslim edilir, ikinci adet davet edilen şahsa gönderilir (mektup, faks, posta vs.), üçüncüsü davet eden kurumda bulunacaktır.
  Konsolosluk Hizmet 3-5 gün içerisinde alınan dilekçeleri işleme koyacak ve KC. DİB. Yabancı kurumlarına vize verilmesi hakkında karar gönderildikten sonra , davet eden kurum yabancı uyruklu kişiye Kazakistan vizesi için başvurabileceğini  bildirir.
  Vize almak için kabul günleri ve saatleri: pazartesi, salı, perçembe, cuma. 09 –12 –ye kadar.
  Astana şehrinde: Sok. Beybitçilik 10, KC: DİB. Konsolosluk Hizmetler Departmanı;oda  N 118 A, tel: (31 72) 32 71 45, faks (31 72) 32 75 92;
  Almatı: Sok. Ayteke bı, 65, KC. DİB. Konsolosluk Hizmetler Departmanı; tel: (3272)620076, faks (3272)624045

  (Her davet edilen yabancı uyruklu kişi için) ödeme, yapılan masraflar için (bir defalık vize için –660 tenge, iki defalık ve ondan da fazlası için –1055 tenge)

  şu hesaba  gönderilir.

  Teslim alan
  ??? ?? ????? ?????????????? ???????
  “???? ??? ??”
  Teslim alan Banka     ?/? 000609733
  ??? 620300004058
  ??? ??????????????
  ??? 195301716 ??? 16
  ??? ???-??? ??????? 868

  Her bir yabancı uyruklu kişi için konsolosluk hasılat (bir defalık vize için –155 tenge, iki veya ondan fazla vize için –388 tenge) aşağıda belirtilen hesaba gönderilir.

  Teslim alan
  KC. Gelir Bakanlığı
  ?/? 000080900 ??? ?????? 202201
  ??? 032200000017
  (Konsolosluk Hizmet için)
  Teslim alan Bankası    ?????????? ???????????? ?.??????
  ??? 195301041 ??? 11
  ??? ?????????? ??????? 914

  Uyarı: Konsolosluk hasılat tarif kurallarına göre konsolosluk hizmet için ödeme yapılmadan dilekçeler işleme girilmez. Davetiye-yazı gönderildiğinde tahmin edilen giriş  5 günden az süre için ödeme hızlı tarife göre alınır (iki kat)
  Bütçe kurumları konsolosluk hasılat ödemeden muaftır.

  Kaynak: musavirlikler.gov.tr/index.cfm?ulke=KAZ&dil=TR&Submit=Giri%C5%9F  web siteleri

  BAŞA DÖN

  Yabancı İşgücü Kotası Hakkında Uygulama
  Kazakistan Cumhuriyeti tarafından 1 Mart 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan Yabancı İşgücü Kotası’nın Türkçe tercümesidir.

  Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 19.Haziran 2001 Tarihli N836 Kararı Değişiklikleri  Hakkında

  “Kazakistan Cumhuriyeti 23.Ocak 2001 tarihli Kanununun gerçekleştirilmesi için alınacak  tedbirler”

  Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin 19.Haziran N836 kararına aşağıdaki şekilde değişiklikler yapılsın:
  1)    1maddenin1) işaretli fıkrasına “kota belirleme ve iş verenlere izin verilme kuralları” diyen tabirler “kota belirleme kuralları, iş verenlere izin verilme koşulları ve usulleri” tabirleri ile değiştirilsin;
  2)    adı geçen Kararda belirtilen Kazakistan Cumhuriyeti yabancı istihdamına kota belirleme kuralları, iş verenlere izin verilme koşulları ve usulleri bu Kararda belirtilen  değişikliklere göre yeniden düzeltilsin.  
  2. Bu karar 1.Mart 2004 tarihinden itibaren ilan edilsin ve yürürlülüğe geçsin.   
  Kazakistan Cumhuriyetinin Başbakanı D.Ahmetov.

  Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin 17.Mart 2004 N322 Kararına Ek Olarak
  Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin 19. Haziran 2001tarihli N 836 kararı ile onaylanmıştır.

  Kazakistan Cumhuriyetinde yabancı istihdamı için kota belirleme kuralları, işverenlere izin verilme koşulları ve usulleri

  1-Bölüm.    Genel Kurallar
  1.Bu Kural (bundan sonra Kurallar) 23. Ocak. 2001 tarihli  “Kazakistan Cumhuriyeti İstihdam Kanununa göre hazırlandı ve Kazakistan Cumhuriyetinde yabancı istihdamı için kota belirleme ve kota ayırma  usullerini, işverenlere izin verilmesi koşulları ve usullerini belirler.
  2.Bu Kuralda kullanılacak kavramlar:
  1)Yabancı iş gücü –ülke içerisinde çalışmak için işveren tarafından kiralanacak olan yabancı uyruklu vatandaşlar veya vatandaşlığı olmayan kişiler;
  2)yabancı istihdamı için kota (bundan sonra kota)- Her yıl Kazakistan Cumhuriyetinin Hükümeti belirleyen ülkenin ekonomi aktiv halkının sayısına düşen  yabancı iş gücü payı .
  3)    İş veren, çalışan kişinin iş  ilişkisinde bulunduğu tüzel veya özel kişi;
  4)    Yabancı istihdamı izni (bundan sonra izin), merkezi icra organınca  ayrılan kota sınırında Kazakistan Cumhuriyetine çalıştırmak üzere getirilen  yabancı istihdamı sayısını belirleyen yetkili organın iş verene verdiği evrak;
  5)    Merkezi icra organı, halkın istihdamı ile ilgili  devlet politikasının gerçekleştirilmesini organize eden devlet organı;
  6)    yetkili organ, iller, Astana ve Almatı şehirlerinin yerel icra organları.
  3.Bu Kurallar aşağıda sıralanan kişiler için geçersizdir.
  1)Yabancı tüzel kişilerin, onların şubelerinin veya vekaletlerinin birinci yöneticileri;
  2) iş seferi takvimi yıl içerisinde 45 takvimi  günü aşmayanlar;
  3) Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile 50milyondan fazla ABD doları miktarında yatırım yapma antlaşması yapan kurumların birinci yöneticileri ve Kazakistan Cumhuriyetinde üstünlük tanılan işlere yatırım yapan ve bu yatırımla ilgili   yetkili organla antlaşma yapan tüzel kişilerin birinci  yöneticileri;
  4)Banka, sigorta(yeniden sigortalama) kurumlarının birinci yöneticileri;
  5) hisselerinin en az 50% devlete ait Kazakistan Cumhuriyeti anonim şirketleri birinci yöneticileri;
  6)diplomat yetkilileri, uluslararası kurumların ve Kazakistan Cumhuriyetinde akredite edilen konsoloslukların görevlileri;
  7)    yardım ve destek faaliyetinde bulunanlar;
  8)    Kazakistan Cumhuriyetinde akredite edilen yabancı medya görevlileri;
  9)    Yabancı kurumlara ait deniz suları gemileri, hava, demir yol, ve otomobil taşıtları ekipleri ve üyeleri;
  10)    Oyuncular ve sporcular;
  11)    Özel işletmeciler;
  12)    Kazakistan Cumhuriyetinde devamlı yaşayanlar;
  13)    Göçmen statüsünü alanlar veya Kazakistan Cumhuriyetinden siyasi sığınak alan yabancı uyruklu vatandaşlar ve vatandaşlığı olmayanlar.

  2-Bölüm.    Kota belirleme usulleri
  4.Yetkili organlar, merkezi icra organının belirlediği şekilde her yıl 1.Ekim tarihine kadar işverenlerin  personel taleplerini merkezi icra organına iş verenin gelecek yıl için teyit ettiği  yabancı istihdamını, sunar.
  5. İlgili merkezi icra organları yabancı istihdamı için kota belirleme ile ilgili tekliflerini merkezi icra organlarına sunabilir.
  6. Merkezi icra organı, yetkili organlar ve ilgili merkezi icra organları teklifleri esasında her yıl 1. Aralık tarihine kadar gelecek yıl için kota belirleme ile ilgili  kararname projesini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetine sunar.

  3-Bölüm.    Kotanın ayrılması
  7. Merkezi icra organı, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti kota bölünmesi hakkında karar aldıktan sonra, on beş gün içerisinde iller, Astana ve Almatı şehirlerinin arasında, iş piyasası durumu, sanayi geliştirme ve yatırım projeleri, özellikle yabancı sermaye  ileri yabancı teknolojisini kullanarak gerçekleştirme amaçla ve ilgili il, Astana ve Almatı şehirleri  ekonomisinin iş gücü ihtiyacını dikkate alarak, ülkenin ekonomik aktif oranına böler.
  8. Merkezi icra organı belirlenen kotayı illerin, Astana ve Almatı şehirlerinin arasında Kazakistan Cumhuriyetinin Hükümeti belirleyen kota sınırında  yeniden tevzi edebilir.

  4-Bölüm.    İzin verilme koşulları
  9. Yetkili organ izni, iş yeri mevcut olduğunda ve iş gücü talebini iş piyasası karşılayamadığında yetkili organınca ayrılan kota sınırında,  verilir.
  10. Yetkili organ izin verirken ülke iş piyasasındaki  tekliflere göre yabancı istihdamını sınırlayabilir.
  Ülkenin iş piyasasını araştırma:
  1)    Yabancı banka, sigorta kurumları alt bölümlerinin yöneticileri;
  2)    Göçmen çalışanların iş göçmenliği ve onların sosyal sigortalanması konusundaki  iş birliği anlaşmalarına göre mevsimlik ziraat  işlerinde çalışanlar yabancı istihdamına dahil olunmaz.
  12. Yabancı istihdamı izin  derecesi aşağıda belirtilen   personellere göre verilir:
  1)    Birinci derece, kurumun yönetici ekibi;
  2)    İkinci derece, belirli usullere göre onaylanan yüksek ve orta dereceli eğitimli uzmanlar;
  3)    Üçüncü derece, uzmanlaşmış işçiler,
  4)    Dördüncü derece, göçmen çalışanların iş göçmenliği ve onların sosyal sigortası konulu anlaşmalara göre mevsimlik ziraat işlerinde çalışacak işçiler.
  13. yetkili organ, izin verme sırasında iş verenle anlaşmaya göre onlardan aşağıda belirtilen şartların  her hangi birini talep edebilir:
  1)    Kazakistanlı çalışanları hazırlama, yeniden hazırlama ve onları geliştirme;
  2)    Daha sonra yabancı istihdamının yerine geçebilmek için Kazakistan vatandaşlarını hazırlama, yeniden hazırlama, uzmanlaştırma;
  3)    Elde bulunan iş yerini koruma;
  4)    Kazakistanli vatandaşlar için ek iş yerlerini oluşturma.

  5-Bölüm.    İzin verilme usulleri
  14. İş veren izin almak için yetkili organa aşağıda sıralanan evrakları sunar.
  1)    Aranan bazı branşlar ve uzmanlıklara göre yabancı istihdamının sayısını, derecesini belirten rapor ve resmi  veya Rus dilinde dilekçe;
  2)    Merkezi icra organınca onaylanan Yöneticiler, uzmanlar ve diğer personellerin uzmanlık alanları ve uzmanlıklarının derecelerine göre verilen uzmanlık belgeleri;
  3)     yabancı dil bilgisi ve uluslararası standarda uygunluğu, uluslararası iş tecrübesinin olması;
  4)    Dilekçe verdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde yetkili organın yerel arşivinden konu ile ilgili personel ihtiyacı hakkında belge temin etme;
  5)    Uzmanlık talebi belirterek, yetkili organa dilekçe verinceye kadar, en az bir ay önceden ve üç ayı aşmadan  resmi dilde veya Rusça  talep edilen personel hakkında  ilan yayınlama ve bu ilan yayınlanan  yayımların orijinali;
  6)    Merkezi icra organının web-sayfası aracığıyla yapılan personel araştırması, belgeler arşivinden alınan araştırma sonucu;
  7)    Daha önce verilen izinlerin şartlarının yerine getirilmesi ile ilgili  bilgiler (varsa);
  8)    İş verenin boş kadroda Kazakistan vatandaşlarını çalıştırmamasının  sebepleri;
  9)    Yabancı istihdam sayısını delillerle teyit etme;
  15.Yetkili organ:
  1) İş verene sunanlan evrak, sunulan tarihten itibaren on iş gün içerisinde işleme konulup, yabancı istihdamı ile ilgili komisyon teklifine göre incelenip komisyon karar alır.
  Komisyon faaliyeti ile ilgili kuralları yetkili organ, merkezi icra organı ile yapılan anlaşmaya göre hazırlar ve onaylar. Komisyona icra organı, Kazakistan Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı, Kazakistan Cumhuriyeti Göçmen ve demografik ajentası ve onun alt organları üye olur:
  2)Komisyon, iş veren ve merkezi icra organını karar alınan tarihten itibaren beş iş günü içerisinde alınan karar hakkında bilgilendirir.
  16. İzin şekli merkezi icra organı tarafından onaylanır.
  İş veren yetkili organdan izni konu hakkında yazılı talepte bulunduğu tarihi takiben bir ay içerisinde alması gerekir.
  İzin, yetkili organ yabancı istihdamı listesini onayladığı andan itibaren geçerli olur.
  17.Yetkili organın verdiği izin sadece ilgili il, Astana ve Almatı şehirlerinde kullanılır ve bir başkasına verilemez.
  18. İş verenlerin yabancı iş gücünü birkaç ilde ve (veya) Astana ve (veya) Almatı şehirlerinde kullanması gerektiğinde, iş verenin oturduğu yerdeki yetkili organ merkezi organın izni esasında  iki veya ondan da fazla ilde ve Astana veya Almatı şehirlerinde yabancı istihdamına izin verebilir.
  19. İzin aşağıda belirtilen durumlarda verilmez:
  1)    Bu Kurallarda belirtilen evraklar eksik ve yanlış olursa;
  2)    Daha önce verilen iznin şartları yerine getirilmedi ise;
  3)    Ayrılan kotayı aşarsa.
  20.İş veren yetkili organın kararını kabul etmediği durumda  bu kararın esaslılığı konusunda merkezi organa şikayette  bulunabilir.
  Merkezi icra organı iş verenin talebini inceler, yetkili organdan alınan gerekli bilgileri araştırır  ve alınan sonucu ilgili yetkili organa incelenmek üzere gönderir, ve konu hakkında iş verene bilgi verir.

  6-Bölüm.    
  Yabancı istihdamı listesini onaylama usulleri
  21.İş veren, izin alınmış olan yabancı çalışanlarla Kazakistan Cumhuriyetinin iş Kanununa uygun iş sözleşmesini yapar.
  İş veren izin aldıktan sonra üç aydan geç olmadan yabancı istihdamı listesini oluşturur ve onları yetkili organa sunar.
  23.İş veren yabancı istihdamı listesini oluşturur. Orada:soyadı, adı, baba adı, doğum günü ve yılı, vatandaşlığı, devamlı yaşadığı ülke, gidecek yeri, branşı ve eğitimi Kazakistan Cumhuriyetinde kullanılacak olan, merkezi icra organ onaylayan İşçiler işleri ve uzmanlıkları tarife belgesi, Yöneticiler, uzmanlar ve diğer personeller açıklamasına ve 01-99 “Uzmanlık sınıflandırma” Kazakistan Cumhuriyeti sınıflandırmasına göre işler ve makamlar adları belirtilir ve  beş adet olarak yapılır.
  24. Yabancı istihdamı listesine ek olarak:
  1)Eğitimi hakkında evrakın noter tasdikli tercümeleri;
  2)Tıp raporu;
  3)Personelin iş veren tarafından işiyle ilgili olarak onaylandığına ait ilgili evrakı;
  4)    Yaptığı iş sözleşmesinin kopyası;
  5)    İznin süresi tamamlandığında yabancı istihdamının Kazakistan Cumhuriyetinden ayrılması için gerekli evrakı  beraber teslim edilir.
  25. Yetkili organ, evrakın bu Kuralda belirlenen koşullara uygunluğunu inceledikten sonra, onlar verildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde iş verenin sunduğu bu listeyi onaylar.
  26. Yabancı personelle iş sözleşmesi iznin süresi bitmeden feshedildiğinde  iş veren o kademe ve uzmanlığa göre başka birisini alabilir.
  27. Yetkili organ listenin onaylandığı tarihinden sonra onları beş iş günü içerisinde merkezi icra organı, Kazakistan Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Komitesi alt organlarına sunar.
  28. Liste aşağıdaki durumlarda onaylanamaz:
  1)    evrak bu Kuralın 22-24 maddelerinde belirtilen şartları   yerine getirmediğinde  ve istenilen şekilde sunulmadığında;
  2)    Yabancı istihdamı istenilen kategori ve uzmanlığa uymadığında;
  3)    Göçmen hakkında” Kazakistan Cumhuriyetinin 13.Aralık.1997 tarihli Kanununun 22-maddesinde belirtilen konular;
  29.    Yabancı istihdamı için vize iş verende yetkili organ tarafından onaylanmış liste mevcudiyeti durumunda verilir.
  30.    İş veren izin süresi tamamlandığında yabancı iş gücünün Kazakistan Cumhuriyetinden ayrılmasını sağlar.

  7-Bölüm.    İzin Süresinin Uzatılması
  31.    İzin süresi  yetkili organ tarafından iş verenin dilekçesi esasında ilgili il, Astana ve Almatı şehirleri için ayrılan kotaya göre uzatılır.
  İzin süresi  birinci kategori için iki defa, ikinci kategori için bir defa  uzatılır. Üçüncü ve dördüncü kategoriler için izin  süresi uzatılamaz.
  32.İzin süresinin uzatılması için iş veren izin süresi tamamlanmadan 20 gün önce yetkili organa aşağıda belirtilen evrakı teslim etmelidir:
  1)    Dilekçe;
  2)    İznin orijinali;
  3)    Yetkili organ tarafından onaylanan yabancı istihdamı listesi;
  4)    İzin süresi uzatılacak  olan yabancı istihdamı listesi;
  5)    Daha önce verilen iznin ayrıca şartlarının yerine getirildiğine dair belge,
  6)    İznin uzatılmasını gerektiren sebeplerin açıklaması.
  33.    yetkili organ sunulan evraka, evrak teslim edilen tarihten itibaren on iş günü içerisinde cevap vermeli, iznin süresinin uzatılması kararını almalıdır. İş veren ve merkezi icra organı alınan karar hakkında beş iş gün içerisinde itiraz ettiği durumda itiraz nedenini belirterek , yazılı şekilde bildirir.
  34.    İzin süresi aşağıda belirtilen durumlarda uzatılamaz:
  1)    Bu Kuralda belirtilen evrak eksik olursa ve istenilen şekle uymazsa;
  2)    daha önce verilen iznin ayrıca şartları yerine getirilmezse;
  3)    Ayrılan kotayı aşarsa.
  8-Bölüm. İzni durdurma ve geri alma
  35.    yetkili organ mutlaka nedenini göstererek, iznin kullanılmasını üç ay süreyle durdurma  veya izni geri alma hakkına sahiptir.
  36.    İzin aşağıda belirtilen durumlarda durdurulur.
  1)İş veren bu Kuralda belirtilen iznin ayrıca koşullarını yerine getirmedi ise;
  2)Yabancı istihdamı izinde belirtilen sayıyı aşarsa;
  3) yabancı istihdamı listesinde gösterilmeyen yabancı personel ve uzmanlar çalıştırıldı ise. Durdurulan izin yetkili organın kararına göre tespit edilen kanun ihlalleri giderildiğinde yeniden kullanılır. Konu hakkında iş verene  karar alındıktan sonra on iş günü içerisinde yazılı şekilde bildirilir.
  37.    Yetkili organ izni durdurmaya neden olan haller giderilmediğinde veya üç ay içerisinde yabancı istihdamının listesi veya ilgili rapor sunulmadığında izni geri alır.

  9-. Rapor.
  39.İş veren izin  aldıktan sonra yetkili organa her ay yabancı istihdamı hakkında ve bu Kuralın 13-maddesinde belirtilen ayrıca koşulların yerine getirildiği hakkında bilgi sunar.
  40. Yetkili organ, merkezi icra organına her ay yabancı istihdamı, iş verenin iznin özel şartları  yerine getirildiği hakkında merkezi icra organı belirleyen şekilde rapor sunar.

  10-Bölüm. Bu Kural ve izin şartlarının  yerine getirilmesinin kontrolü.
  41. Bu Kural şartlarının yerine getirilmesi kontrolünü merkezi icra organı, onun alt kurumları ve yetkili organ kendi yetkileri çerçevesinde gerçekleştirir.
  42. Merkezi icra organı ayıran kotanın bölgelere göre dağılımının kontrolünü yapar.
  43.Yetkili organ ve merkezi icra organının alt kurumları iş verenin izin verilmesinin özel şartlarının yerine getirilmesini ve İş Kanununun ihlal olmamasını  kontrol eder.
  11.TEMIZ HAKLARI
  44.Isveren yetkili organın kararlarına karsı mahkeme veya Merkez Icra Organına temyiz etme hakkına sahiptir.
  45 .Merkez  Icra Organı yetkili organından talep edilen materyalleri inceleyerek isverenin dilekcesini incelemekte ve reddin gerekcelı oldugu raporu gondermekte veya ısverene de haber vererek yetkili organa calisma izni verme raporunu gondermektedir.
  46.Merkez Icra Organinin raporuna baglı olarak yetkili organ isverenın calısma izni almak icin verdigi belgeleri tekrar incelemektedir.
  12-Bölüm. Sorumluluk
  47.. Bu Kuralın ihlali durumunda  Kazakistan Cumhuriyeti Kanunlarına göre sorumluluk taşınır.

  Kaynak: katiad.kz (Kazakistan Türk İşadamları Derneği) web sitesi

  BAŞA DÖN
  Oturma İzni Nasıl Alınır?
  13 Aralık 1997 tarih ve 204-1 no’lu Kazakistan Cumhuriyeti’nin “Halkın Göçü Hakkında” Kanunu (Madde 23) gereğince yabancıların ve şahısların Kazakistan Cumhuriyeti’nde vatandaşlığı olmadan devamlı oturma hakkını alması ile ilgili evraklar

  Yetkili makamdan Kazakistan Cumhuriyeti’nde devamlı oturma izni alan yabancılara ve vatandaşlığı olmayan şahıslara, içişleri makamlarınca yabancıya Kazakistan Cumhuriyeti’nde ikamet tezkeresi, vatandaşlığı olmayan şahıslara ise, vatandaşlığı olmayan şahıs kimliği verilir.
  Yabancıya Kazakistan Cumhuriyeti’nde ikamet tezkeresinin ve vatandaşlığı olmayan şahıs kimliğinin verilme düzeni Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafınca belirlenir. Evrak örneklerini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 26 Ocak 1996 tarih ve 87 no’lu kararından bakınız.
  Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 28 Ocak 2000 tarih ve 136 no’lu kararının  madde 21’i gereğince yabancı vatandaşların Kazakistan Cumhuriyeti’ne gelmesinin hukuki düzenlenmesi konusunda: “Kazakistan Cumhuriyeti’nde devamlı oturma hakkını almakla ilgili evraklar şunlardır: 1) yabancı vatandaş için – yabancı vatandaşın Kazakistan Cumhuriyeti’nde ikamet tezkeresi; 2) vatandaşlığı olmayan şahıslar için – vatandaşlığı olmayan vatandaşın şahıs kimliği.

  22. Kazakistan Cumhuriyeti’nde devamlı oturma hakkına izin verilmesine dair dilekçe, yabancı vatandaşlar tarafından işbu Kuralların madde 20’sine uygun olarak tespit edilen düzende yetkili makamlara verilir.
  Mevcut olan evrakın geçerlilik süresinin uzatılması veya Kazakistan Cumhuriyeti’nde oturma hakkı ile ilgili yeni evrakın verilmesi hakkında dilekçe, yabancı vatandaşlar tarafından geçerlilik süresi geçmeden en geç iki ay içerisinde, kaybolduğu takdirde -  en geç üç gün içerisinde, oturma yerine bağlı içişleri makamlarına verilmesi lazım.

  23. Yabancı vatandaşa Kazakistan Cumhuriyeti’nde devamlı oturma izninin verilmemesi (reddedilmesi) aşağıdaki durumlara göre olabilir:
  1) eğer, yabancı vatandaş Kazakistan Cumhuriyeti’nde bulunduğu dönem içerisinde Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına aykırı gelen davranışta bulunduysa;
  2) eğer, kendisi hakkında bilerek yalan bilgiler verdiyse;
  3) mevzuatça öngörülen diğer durumlara göre.

  24. Mevcut olan pasaportların geçerlilik süresi geçtikten itibaren 6 ay içerisinde yeni evrakları veya süresi uzatılan evrakları sunmayan yabancı vatandaşlara, içişleri makamları tarafınca vatandaşlığı olmayan şahıs kimlikleri verilir.
  Eğer, vatandaşlığı olmayan şahıs kimliğini taşıyan şahıs içişleri makamlarına geçerli pasaportu sunarsa, adıgeçen belge ikamet tezkeresiyle değiştirilir.

  25. Kazakistan Cumhuriyeti’nde devamlı oturan yabancı vatandaşlar, Kazakistan Cumhuriyeti’nin vatandaşları için uygulanan mevzuatça öngörülen düzende devamlı ve geçici oturma yerine göre kaydını yaptırabilirler.”     
  Kaynak: musavirlikler.gov.tr/index.cfm?ulke=KAZ&dil=TR&Submit=Giri%C5%9F  web sitesi

  BAŞA DÖN

  “Vize, Çalışma ve Oturma İzni İle İlgili Olanlar” için 17 Yorum

  1. Erol(Yerbol) diyor ki:

   Bu ilandaki:
   (Yerbol (Erol) diyor ki:01 Eylül 2011, 11:52 ) numaraya telefon acmamanizirica ederim. Simdi o sirkette calismiyorum? viza vr baska gibi seylerle ugrasmiyorum. Anlayisinza sagolun/

  2. metinazgin diyor ki:

   ben.kazakisdana.18.03.2015.tarihinde.almatiya.eldim.otarihden.bugune.biskek.gumruuk.kapisindan.gris..cikis.yapiyorum.konsoloslukdaki.arkadaslar.viza.almam.icin.ankaradaki.kazakistan.konsoloslua.gidceksindediler.esimle.turkiyede.evlendik.esim.kazakistan.vatandasi.ama.burda.buranin.vatandasiyla.evli.oldugumdan.bana.hic.yardimci.olmuyorlar.maddi.durumum.iyideyil.calisamiyorum.konsoloslukda

  3. LALE diyor ki:

   Sitenizi herzaman takibediyorum başarılı

  4. nur altintop diyor ki:

   Merhaba benim bir sorum olucak benim halamin kizi azeri vatandasi ve bir kazakistanliyla evlendi kazakistanda nikahlari var ama onu iki aydan fazla kazakistanda izin vermiyorlar kalmaya.ve kazakistana ne bekarlik kagidi ne dogum belgesi istememisler.sizce ne kadar dogru bu evlilik.

  5. misafir diyor ki:

   bunların hepsi hikaye cebinize biraz fazla para kamu görevlilerine bağış yapmak için:) dilediğiniz kadar dilediğiniz işi yapın fırsatlar ülkesi kazakistan :) ))

  6. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların Oturma izinleri ve çalışma izinleri için gerekli olan bilgilere ulaşabileceğiniz sitemizi sizinle paylaşmak istedik. http://www.calismaizin.com Saygılarımızla,

  7. FIRAT diyor ki:

   Merhaba,

   Ben tum yazilari okudum ve sunu sormek istyorum; 30 gunluk ziyaret icin vize almak gerekli olmadigini okudum disileri bakanliciga yayinlanan vize bolumunde fkat burada vize alinmasi gerektigi yazmaktadir. BU konuya aciklik getirebilir misiniz?

  8. Teşekkürler Çok Güzel Bir Haber.

  9. ayhan diyor ki:

   Merhaba
   ben kazakistanda çalışmak için en az kaç yaşında olunmasını öğrenmek istiyorum.yazı içerisinde bulamadım. yardımcı olrsanız sevinirim. teşekkürler…

  10. newleon diyor ki:

   Güzel Bir Yazı Teşekkür Ederim.

  11. oturma izni diyor ki:

   Oturma izni Hakkında güzel bir yazı yazmışsınız. İhtiyacımız olun bir yazıydı teşekkür ediyorum.

  12. yerbol Nurtayev diyor ki:

   Merhabalar!

   Kazakistan’da calisma izni ve diger vizeler (calisma,is,ozel vizeler) almaya, sirket kurmaya ve Kazakistan’da temsicilik yardim ederim. Ve baska da sorunlariniz varsa yardimci olurum. Bana yerbolnurtayev@mail.ru e-posta’suyla ya da +7 702 460 02 57 telefon numarasina araya bilirsiniz!

   Saygilarla,
   Yerbol Nurtayev

  13. MUSTAFA diyor ki:

   ORTAK ARIYORUM İŞ YAPACAK KAZAKİSTAN VE O BÖLGEDE TEKSTİL İŞİ 05322167219

  14. ahmet diyor ki:

   iyi geceler ben kazakistanda okuyan bir vatandaşım ve seneye eşimi ve çocuklarımı kazakistana yanıma almak istiyorum orda oranın vatandaşı olmadan kalabilir mi ve çocuklar biri 2. ve diğeri lise 1 olcak onlara gerekli imkanı sağlar ve nasıl bir yerde okutabilirim bilginiz varsa teşekkür ediyorum bekliyorum

  15. Yerbol (Erol) diyor ki:

   Merhabalar!

   EGSAT Consulting LLP : Kazakistan’da calisma izni ve diger vizeler (calisma,is,ozel vizeler) almaya, sirket kurmaya ve kazakistanda kayit etmeye yardim ediyoruz. ve baska da sorunlariniz varsa yardimci oluruz. Bize y.nurtayev@egsat.kz e-posta’yla ya da +7 702 460 02 57 telefon numarasina araya bilirsiniz!

   Saygilarla,
   Yerbol Nurtayev
   Kurumsal Musteriler Menajeri

  16. sinan diyor ki:

   eşime oturma izni için baş vurdum 1 hafta oldun kaç günde mühür vuruluyo öğrene bilirmiyim tüşekkürler

  17. hasan basri diyor ki:

   vay babam vay,ne kadar uzun ve zor şartlar,vize almak ve iş kurmak…
   bu kadar belgeyi hazırlayıp iş kuruncaya kadar TR de iş kur daha kolay
   vede DAHA GÜVENLİ
   :) ))))))

  Yorumlarınızın Yönetici Onayını Beklemesini İstemiyorsanız, Üye Olmak İçin Tıklayınız

  Misafir Olarak Yorum Yapın